Производствен имот в ДОБРИЧ за 85795.20 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Производствен имот

Производствен имот в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 85795.20 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 222 кв.м.
  Срок: 17.06.2019 до 17.07.2019
  Обявяване: 2019-07-18
  Адрес: бул."25-ти Септември" № 78
  ЧСИ: Николай Петров Ников
  Телефон: 058 - 621177
  Email: nikov810@gmail.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор№ 72624.611.253 с площ от 617кв.м., находящ се в гр.Добрич, бул."25-ти Септември" № 78, местност пр.зона "Север", трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 7135, квартал 10, парцел 6, при съседни поземлени имоти: 72624.611.135; 72624.611.132; 72624.611.152 и 72624.611.252, ведно с изградените в имота СГРАДА с идентификатор№ 72624. 611.253.1 със застроена площ от 185кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда, СГРАДА с идентификатор№ 72624.611.253.2 със застроена площ от 4кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда и СГРАДА с идентификатор№ 72624.611.253.3 със застроена площ от 37кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда.

Продава Производствен имот в ДОБРИЧ за 85795.20 лв. на търг от ЧСИ