Земеделски имот в ТРОЯН за 33864.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ТРОЯН > Земеделски имот

Земеделски имот в ТРОЯН

Допълнителна информация

  Начална цена: 33864.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 1875 кв.м.
  Срок: 01.06.2019 до 01.07.2019
  Обявяване: 2019-07-02
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за ТРОЯН
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 73198.79.59 по КК и КР на гр. Троян, община Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18.11/20.04.2007 г. на ИД на АГКК, с адрес на имота местност Беликов рът, с площ 1875 кв.м., с трайно предназначение на територията: земеделска и начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор няма, номер по предходен план 079059, при съседни имоти с идентификатори: 73198.312.5, 73198.79.60, 73198.79.64, 73198.79.33, 73198.312.4, ведно с постро ените в имота: СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.1 със застроена Ярлощ 65 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: жилищна сграда - еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.2 със застроена площ 160 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.3 със застроена площ 47 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда, СГРАДА с идентификатор 73198.79.59.4 със застроена площ 98 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: селскостопанска сграда.

Продава Земеделски имот в ТРОЯН за 33864.00 лв. на търг от ЧСИ