Земеделски имот в ГАБРОВО за 13122.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Земеделски имот

Земеделски имот в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 13122.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 842 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: село Дебел дял
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

2. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с № 028057 /нула двадесет и осем хиляди и петдесет и седем/ в землището на село Дебел дял, с ЕКАТТЕ 20225 /двадесет хиляди двеста двадесет и пет/, община Габрово, с площ: 0.842 дка. /осемстотин четиридесет и два квадратни метра/, с начин на трайно ползване: Стопански двор, намиращ се в местността „СЛИВАТА”, при граници и съседи: имот № 028056 – стопански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, имот № 028055 – стопански двор на Гарбис Йосиф Микаелян, имот № 000025 – път IV клас н а държавата и имот № 028059 – местен път на община Габрово, имотът е образуван от имот с № 000029 /нула нула нула нула двадесет и девет/, ЗАЕДНО с построените в него СГРАДИ - ХАМБАР с площ от 181,00 /сто осемдесет и един/ кв.м. и с НАВЕС с КАНТАР с площ от 20,00 /двадесет/ кв.м. НАЧАЛНА ЦЕНА: 13 122 (тринадесет хиляди сто двадесет и два) лева

Продава Земеделски имот в ГАБРОВО за 13122.00 лв. на търг от ЧСИ