Парцел в ПЪРВОМАЙ за 25600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ПЪРВОМАЙ > Парцел

Парцел в ПЪРВОМАЙ

Допълнителна информация

  Начална цена: 25600.00 лв.
  Окръжен съд: Пловдив
  Квадратура: 6885 кв.м.
  Срок: 02.06.2019 до 02.07.2019
  Обявяване: 2019-07-03
  Адрес: местност "Кабата каладж. чеир"
  ЧСИ: Стефан Горчев
  Телефон: 032/650072; 0877/843337
  Email: gorchev@lg-bg.com

Всички имоти за ПЪРВОМАЙ
Всички имоти на ЧСИ Стефан Горчев

ИД 20168250400276, УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 99101236050 (девет, девет, едно, нула, едно, две, три, шест, нула, пет, нула), целият от 6,885 дка (шест декара осемстотин осемдесет и пет квадратни метра), с начин на трайно ползване ИЗОСТ ...

Продава Парцел в ПЪРВОМАЙ за 25600.00 лв. на търг от ЧСИ