Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Къща Синаговци Производствен имот ГАБРОВО Двустаен апартамент ВИДИН Хотел в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Фабрика в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Търговски имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Тристаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Стая в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Склад в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Производствен имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Парцел в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Паркомясто в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Офис в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Многостаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Мезонет в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Магазин в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Къща в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Земеделски имот в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Земеделска земя в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Заведение в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Жилищна сграда в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Етаж от къща в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Едностаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Други в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Двустаен апартамент в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Гараж в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Газстанция в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Вила в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Бензиностанция в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Ателие, Таван в ВЕЛИКО ТЪРНОВО Автомивка в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 • Начална цена
 • 17299.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Велико Търново

 • Квадратура
 • 24 кв.м.

 • Срок:
 • 23.02.2018 до 23.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-26

 • Адрес:
 • ул.И.Хаджидимитров № 6,вх.Б,ет.7,ст.3

 • ЧСИ:
 • Виктор Георгиев

 • Телефон:
 • 062 - 650 629

 • Email:
 • georgiev_victor@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Виктор Георгиев

ІІІ/. Недвижим имот, находящ се в построената, съгласно Разрешение за строеж № 164 от 24.03.2006 г. на община В. Търново и одобрен архитектурен проект от 09.03.2006 и одобрен на основание чл. 154, ал. 5 от ЗУТ архитектурен проект за допълнителен етаж от 11.06.2006: ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ И ГАРАЖИ” със застроена площ на сградата 298 /двеста деветдесети осем/ квадратни метра, построена в източната част на УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Велико Търново, ул.„Иван Хаджидимитров” № 6, съставляващ съгласно действащия ПУП на гр. В. Търново, одобрен със Заповед № 02-14-38 от 12.01.1999 г. и Решение № 1183 от 31.07.2003 г.: УПИ І – 6380/първо римско за шест хиляди триста и осемдесет/ за жилищно строителство, от квартал 552 /петстотин петдесет и две/ по плана на гр. Велико Търново, целият с площ от 1331/хиляда триста тридесет и един/ квадратни метра, при съседи по скица : изток – улица; запад – улица; север – улица; юг – УПИ ІІ-6380 – за жилищно строителство и представляваща: Стая № 3 /три/ разположена на тавански етаж на сградата, с идентификатор № С.О.С. 10447.515.195.9.47 по кадастралната карта на гр. Велико Търново, община Велико Търново, с адрес на имота: гр. Велико Търново, ул. „Иван Хаджидимитров” № 6, вх. Б, ет. 7, ап. ст. 3; тип Ателие за творческа дейност, застроена площ 24.37 /двадесет и четири цяло и тридесет и седем/ квадратни метра, състоящо се от: стая, баня с тоалетна, антре, с изложение юг , при съседи по ПУП на гр. В. Търново: изток – второ ниво на апартамент 25 и стая 2 на тавански етаж, запад –стая № 4, коридор и покрив, север – коридор, юг –покрив, отгоре – покрив, отдолу – апартамент № 26 апартамент № 25 и съседи по кадастралната карта на гр. Велико Търново, община Велико Търново: имот с идентификатор № С.О.С. 10447.515.195.9.25 и имот с идентификатор № С.О.С. 10447.515.195.9.46; имот с идентификатор № С.О.С. 10447.515.195.9; имот с идентификатор № С.О.С. 10447.515.195.9.48; имот с идентификатор № С.О.С. 10447.515.195.9, заедно с 0.82628% идеални части от общите части на сградата, равняващи се на 2.38 кв. м. от общо ползваната площ и отстъпеното право на строеж върху 26.75 кв.м. и заедно с 5/1331 идеални части от правото на собственост върху гореописания УПИ, НАЧАЛНА ЦЕНА, от която ще започне наддаването, определена на основание чл. 485 от ГПК във връзка с чл. 468 от същия кодекс, е в размер на 17 299,20 лв. (седемнадесет хиляди двеста деветдесет и девет лева и двадесет стотинки).Още Ателие, Таван за продажба в ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 32834.40лв.
Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 18976.00лв.
Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 17299.20лв.
Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 24004.80лв.
Ателие, Таван ВЕЛИКО ТЪРНОВО- 7190.40лв.
0.25050401687622