Магазин в РУСЕ за 100480.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Магазин

Магазин в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 100480.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 214 кв.м.
  Срок: 20.05.2019 до 20.06.2019
  Обявяване: 2019-06-21
  Адрес: ул. Воден № 11, етаж 0
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.251.5.9 ; адрес на имота: гр. Русе, ул. Воден № 11, етаж 0 партер; самостоятелният обект се намира в сграда № 5, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.251 ; предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; брой нива на обекта: 1 ; посочена в документа площ: 158.00 кв.м.; ниво: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 63427.1.251.5.10, 63427.1.251.5.12; под обекта: няма; над обекта: ням а, ведно с прилежащите към този обект 10.333 % идеални части от общите части на сградата и съответния процент от остъпеното право на строеж, ЗАЕДНО със следния обект, който е неразделна част от описания по-горе: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 63427.1.251.4.57; адрес на имота: гр. Русе, ул. Воден № 11 , етаж 0 партер; самостоятелният обект се намира с сграда № 4 /четири/, разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.1.251; предназначение на самостоятелния обект: За обществено хранене; брой нива на обекта: 1; посочена в документа площ: 55.55 кв.м. ; ниво: 1; при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма; над обекта: 63427.1.251.4.16, 63427.1.251.4.15, ведно с прилежащите към този обект идеални части от сградата и съответния процент от остъпеното право на строеж. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 100 480 лв. Тежести: Възбрана в полза на първоначалния взискател и присъединените взискатели ИЗП. Д. № 20179140400115

Продава Магазин в РУСЕ за 100480.00 лв. на търг от ЧСИ