Ателие, Таван в Банско за 30380.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Банско > Ателие, Таван

Ателие, Таван в Банско

Допълнителна информация

  Начална цена: 30380.00 лв.
  Окръжен съд: Благоевград
  Квадратура: 36 кв.м.
  Срок: 20.06.2018 до 20.07.2018
  Обявяване: 2018-07-23
  Адрес: м. "Свети Иван" СЕЙНТ ДЖОН ПАРК
  ЧСИ: Александър Борисов Цанковски
  Телефон: 073 - 831138
  Email: tsankovski@mail.bg

Всички имоти за Банско
Всички имоти на ЧСИ Александър Борисов Цанковски

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор: 02676.89.25.8.17, представляващ: Ателие за творческа дейност, с площ:. 36,34 кв.м., ЕКАТТЕ 02676, в кадастрален район: 89, в поземлен имот: 02676.89.25, в сграда: 02676.89.25.8, по кадастралната карта на гр. Банско, Брой нива на обекта: 1, Прилежащи части: 7,03 кв.м. идеални общи части на сградата и от правото на строеж; Стар идентификатор: няма; Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02676.89.25.8.16, 02676.89.25.8.18, по д обекта: няма, над обекта: 02676.89.25.8.1, 02676.89.25.8.24. Административен адрес: гр. Банско, м. „Свети Иван“ вх.D-2, ет. -1, ателие D2-2 Описание по стар идентификатор: АТЕЛИЕ D2-2 /ДЕ -две-две/, находящо се в жилищен комплекс „СЕЙНТ ДЖОН ПАРК“ в гр. Банско, който комплекс е въведен в експлоатация с Разрешение за ползване №СТ-12-997/30.09.2008г. На началника на ДНСК – София, като Ателие D2-2 е разположено в секция D2 на партерен етаж, на кота -4,35м., състоящо се от антре, дневна с кухненски бокс, баня с тоалетна, при съседи по архитектурен план: коридор, ателие D2-1, двор, ателие D2-3, със застроена площ по архитектурен план от 36,34кв.м., ВЕДНО с 1,06%ид.ч. От общите части на сградата, равняващи се на 7,03кв.м., като площта на ателието с общите части а 43,37кв.м. , ВЕДНО със съответните ид.ч. От правото на строеж върху имота, върху което е изграден комплексът, съставляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификационен номер 089025, по плана на гр. Банско в местността „Свети Иван“, целият с площ от 19 222кв.м., при съседи на имота: имот №000520 – полски път на Общ. Банско, имот №089001 – пасище на „ГЛОБАЛ ИНВЕСТ“ ООД, имот №089021 – ливада на „ФЕЪР ПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД, имот №000510 – полски път на Общ. Банско Начална цена 30 380лв./тридесет хиляди триста и осемдесет лева./ Забележка: Публичната продажба на имота е облагаема доставка по смисъла на чл. 2 от ЗДДС във връзка с чл.131 от ЗДДС и върху крайната цена следва да се начисли ДДС.