Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 37179.00 лв.

Имоти > Имоти от чси ГАБРОВО > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в ГАБРОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 37179.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 86 кв.м.
  Срок: 09.06.2019 до 09.07.2019
  Обявяване: 2019-07-10
  Адрес: ул. "Йосиф Соколски" № 29
  ЧСИ: Звезделина Василева
  Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
  Email: zvezdelina.vasileva@abv.bg

Всички имоти за ГАБРОВО
Всички имоти на ЧСИ Звезделина Василева

5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 14218.519.201.2.6 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно точка две точка шест/, изграден в груб строж, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрена със Заповед РД-18-64/26.10.2007г. на Изп. директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-07-802/11.07.2008г. на началника на СК – Габрово, с адрес на имота гр. Габрово, ул. "Йосиф Соколски" № 29 /двадесет и девет/, е т. 2 /две/, ап. 6 /шест/, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 14218.519.201 /четиринадесет хиляди двеста и осемнадесет точка петстотин и деветнадесет точка двеста и едно/, предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/ със застроена площ по документ 86,00 /осемдесет и шест/ кв.м., прилежащи части: 8,800% /осем цяло и осемстотин хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - имот с идентификатор 14218.519.201.2.5, под обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.3 и имот с идентификатор 14218.519.201.2.2 и над обекта - имот с идентификатор 14218.519.201.2.8. НАЧАЛНА ЦЕНА: 37 179 /тридесет и седем хиляди сто седемдесет и девет/ лева

Продава Двустаен апартамент в ГАБРОВО за 37179.00 лв. на търг от ЧСИ