Тристаен апартамент в гр. Видин за 29840.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Видин > Тристаен апартамент

Тристаен апартамент в гр. Видин

Допълнителна информация

  Начална цена: 29840.00 лв.
  Окръжен съд: Видин
  Квадратура: 76 кв.м.
  Срок: от 10.11.2020 до 10.12.2020
  Обявяване: 2020-12-11
  Адрес: град Видин, ж. к. “Панония“, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 25
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Видин
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 10971.503.335.1.25 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Видин, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, представляващ жилище – ТРИСТАЕН АПАРТАМЕНТ № 25, находящ се в сграда № 1 разположена в поземлен имот с идентификатор № 10971.50335 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Видин, одобрени със Заповед № РД-18-5/28.01.2008 г. на Изпълнителния директор на АГК К с административен адрес на жилището - град Видин, ж. к. “Панония“, бл. 2, вх. Б, ет. 4, ап. 25, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни помещения, със застроена площ от 76.30 кв. метра до съседи на апартамента по схема: на същия етаж-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.335.1.26 и  самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.335.1.9, под обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.335.1.22 и над обекта-самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10971.503.335.1.28 и съседи по доказателствен акт за собственост: апартамент на Марко и Ценка Маринова, апартамент на Елза Христова Лилова, апартамент на Йордан и Перка Йотови и Йото Генов Лилов, ведно с прилежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 7 при съседи на мазето:  двор, коридор, Роза Цветкова Алексиева и двор, както и 1.04 % идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Продава Тристаен апартамент в гр. Видин за 29840.00 лв. на търг от ЧСИ