Тристаен апартамент САНДАНСКИ Заведение Долна Градешница Тристаен апартамент САНДАНСКИ Производствен имот Рибен Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Етаж от къща САМОКОВ Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Хотел в НЕСЕБЪР Фабрика в НЕСЕБЪР Търговски имот в НЕСЕБЪР Тристаен апартамент в НЕСЕБЪР Стая в НЕСЕБЪР Склад в НЕСЕБЪР Производствен имот в НЕСЕБЪР Парцел в НЕСЕБЪР Паркомясто в НЕСЕБЪР Офис в НЕСЕБЪР Многостаен апартамент в НЕСЕБЪР Мезонет в НЕСЕБЪР Магазин в НЕСЕБЪР Къща в НЕСЕБЪР Земеделски имот в НЕСЕБЪР Земеделска земя в НЕСЕБЪР Заведение в НЕСЕБЪР Жилищна сграда в НЕСЕБЪР Етаж от къща в НЕСЕБЪР Едностаен апартамент в НЕСЕБЪР Други в НЕСЕБЪР Двустаен апартамент в НЕСЕБЪР Гараж в НЕСЕБЪР Газстанция в НЕСЕБЪР Вила в НЕСЕБЪР Бензиностанция в НЕСЕБЪР Ателие, Таван в НЕСЕБЪР Автомивка в НЕСЕБЪР

Ателие, Таван НЕСЕБЪР

 • Начална цена
 • 22328.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Бургас

 • Квадратура
 • 38 кв.м.

 • Срок:
 • 16.12.2017 до 16.01.2018

 • Обявяване:
 • 2018-01-17

 • Адрес:
 • гр. Несебър, 507-184, вх."А", ет.4, ателие 71

 • ЧСИ:
 • Иванка Недялкова Миндова

 • Телефон:
 • 056 810185

 • Email:
 • ivanka_mindova@dir.bg


Всички имоти на ЧСИ Иванка Недялкова Миндова

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 51500.507.184.1.71 (петдесет и една хиляди и петстотин, точка, петстотин и седем, точка, сто осемдесет и четири, точка, едно, точка, седемдесет и едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Несебър, общ. Несебър, обл. Бургас, одобрени със Заповед № РД-18-46/18.08.2006 год. на Изпълнителни директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-02-106/25.01.2008 год. на Началника на СГКК-гр.Бургас, с административен адрес на имота: гр. Несебър, п.к. 8230, 507-184, вх. “А“, ет. 4, ателие 71, като самостоятелния обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 51500.507.184, с предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност, брой нива на обекта: 1, с площ по документ от 38.00 (тридесет и осем) кв.м, ведно с 7.85 (седем цяло осемдесет и пет стотни) кв.м ид. части от общите части на сградата, както и ведно с 0.748 % (нула цяло седемстотин четиридесет и осем хилядни процента) ид. части от правото на строеж върху терена, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 51500.507.184.1.70, 51500.507.184.1.72, под обекта: 51500.507.184.1.55, над обекта: 51500.507.184.1.89, 51500.507.184.1.90, който самостоятелен обект е идентичен с Ателие № 71, с площ от 38.00 кв.м, изградено в „Сезонна жилищна сграда – аперитив и магазини“, състояща се от два входа, партер, пет жилищни и тавански етажи, изградена в бивш УПИ XI-434, в кв. 3401, с площ от 2 813.00 кв.м по отменения план на Община Несебър, к.к. “Слънчев бряг – запад“.Още Ателие, Таван за продажба в НЕСЕБЪР

Ателие, Таван НЕСЕБЪР- 28931.00лв.
Ателие, Таван НЕСЕБЪР- 22328.00лв.
Ателие, Таван НЕСЕБЪР- 26550.00лв.
Ателие, Таван НЕСЕБЪР- 36450.00лв.
Ателие, Таван НЕСЕБЪР- 30240.00лв.
0.21984910964966