Последни имоти на търг от ЧСИ

 • Етаж от къща
  105 кв.м., САМОКОВ
  ул."БАБА ФОТА" №4, гр.Самоков
  Окръжен съд: Окръжен съд Софийски градски
  Срок: 04.05.2018 до 04.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-05
  Виж повече
 • 42880.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  44 кв.м., РУСЕ
  квартал Дружба-3, бул. Васил Левски № 6, вход 2, етаж 2 /две/,
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 16615.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  44 кв.м., РУСЕ
  Дружба-3, бул. Васил Левски № 6, вход 2, етаж 1, апартамент 13 ,
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 16302.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  44 кв.м., РУСЕ
  квартал Дружба-3, бул. Васил Левски № 6, вход 2, етаж 1, апартамент 1,
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 16302.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  44 кв.м., РУСЕ
  кв. Дружба-3, бул. „Васил Левски” № 6, вх. 2, ет. 1, ап. 5;
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 14792.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  41 кв.м., РУСЕ
  кв. Дружба-3, бул. „Васил Левски” № 6, вх. 2,
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 13809.00 лв.
 • Парцел
  534 кв.м., РУСЕ
  кв. Долапите, местността „Люляците”,
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 1340.00 лв.
 • Земеделски имот
  1439 кв.м., Пиргово

  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 792.00 лв.
 • Парцел
  754 кв.м., РУСЕ
  ул. „Арда” № 7
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 21.05.2018 до 21.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-22
  Виж повече
 • 168336.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  80 кв.м., РУСЕ
  кв. Възраждане, ул. Солун № 24 /двадесет и четири/, вход 7 /седем/, етаж 2 /две/, ап. 16
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 90720.00 лв.
 • Къща
  68 кв.м., Ценово
  ул. Алеко Константинов № 2
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 14560.00 лв.
 • Заведение
  165 кв.м., РУСЕ
  ул. „Вардар” № 40, ет. -1,
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 22262.00 лв.
 • Парцел
  1372 кв.м., РУСЕ
  кв. Дружба-2, ул. „Обзор”;
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 14080.00 лв.
 • Къща
  31 кв.м., Бъзовец
  ул. Дружба № 6
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 13.05.2018 до 13.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-14
  Виж повече
 • 3556.00 лв.
 • Гараж
  20 кв.м., РУСЕ
  бул. България;
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 07.05.2018 до 07.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-08
  Виж повече
 • 6112.00 лв.
 • Парцел
  837 кв.м., Батишница
  УЛ. ДУНАВ
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 1570.00 лв.
 • Гараж
  18 кв.м., РУСЕ
  ж.к. Изток, ул. Прага
  Окръжен съд: Окръжен съд Русе
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 6000.00 лв.
 • Други
  25 кв.м., ВАРНА
  ул. Брегалница 28
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-19
  Виж повече
 • 8749.60 лв.
 • Други
  670 кв.м., Роза
  500/ 670 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО, цялото с площ 670 кв.м., за което е отреден УПИ II – 482 в кв. 54 по плана на с. РОЗА, общ. Тунджа, при граници на имота: улица, УПИ IV – 849, УПИ III – 481, от две страни улица, заедно с построения в това дворно място
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 24552.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  60 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ с идентификатор № 87374.521.15.1.88, находящ се в гр. Ямбол, ул. „Г. Бенковски” 11, вх. Д, ет.1, ап. № 88, площ от 60.48 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 25704.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  53 кв.м., ЯМБОЛ
  ЖИЛИЩЕ – АПАРТАМЕНТ № 4, находящ се в гр.. Ямбол, ул. „Независима България” 2, вх.В, ет.2, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор 87374.540.286.2.18, с площ 52,88 кв.м.,
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 43416.00 лв.
 • Други
  3525 кв.м., Могила
  УПИ I – за производствени дейности/експандиран пенополистирол и др/търговия, услуги и складова дейност, в кв. 1 по плана на с. Могила, общ. Тунджа, с площ от 3525 кв.м., заедно с построената в имота ПРОИЗВОДСТВЕНА СГРАДА
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 99360.00 лв.
 • Производствен имот
  780 кв.м., Ягода

  Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 44600.00 лв.
 • Други
  900 кв.м., Завой
  ДВОРНО МЯСТО от 900квм в с.Завой общ.Тунджа, съставляващо УПИ ХVІІ в кв.11 по плана на селото, ведно с построената в него ЖИЛИЩНА СГРАДА
  Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
  Срок: 28.05.2018 до 28.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-29
  Виж повече
 • 11160.00 лв.
 • Парцел
  747 кв.м., ВАРНА
  ПРАВО НА СТРОЕЖ
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 339557.76 лв.
 • Гараж
  434 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.10
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 124000.00 лв.
 • Паркомясто
  20 кв.м., ВАРНА
  ОБЩО 8 БР. /ЦЕНА ЗА БРОЙ
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 5408.00 лв.
 • Заведение
  538 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.6
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 175000.00 лв.
 • Етаж от къща
  111 кв.м., ЧЕПЕЛАРЕ
  УЛ. ВАСИЛ ДЕЧЕВ № 60, ЕТ. 2
  Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
  Срок: 18.05.2018 до 18.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-19
  Виж повече
 • 42096.00 лв.
 • Ателие, Таван
  349 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.25
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 210840.00 лв.
 • Ателие, Таван
  322 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.23
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 197152.00 лв.
 • Офис
  276 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.22
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 162528.00 лв.
 • Офис
  182 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.21
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 128688.00 лв.
 • Офис
  391 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.18
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 240888.00 лв.
 • Офис
  40 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.13
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 27968.00 лв.
 • Офис
  201 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.11
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 131240.00 лв.
 • Офис
  221 кв.м., ВАРНА
  10135.3514.6.2.7
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 06.05.2018 до 06.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-07
  Виж повече
 • 144536.00 лв.
 • Къща
  180 кв.м., Златина

  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 18000.00 лв.
 • Магазин
  98 кв.м., Бозвелийско

  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 9201.60 лв.
 • Къща
  242 кв.м., Игнатиево
  УЛ. СЛАВИ ДОЙЧЕВ 34
  Окръжен съд: Окръжен съд Варна
  Срок: 30.04.2018 до 30.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-31
  Виж повече
 • 72576.00 лв.
 • Парцел
  2678 кв.м., Доспат

  Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 19281.60 лв.
 • Търговски имот
  1355 кв.м., Богомилово

  Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 137700.00 лв.
 • Двустаен апартамент
  79 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Окръжен съд Софийски градски
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-25
  Виж повече
 • 87840.00 лв.
 • Офис
  41 кв.м., СТАРА ЗАГОРА

  Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 25200.00 лв.
 • Заведение
  273 кв.м., Малка Верея

  Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 76500.00 лв.
 • Търговски имот
  512 кв.м., Борино
  УЛ. РОДОПИ № 58
  Окръжен съд: Окръжен съд Смолян
  Срок: 14.05.2018 до 14.06.2018
  Обявяване на: 2018-06-15
  Виж повече
 • 373329.60 лв.
 • Парцел
  470 кв.м., Дълбоки

  Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
  Срок: 29.04.2018 до 29.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-30
  Виж повече
 • 1000.00 лв.
 • Гараж
  16 кв.м., СЛИВЕН
  КВ. ДРУЖБА № 93, ЕТ. -1, ОБЕКТ 19
  Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
  Срок: 21.04.2018 до 21.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-22
  Виж повече
 • 2400.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  68 кв.м., ГЪЛЪБОВО

  Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
  Срок: 28.04.2018 до 28.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-29
  Виж повече
 • 2200.00 лв.
 • Тристаен апартамент
  74 кв.м., СОФИЯ
  ул. Войводина могила № 50А
  Окръжен съд: Окръжен съд Софийски градски
  Срок: 23.04.2018 до 23.05.2018
  Обявяване на: 2018-05-24
  Виж повече
 • 38856.00 лв.