Гараж в ХАСКОВО за 7760.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ХАСКОВО > Гараж

Гараж в ХАСКОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 7760.00 лв.
  Окръжен съд: Хасково
  Квадратура: 23 кв.м.
  Срок: 26.10.2018 до 26.11.2018
  Обявяване: 2018-11-27
  Адрес: ул. Михаил Герджиков № 23, ет. 1
  ЧСИ: Захари Георгиев Запрянов
  Телефон: 038 - 626 444
  Email: zahary.zapryanov@gmail.com

Всички имоти за ХАСКОВО
Всички имоти на ЧСИ Захари Георгиев Запрянов

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 77195.741.212.1.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка двеста и дванадесет точка едно точка едно/ по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД-18-63/05.10.2006г. на ИД на АК гр. София, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, с адрес: с адрес: гр. Хасково, п.к. 6300, ул. „МИХАИЛ ГЕРДЖИКОВ” № 23 /двадесет и три/, етаж: 1 /едно/, самостоятелният об ект попада в сграда с идентификатор № 77195.741.212.1 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка двеста и дванадесет точка едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор № 77195.741.212 /седемдесет и седем хиляди сто деветдесет и пет точка седемстотин четиридесет и едно точка двеста и дванадесет/; с предназначение: Гараж в сграда; брой нива на обекта: 1 /едно/; с площ от 22,70 /двадесет и две цяло и седем десети/ квадратни метра, ниво: 1 /едно/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: идентификатор № 77195.741.212.1.3, При описа се установи че гореописаният имот представлява жилище, има обособен помещение за санитарен възел включващ тоалетна и баня. Стени и таван – шпакловка, под – замазка и балатум