Парцел Драгойново Фабрика Мулдава Двустаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Крумово Земеделска земя Хрищени Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Производствен имот Войводиново Двустаен апартамент ПЛОВДИВ Офис ПЛОВДИВ Едностаен апартамент ПЛОВДИВ Търговски имот ПЛОВДИВ Парцел Шишманци Къща ГАБРОВО Парцел Шипчените Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Тристаен апартамент Свети Влас Гараж ДОБРИЧ Парцел БУРГАС Многостаен апартамент ДОБРИЧ Хотел в ПЛОВДИВ Фабрика в ПЛОВДИВ Търговски имот в ПЛОВДИВ Тристаен апартамент в ПЛОВДИВ Стая в ПЛОВДИВ Склад в ПЛОВДИВ Производствен имот в ПЛОВДИВ Парцел в ПЛОВДИВ Паркомясто в ПЛОВДИВ Офис в ПЛОВДИВ Многостаен апартамент в ПЛОВДИВ Мезонет в ПЛОВДИВ Магазин в ПЛОВДИВ Къща в ПЛОВДИВ Земеделски имот в ПЛОВДИВ Земеделска земя в ПЛОВДИВ Заведение в ПЛОВДИВ Жилищна сграда в ПЛОВДИВ Етаж от къща в ПЛОВДИВ Едностаен апартамент в ПЛОВДИВ Други в ПЛОВДИВ Двустаен апартамент в ПЛОВДИВ Гараж в ПЛОВДИВ Газстанция в ПЛОВДИВ Вила в ПЛОВДИВ Бензиностанция в ПЛОВДИВ Ателие, Таван в ПЛОВДИВ Автомивка в ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ

 • Начална цена
 • 69600.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 89 кв.м.

 • Срок:
 • 13.10.2017 до 13.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-14

 • Адрес:
 • бул. "Македония" № 53

 • ЧСИ:
 • Петко Илиев

 • Телефон:
 • 032 – 632224; 032-622347

 • Email:
 • petkoiliev007@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Илиев

Ателие №3 (три) със застроена площ от 88,83 кв.м. (осемдесет и осем цяло и осемдесет и три стотни квадратни метра), състоящо се от: две кухни с бокс, две дневни, баня-тоалетна, склад, коридор и три балкона, при граници и съседи: от север – апартамент № 4, от изток – асансьор и коридор, апартамент № 2А, от юг – фасада, от запад – фасада, отдолу на кота ± 0,00м. – магазин № 4, офис № 3, входно предверие и офис № 2, отгоре на кота + 5,75м. – апартамент № 6 и апартамент № 7, разположено на първи етаж - кота + 3,00м. (плюс три метра), в пететажна с мансарда и партер жилищна сграда, построена в дворно място, находящо в гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 53 (петдесет и три) /бивша ул. „Сава Кълвачев“/, цялото застроено и незастроено с площ от 309 кв.м. (триста и девет квадратни метра), съставляващо УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XIII-832,833 (парцел тринадесети, с планоснимачен номер осемстотин тридесет и две, запетая, осемстотин тридесет и три) от квартал 56 (петдесет и шести) по плана на град Пловдив, при граници и съседи на УПИ: ул. „Македония“, УПИ XIV-834,835, УПИ XII-831, което Ателие №3 (три) съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, е нанесено като: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.833.1.3 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три, точка, едно, точка, три), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на обекта: гр. Пловдив, бул. „Македония“ №53 (петдесет и три), ет.2 (две), ап.3 (три), разположен в обема на сграда №1 (едно) с идентификатор № 56784.530.833.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.530.833 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три), с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници и съседи на обекта съгласно кадастрална карта: на същия етаж - СОС № 56784.530.833.1.2, СОС № 56784.530.833.1.4; под обекта - СОС № 56784.530.833.1.30, СОС № 56784.530.833.1.29; над обекта - СОС № 56784.530.833.1.7 и Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 56784.530.833.1.4 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три, точка, едно, точка, четири), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на обекта: гр. Пловдив, бул. „Македония“ № 53 (петдесет и три), ет.2 (две), ап.4 (четири), разположен в обема на сграда №1 (едно) с идентификатор № 56784.530.833.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три, точка, едно), построена в поземлен имот с идентификатор № 56784.530.833 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три), с предназначение: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), при граници и съседи на обекта съгласно кадастрална карта: на същия етаж - СОС № 56784.530.833.1.3, СОС № 56784.530.833.1.5; под обекта - СОС № 56784.530.833.1.29, СОС № 56784.530.833.1.28, СОС № 56784.530.833.1.30, СОС № 56784.530.833.1.32; над обекта - СОС № 56784.530.833.1.8, ведно с 5,05 % (пет цяло и нула пет стотни процента) идеални части от общите части на сграда с идентификатор № 56784.530.833.1 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три, точка, едно), както и съответното право на строеж върху мястото, в което е построена, съставляващо ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 56784.530.833 (пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, нула, точка, осем, три, три), находящ се в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед №РД-18-48/03.06.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес на имота: гр. Пловдив, район Южен, бул. „Македония“ №53 (петдесет и три), с площ от 321 кв.м. (триста двадесет и един квадратни метра), трайно предназначение: Урбанизирана територия, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15 м), стар идентификатор: няма, номер на имота по предходен план: № 833 (осемстотин тридесет и три), квартал: 56 (петдесет и шести) по плана на кв. „Македония“, парцел: XIII-832,833 (парцел тринадесети, с планоснимачен номер осемстотин тридесет и две, запетая, осемстотин тридесет и три), при граници и съседи: поземлени имоти с идентификатори № 56784.530.9551, № 56784.530.9567, № 56784.530.831, № 56784.530.834Още Ателие, Таван за продажба в ПЛОВДИВ

Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 26400.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 25920.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 131200.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 52080.00лв.
Ателие, Таван ПЛОВДИВ- 52080.00лв.
0.16912794113159