Къща в СЕВЛИЕВО за 50992.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Къща

Къща в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 50992.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 182 кв.м.
  Срок: 19.05.2019 до 19.06.2019
  Обявяване: 2019-06-20
  Адрес: село Валевци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ПОСТРОЙКА С НАВЕС ОТ ДЪРВЕНА КОНСТРУКЦИЯ, находяща се в село Валевци, община Севлиево, област Габрово, местност „Лъгът”, представляваща битова сграда със складове за съхранение на готова продукция със застроена площ 182,00 /сто осемдесет и два/ квадратни метра – на сградата и 76,00 /седемдесет и шест/ квадратни метра – на дървения навес, ведно със съответното припадащо им се право на строеж върху мястото върху което са построени сградите, представляващо държавен урегулиран и мот I /първи/ - „за спортен риболов” в квартал 6 /шести/ по плана на местност „Лъгът” на село Валевци, община Севлиево, целият с площ от 56 368 /петдесет и шест хиляди триста шестдесет и осем/ квадратни метра, при граници на УПИ, съгласно Скица № 462/20.07.2018г. на Община Севлиево: улица, УПИ V /пет римско/ - „за озеленяване”, УПИ IV /четири римско/ - „за почивна станция” и УПИ II /две римско/ - „за озеленяване”. НАЧАЛНА ЦЕНА: 50 992 /петдесет хиляди деветстотин деветдесет и два/ лева

Продава Къща в СЕВЛИЕВО за 50992.00 лв. на търг от ЧСИ