Други в гр. Варна за 41600.00 лв.

Имоти > Имоти от чси гр. Варна > Други

Други в гр. Варна

Допълнителна информация

  Начална цена: 41600.00 лв.
  Окръжен съд: Варна
  Квадратура: 71 кв.м.
  Срок: от 20.04.2021 до 20.05.2021
  Обявяване: 2021-05-21
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за гр. Варна
Всички имоти на ЧСИ

Варна, Варненска област, район „Приморски", ЖК „Бриз-юг" УПИ номер Vlll-1835a, отреден като УПИ, идентичен с имот пл.номер 2806 и по скица ПИ с номер 3038, в кв. 3, по плана на ж.к. „ Бриз-юг", целия с площ от 990 квадратни метра, при граници по документ за собственост: път, поземлен имот номер 2805 и поземлен имот номер 3039, аименно: ФИТНЕС (ФИТНЕС ЗАЛА), представляващ самостоятелен обект в сутерен и на първи етаж в жилищна сграда, със застроена площ от 71 кв .м., състоящ се от : фитнес-зала и баня-тоалет, при граници: ателие, външно стълбище, английски двор, склад към магазин, изба номер 7 и коридор, както и 5,6649 % ид. части от общите части на сградата и от правото на строеж върху дворно място, в което сградата е изградена, подробно описано по горе, КАТО СЪГЛАСНО СХЕМА. ИЗДАДЕНА ОТ СГКК - ВАРНА. ГОРЕОПИСАНИЯТ ИМОТ ПРЕДСТАВЛЯВА: Самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.106.1.10, с адрес на имота: гр. Варна, ж.к. „Бриз - Юг", ул. „Осма" номер 20, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда номер 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.106, предназназначение на сомостятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, на две нива, с посочени в документа площи: 35.50, 35.50 кв.м., прилежащи части: 5.6649 %, при съседни самостоятелни обекти в сградата: ЗА НИВО 1 - на същия етаж: 10135.2563.106.1.16, 10135.2563.106.1.9, под обекта: няма, над обекта: 10135.2563.106.1.17, 10135.2563.106.1.16, 10135.2563.106.1.9, 10135.2563.106.1.13; ЗА НИВО 2 - на същия етаж: 10135.2563.106.1.17, 10135.2563.106.1.9, под обекта: няма, над обекта: 10135.2563.106.1.2, 10135.2563.106.1.1, стар идентификатор: няма.

Продава Други в гр. Варна за 41600.00 лв. на търг от ЧСИ