Други в БУРГАС за 3883.68 лв.

Имоти > Имоти от чси БУРГАС > Други

Други в БУРГАС

Допълнителна информация

  Начална цена: 3883.68 лв.
  Окръжен съд: Бургас
  Квадратура: 14 кв.м.
  Срок: 10.06.2019 до 10.07.2019
  Обявяване: 2019-07-11
  Адрес:
  ЧСИ: Ивелина Божилова
  Телефон: 056 – 820080; 0 889 - 441 017
  Email: ivonka1973@abv.bg

Всички имоти за БУРГАС
Всички имоти на ЧСИ Ивелина Божилова

СГРАДА с идентификатор № 07079.663.5.1 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, пет, точка, едно/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Бургас, общ.Бургас, обл.Бургас, одобрени със Заповед РД-18-9/30.01.2009г. на Изпълнителния директор на АГКК, със застроена площ от 14 кв.м /четиринадесет квадратни метра/, с адрес на сградата: гр.Бургас, п.к.8000, Южна промишлена зона, брой етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда, с адрес на сградата: гр.Бургас, Южна промишлена зона, която сграда е разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 07079.663.5 /нула седем хиляди седемдесет и девет, точка, шестстотин шестдесет и три, точка, пет/;

Продава Други в БУРГАС за 3883.68 лв. на търг от ЧСИ