Парцел в РУСЕ за 3360.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 3360.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 504 кв.м.
  Срок: 25.06.2019 до 25.07.2019
  Обявяване: 2019-07-26
  Адрес: местност "МЕРАТА" - ИД 181/2017
  ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
  Телефон: 082 - 822699
  Email: csimarinov@gmail.com

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ Венцислав Йорданов Маринов

  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.160.58 /шест три четири две седем точка едно шест нула точка пет осем/, находящ се в гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе,в местността „МЕРАТА“, с площ 504 кв.м. /петстотин и четири квадратни метра/. Трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ); категория на земята при неполивни условия: 7 /седма/. Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 502005800. Съседи: 63427.160.42, 63427.160.59, 63427.160.28, 63427.160.57, 63427.160.44, 63427.160.43. ПЪРВОНАЧАЛНА ЦЕНА: 3 360.00 лв. вписана Възбрана в полза на взискателя Топлофикация Русе ЕАД Определям всеки вторник и четвъртък от 14:00 ч. до 19:00 ч. за оглед на имота.

Продава Парцел в РУСЕ за 3360.00 лв. на търг от ЧСИ