Магазин в ДОБРИЧ за 51520.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ДОБРИЧ > Магазин

Магазин в ДОБРИЧ

Допълнителна информация

  Начална цена: 51520.00 лв.
  Окръжен съд: Добрич
  Квадратура: 100 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес: ж.к."Добротица"бл.46, вх.А
  ЧСИ: Николай Петров Ников
  Телефон: 058 - 621177
  Email: nikov810@gmail.com

Всички имоти за ДОБРИЧ
Всички имоти на ЧСИ Николай Петров Ников

Недвижим имот, находящ се в гр.Добрич, общ.Добрич, обл.Добрич,ж.к."Добротица"бл.46, вх.А, представляващ САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 72624.621.30.1.6 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-15/12.05.2005г. на изпълнителния директор на АГКК , с площ от 100.40 кв.м., който се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.621.30, предназначение на самостоятелния обект: ЗА ТЪРГОВСКА ДЕЙНОСТ, брой нива на обек та: 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж- 72624.621.30.1.111, 72624.621.30.1.5 под обекта - няма, над обекта: 72624.621.30.1.20, 72624.621.30.1.21.

Продава Магазин в ДОБРИЧ за 51520.00 лв. на търг от ЧСИ