Парцел в Божурец за 10800.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Божурец > Парцел

Парцел в Божурец

Допълнителна информация

  Начална цена: 10800.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 490 кв.м.
  Срок: 27.05.2019 до 27.06.2019
  Обявяване: 2019-06-28
  Адрес:
  ЧСИ: Лучия Тасева
  Телефон: 058 – 600313; 0 888 - 808 709
  Email: kstoyanova@luchiataseva.com

Всички имоти за Божурец
Всички имоти на ЧСИ Лучия Тасева

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в село Божурец, община Каварна, област Добрич, представляващ имот с идентификатор 05009.511.146 /нула, пет, нула, нула, девет, точка, пет, едно, едно, точка, едно, четири, шест/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Божурец, одобрени със Заповед РД-18-8/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, стар идентификатор парцел ХVІІІ /осемнадесети/ в квартал 61 /шестдесет и първи/, с площ от 490 кв.м. /четиристотин и деветдесет квадратни метр а/ по документ за собственост, а съгласно скица – с площ от 583 кв.м. /петстотин осемдесет и три квадратни метра/, с трайно предназначение: урбанизирана територия, с начин на трайно ползване – за друг вид застрояване, при граници и съседи: поземлен имот с идентификатор 05009.511.796, поземлен имот с идентификатор 05009.511.795, поземлен имот с идентификатор 05009.511.145, поземлен имот с идентификатор 05009.511.129, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения върху имота. Описание: Имотът се намира в регулационната граница, в източната част на с. Божурец, остоящо на 6 км. от гр. Каварна и 9 км. от гр. Балчик. Дворното място не е застроено, не е оградено и не е снабдено с ток и вода, но в близост има комуникации. Имотът отстои на 600 м. от голф игрище „Tracia klifs”. Наоколо са изградени жилищни сгради и вили за сезонно обитаване. Имотът е разположен на първа линия на ската, с отлична панорама, в близост до бреговата ивица, атрактивен, с прекрасен изглед към морето. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: учредена Договорна ипотека, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №118, том 1, дв.вх.рег.№2328/29.05.2008г. за сумата от 54000 лв., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №59, том 1, дв.вх.рег.№585/02.03.2010г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №82, том 2, дв.вх.рег.№3411/13.12.2011г., Възбрана, вписана в СВ - гр. Каварна, акт №11, том 2, дв.вх.рег.№3010/10.11.2014г.

Продава Парцел в Божурец за 10800.00 лв. на търг от ЧСИ