Ателие, Таван СТАРА ЗАГОРА Производствен имот Опан Търговски имот СТАРА ЗАГОРА Производствен имот Опан Многостаен апартамент СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот Гостилица Търговски имот СТАРА ЗАГОРА Търговски имот РАДНЕВО Жилищна сграда Обручище Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Къща Врабево Парцел ГАБРОВО Парцел ГАБРОВО Търговски имот Лозен Земеделска земя ГАБРОВО Двустаен апартамент СОФИЯ Парцел ГАБРОВО Офис ШУМЕН Многостаен апартамент ПОМОРИЕ Земеделска земя ХАСКОВО Хотел в СВИЩОВ Фабрика в СВИЩОВ Търговски имот в СВИЩОВ Тристаен апартамент в СВИЩОВ Стая в СВИЩОВ Склад в СВИЩОВ Производствен имот в СВИЩОВ Парцел в СВИЩОВ Паркомясто в СВИЩОВ Офис в СВИЩОВ Многостаен апартамент в СВИЩОВ Мезонет в СВИЩОВ Магазин в СВИЩОВ Къща в СВИЩОВ Земеделски имот в СВИЩОВ Земеделска земя в СВИЩОВ Заведение в СВИЩОВ Жилищна сграда в СВИЩОВ Етаж от къща в СВИЩОВ Едностаен апартамент в СВИЩОВ Други в СВИЩОВ Двустаен апартамент в СВИЩОВ Гараж в СВИЩОВ Газстанция в СВИЩОВ Вила в СВИЩОВ Бензиностанция в СВИЩОВ Ателие, Таван в СВИЩОВ Автомивка в СВИЩОВ

Гараж СВИЩОВ

 • Начална цена
 • 6000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 21 кв.м.

 • Срок:
 • 14.11.2017 до 14.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-15

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Виктор Георгиев

 • Телефон:
 • 062 - 650 629

 • Email:
 • georgiev_victor@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

1 . ½ Недвижим имот, представляващ по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свищов, одобрени със Заповед № РД-18-10 от 12.02.2009г. на Изпълнителен директор на АГКК:Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 65766.702.4973.1.5, находящ се в сграда № 1 /едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65766.702.4973 с адрес: гр.Свищов, община Свищов, област Великотърновска, улица“Хемус“ № 2, вх.А, ет.0, с предназначение: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 /едно/ с площ по документи: 40,28 кв.м., прилежащи части: 1,60 % ид.ч. от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж – 65766.702.4973.1.6, под обекта – няма, над обекта – 65766.702.4973.1.2, който имот е описан в Нотариален акт № 40 от 26.07.1991г., том V, дело № 1344/1991г. на Свищовски районен съд, както следва: ГАРАЖ № 4 , НАХОДЯЩ СЕ В жск“Преспа“ , в град Свищов, със застроена площ 20,78 кв.м., заедно с 1,00% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: отгоре – апартамент № 2 на Асен Асенов Нацков и Дучка Добрева Нацкова, изток – гараж № 3 на Асен Асенов Нацков и Дучка Добрева Нацкова, юг – изба 0 5 на Румен Илиев Наков и Антоанета Георгиев Наков и Изба № 5 със застроена площ 19,50 кв.м., заедно с 0,60% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж, при граници: отгоре – апартамент № 2 на Асен Асенов Нацков и Дучка Добрева Нацкова, отдолу – изба № 11 на Румен Илиев Наков и Антоанета Георгиева Накова, север – гараж на Румен Илиев Наков и Антоанета Георгиева Накова, изток – блок Б, запад – коридор и изба № 4 на Асен Асенов Нацков и Дучка Добрева Нацкова: които обекти са преустроени с Разрешение за строеж № 92 от 01,09.1998г. на Община Свищов вМагазин за пакетирани хранителни стоки, въведен в експоатация с Разрешение за ползване № 30 от 10.09.1998г. на Община Свищов.Още Гараж за продажба в СВИЩОВ

Гараж СВИЩОВ- 16224.00лв.
Гараж СВИЩОВ- 6000.00лв.
Гараж СВИЩОВ- 4800.00лв.
Гараж СВИЩОВ- 2000.00лв.
Гараж СВИЩОВ- 1200.00лв.
0.27775502204895