Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Едностаен апартамент КЮСТЕНДИЛ Етаж от къща КЮСТЕНДИЛ Заведение КЮСТЕНДИЛ Земеделска земя Лиляч Къща Жиленци Парцел ГЪЛЪБОВО Парцел Гранитово Парцел Гранитово Къща БЕЛОГРАДЧИК Многостаен апартамент СОФИЯ Други Бела Ателие, Таван ВАРНА Хотел Слънчев бряг Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Хотел в Банкя Фабрика в Банкя Търговски имот в Банкя Тристаен апартамент в Банкя Стая в Банкя Склад в Банкя Производствен имот в Банкя Парцел в Банкя Паркомясто в Банкя Офис в Банкя Многостаен апартамент в Банкя Мезонет в Банкя Магазин в Банкя Къща в Банкя Земеделски имот в Банкя Земеделска земя в Банкя Заведение в Банкя Жилищна сграда в Банкя Етаж от къща в Банкя Едностаен апартамент в Банкя Други в Банкя Двустаен апартамент в Банкя Гараж в Банкя Газстанция в Банкя Вила в Банкя Бензиностанция в Банкя Ателие, Таван в Банкя Автомивка в Банкя

Ателие, Таван Банкя

 • Начална цена
 • 75000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 107 кв.м.

 • Срок:
 • 08.01.2018 до 08.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-09

 • Адрес:
 • ул. "Пейо Яворов" № 27, ет. 4, ателие № 1

 • ЧСИ:
 • Стоян Благоев Якимов

 • Телефон:
 • 0700 20 844

 • Email:
 • yakimov@yakimov.eu


Всички имоти на ЧСИ Стоян Благоев Якимов

ФУНКЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ МЕЖДУ АТЕЛИЕ № 1 /едно/ И ТАВАН № 2 /две/ с описания съгласно акт за собственост и скици, както следва: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02659.2195.596.1.11 /нула. две, шест, пет, девет, точка, две, едно, девет, пет, точка, пет, девет, шест, точка, едно, точка, едно, едно/ съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РЛ-18-13/17.01.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, находящ се в: гр.Банкя, Община Столична, Област София (столица) и с административен адрес: гр. Банкя, район Банкя, ул. „Пейо Яворов" №27 (двадесет и седем), етаж 4 (четири), ателие 1 (едно), който самостоятелен обект се намира в сграда №1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2195.596 (нула две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и пет, точка, петстотин деветдесет и шест), предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност; брой нива на обекта: 1 (едно); посочена в документа площ: 53.26 кв.метра; без прилежащи части, стар идентификатор: няма, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж - няма; под обекта - 02659.2195.596.1.8, 02659.2195.596.1.9; над обекта - няма, заедно с прилежащите му: 3.8050% (три цяло и осем хиляди и петдесет десетохилядни върху сто) идеални части от общите части на сградата и заедно с 3.7000 % (три цяло седем хиляди десетохилядни върху сто) идеални части от поземления имот, върху който е построена сградата, подробно описан по-горе, ЗАЕДНО С ФУНКЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЯ С ИМОТА и находящ се на мансарден етаж, на кота + 9.00, в сграда № 1 (едно) с идентификатор 02659.2195.596.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 02659.2195.596 (нула две хиляди шестстотин петдесет и девет, точка, две хиляди сто деветдесет и пет, точка, петстотин деветдесет и шест), с административен адрес: гр. Банкя, район „Банкя“ на Столична община, ул. „Пейо Яворов" №27 (двадесет и седем), обект ТАВАН № 2, находящ се на мансарден етаж на кота +9.00 м. на гореописаната жилищна сграда, с площ 53.72 кв.м., която площ включва припадащите се на обекта идеални части от общите части на сградата, ведно с 2.9610% идеални части от дворното място, върху което е построена сградата, при съседи на тавана на същия етаж: таван № 1, коридор, ателие № 2.Още Ателие, Таван за продажба в Банкя

Ателие, Таван Банкя- 75000.00лв.
Ателие, Таван Банкя- 121500.00лв.
Ателие, Таван Банкя- 92196.01лв.
Ателие, Таван Банкя- 151724.14лв.
Ателие, Таван Банкя- 115245.01лв.
0.090764045715332