Къща в РУСЕ за 2240.00 лв.

Имоти > Имоти от чси РУСЕ > Къща

Къща в РУСЕ

Допълнителна информация

  Начална цена: 2240.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 44 кв.м.
  Срок: 18.06.2019 до 18.07.2019
  Обявяване: 2019-07-19
  Адрес: местност Христо Македонски
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за РУСЕ
Всички имоти на ЧСИ

5/8 /пет осми/ идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.15.706 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петнадесет, точка, седемстотин и шест/, находящ се на адрес: гр.Русе, общ.Русе, обл.Русе, местност Христо Македонски, целият с площ: 230 кв.м. /двеста и тридесет квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Земеделска; начин на трайно ползване: За земеделски труд и отдих (съгласно § 4 ПЗР ЗСПЗЗ); стар идентификатор: няма; номер по предходен план : 15571 /петнадесет хиляди петстотин седемдесет и едно/, при съседи: 63427.15.695, 63427.15.694, 63427.15.707, 63427.15.612, 63427.15.705, заедно със ¼/една четвърт/ идеални части от построените в имота: 1. СГРАДА с идентификатор 63427.15.706.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петнадесет, точка, седемстотин и шест, точка, две/: застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; 2. СГРАДА с идентификатор 63427.15.706.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, петнадесет, точка, седемстотин и шест, точка, три/: застроена площ 9 кв.м. /девет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Постройка на допълващото застрояване. Начална цена, от която ще започне публичната продан: 2 240.00 лв.

Продава Къща в РУСЕ за 2240.00 лв. на търг от ЧСИ