Други БОТЕВГРАД Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други ПЕТРИЧ Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща АЙТОС Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Белгун Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща Доброглед Паркомясто ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Магазин ВАРНА Заведение Топола Парцел ВАРНА Парцел Горица Парцел Близнаци Парцел Топола Хотел в ДОБРИЧ Фабрика в ДОБРИЧ Търговски имот в ДОБРИЧ Тристаен апартамент в ДОБРИЧ Стая в ДОБРИЧ Склад в ДОБРИЧ Производствен имот в ДОБРИЧ Парцел в ДОБРИЧ Паркомясто в ДОБРИЧ Офис в ДОБРИЧ Многостаен апартамент в ДОБРИЧ Мезонет в ДОБРИЧ Магазин в ДОБРИЧ Къща в ДОБРИЧ Земеделски имот в ДОБРИЧ Земеделска земя в ДОБРИЧ Заведение в ДОБРИЧ Жилищна сграда в ДОБРИЧ Етаж от къща в ДОБРИЧ Едностаен апартамент в ДОБРИЧ Други в ДОБРИЧ Двустаен апартамент в ДОБРИЧ Гараж в ДОБРИЧ Газстанция в ДОБРИЧ Вила в ДОБРИЧ Бензиностанция в ДОБРИЧ Ателие, Таван в ДОБРИЧ Автомивка в ДОБРИЧ

Гараж ДОБРИЧ

 • Начална цена
 • 9180.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 22 кв.м.

 • Срок:
 • 08.02.2018 до 08.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-09

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Лучия Тасева

 • Телефон:
 • 058 – 600313; 0 888 - 808 709

 • Email:
 • kstoyanova@luchiataseva.com


Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

недвижим имот с административен адрес гр. Добрич ул. Родопи 3 ет.-1, представляващ самостоятелен обект в сграда със застроена площ 22(двадесет и два) квадратни метра, с идентификатор № 72624.617.1015.8.48 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно седем, точка, едно, нула, едно, пет, точка, осем, точка, четири, осем) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-15/12.05.2005г. на Изпълнителния директор на АГКК, с предназначение - ГАРАЖ в сграда, нива на обекта - едно, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 72624.617.1015.8.49, под обекта - няма и над обекта - няма, който самостоятелен обект се намира в сграда № 8, разположена в поземлен имот с идентификатор № 72624.617.1015 (седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, седем, точка, едно, нула, едно, пет), ведно с 1,18% (едно цяло и осемнадесет стотин процента) от общите части на сградата и ведно с 1,18% (едно цяло и осемнадесет стотин процента) от правото на строеж върху поземления имот. Описание: Обектът се намира в широк център на гр. Добрич- по ул. „Родопи”, отстоящ на  250 м. от  центъра  на гр. Добрич. Оценяваният обект е разположен в новопостроена жилищна сграда на седем етажа, на -1 етаж в седеметажна  масивна сграда, с избен етаж-гаражи, партерен етаж-офиси и магазини, шест жилищни и едно таванско помещение. Гаражът е ситуиран в северозападния край на етажа. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Добрич: възбрана № 190, том ІІ, дв. вх. рег. № 6602/21.07.2016г. и договорна ипотека № 181, том ІІ, дв. вх. рег. № 12347/27.11.2013г. до размера на 31000 лева.Още Гараж за продажба в ДОБРИЧ

Гараж ДОБРИЧ- 9180.00лв.
Гараж ДОБРИЧ- 1118160.00лв.
Гараж ДОБРИЧ- 5920.00лв.
Гараж ДОБРИЧ- 8250.00лв.
Гараж ДОБРИЧ- 2610.00лв.
0.31362581253052