Парцел в РУСЕ за 20000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 20000.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 253 кв.м.
  Срок: 11.06.2019 до 11.07.2019
  Обявяване: 2019-07-12
  Адрес: ИД 480/2010, ул. Даскал Тони № 7
  ЧСИ: Цветанка Стойчева Георгиева
  Телефон: 082 - 838040
  Email: chsi_georgieva@abv.bg

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Цветанка Стойчева Георгиева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.2.1120, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Тони № 7, целият с площ от 253 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, заедно с построените в него МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 63427.2.1120.1 с площ 43 кв.м., брой етажи 2, и ГАРАЖ с идентификатор 63427.2.1120.2 с площ 36 кв.м., като върху него е учредена Договорна ипотека , вписана в СВ – Русе, акт № 93, том 8, дело 6500/08.07.2008г. ½ ид.ч. от 47/311 ид.ч. от ДВОРНО МЯСТО с идентификатор 63427.2.1119, находящ се в гр. Русе, ул. Даскал Аверкий № 14, целият с площ от 311 кв.м., вид територия – урбанизирана, начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10 м, заедно с построената в имота ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 63427.2.1119.5 с площ 29 кв. м., брой етажи 1, като двата имота са неразделна част един от друг.

Продава Парцел в РУСЕ за 20000.00 лв. на търг от ЧСИ