Земеделски имот в ГАБРОВО за 1582.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 1582.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 4696 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Кметовци
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 145003 /сто четиридесет и пет хиляди и три/, находящ се в местността „РЪТА” в землището на село Кметовци, община Габрово, ЕКАТТЕ 37352 с начин на трайно ползване – изоставена нива, шеста категория, с площ от 4 696 /четири хиляди шестотин деветдесет и шест/ кв.м., при граници и съседи: поземлен имот № 145002 – изоставена нива на наследниците на Дона Цанкова Стойкова, поземлен имот №145004 – изоставена нива на Григор Борисов Григоров, поземлен имот №000315 – полски път н а Община Габрово, поземлен имот №242022 – широколистна гора на Държавно лесничейство. НАЧАЛНА ЦЕНА: 1 582 /хиляда петстотин осемдесет и две/ лева /Върху цената НЕ се дължи ДДС/

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 1582.00 лв. на търг от ЧСИ