Земеделски имот в ГАБРОВО за 48657.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 48657.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 3026 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Дебел дял
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

3. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028056 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и шест/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: 3.026 дка. /три декара и двадесет и шест квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Стопански двор, намиращ се в местността „СЛИВАТА”, при граници и съседи: имот № 028055 – стопански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, имот № 028030 – използваема ливада на Земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот № 028054 – овощ на градина на на наследници на Енчо Иванов Гатев, имот № 028058 – стопански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, № 028059 – местен път на община Габрово и № 028057 – стопански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, имотът е образуван от имот с № 000029 /нула нула нула нула двадесет и девет/, ЗАЕДНО с построената в имота СГРАДА - ТЕЛЧАРНИК с площ от 727,00 /седемстотин двадесет и седем/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 48 657 (четиридесет и осем хиляди шестстотин петдесет и седем) лева

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 48657.00 лв. на търг от ЧСИ