Производствен имот в ДОБРИЧ за 973360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Производствен имот

Производствен имот в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 973360.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 2246 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: ж.к.Рилци, бул.“Добруджа“ №213
  ЧСИ: Николай Петров Ников
  Телефон: 058 - 621177
  Email: nikov810@gmail.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

Недвижим имот, находящ се в град Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич, ж.к.Рилци, бул.“Добруджа“ №213, представляващ: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72624.630.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК, с площ по скица от 4730кв.м., с трайно предназначение на територията– урбанизирана , с начин на трайно ползване – за хранително-вкусовата промишленост, номер по предходен план: 630015, ведно с построените в имота: 1.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.1 със застроена площ от 157кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 2.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.2 със застроена площ от 24кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 3.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.3 със застроена площ от 878кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 4.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.4 със застроена площ от 341кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 5.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.5 със застроена площ от 77кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 6.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.6 със застроена площ от 39кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 7.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.7 със застроена площ от 220кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 8.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.8 със застроена площ от 14кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 9.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.9 със застроена площ от 19кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 10.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.10 със застроена площ от 31кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 11.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.11 със застроена площ от 31кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 12.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.12 със застроена площ от 74кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 13.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.13 със застроена площ от 219кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 14.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.14 със застроена площ от 111кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване; 15.СГРАДА с идентификатор 72624.630.15.15 със застроена площ от 11кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид сграда за обитаване, а по акт за собственост – имот III – НАВЕС С ГАРАЖИ с обща площ от 4730кв.м., като в същата се включват – застроена площ от 1097кв.м. с изградените в нея СГРАДА с трайно предназначение – КЛАНИЦА със застроена площ от 774кв.м., ПОМОЩНА ПРИСТРОЙКА със застроена площ от 168кв.м., СУШИЛНЯ ТРАЙНИ КОЛБАСИ със застроена площ от 73кв.м., НАВЕС със застроена площ от 56кв.м., ВТОРА ПОМОЩНА ПОСТРОЙКА със застроена площ от 11кв.м. и КПП от 15кв.м., както и площите от 2653кв.м. заети с подземни и надземни съоръжения – РАМПА на 10кв.м., ОБСЛУЖВАЩ ПЪТ от 249кв.м. И АСФАЛТИРАНИ ПЛОЩИ от 2394кв.м., при съседи на поземления имот:72624.630.22, 72624.630.61, 72624.630.14.

Продава Производствен имот в ДОБРИЧ за 973360.00 лв. на търг от ЧСИ