Парцел в РУСЕ за 48960.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Парцел

Парцел в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 48960.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 862 кв.м.
  Срок: 04.06.2019 до 04.07.2019
  Обявяване: 2019-07-05
  Адрес: бул. Васил Левски № 1 /едно/, местност Дружба-1 /едно/,
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.4.427 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, четири, точка, четиристотин двадесет и седем/, находящ се на адрес: гр. Русе, бул. Васил Левски № 1 /едно/, местност Дружба-1 /едно/, с площ: 862 кв.м. /осемстотин шестдесет и два квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: Ниско застрояване (до 10 м); стар идентификатор: няма; номер по предходен план: 1768 /хиляда седемстотин ше стдесет и осем/, квартал: 850 /осемстотин и петдесет/, при съседи: 63427.4.350, 63427.4.2986, 63427.4.426, 63427.4.353. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 48 960 лв. ИЗП. Д. № 2019914040096 Тежести върху имота: Възбрана в полза на взискателя и присъединените взискатели.

Продава Парцел в РУСЕ за 48960.00 лв. на търг от ЧСИ