Двустаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ за 29530.00 лв.

Имоти > Имоти от чси КЮСТЕНДИЛ > Двустаен апартамент

Двустаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ

Допълнителна информация

  Начална цена: 29530.00 лв.
  Окръжен съд: Кюстендил
  Квадратура: 71 кв.м.
  Срок: 28.05.2019 до 28.06.2019
  Обявяване: 2019-07-01
  Адрес: ул. „Сливница“, бл. 61, вх. А, ет. 8, ап. 23
  ЧСИ: Елица Христова
  Телефон: 078/55 43 44; 0 895 474 399
  Email: kantora@elitsa-hristova.com

Всички имоти за КЮСТЕНДИЛ
Всички имоти на ЧСИ Елица Христова

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 41112.504.4.2.23 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот четири, сграда две, самостоятелен обект в сграда двадесет и три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Кюстендил, одобрени със Заповед № РД-18-96/28.10.2008 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с административен адрес: гр. Кюстендил, ул. „Сливница“, бл. 61, вх. А, ет. 8, ап. 23, който самостоятеле н обект се намира в сграда № 2 (две), разположена в поземлен имот с идентификатор № 41112.504.4 (землище четиридесет и една хиляди сто и дванадесет, кадастрален район петстотин и четири, поземлен имот четири), с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1, състощ се от: входно антре, две стаи, кухня, баня с тоалетна, две тераси, с площ от 71,36 (седемдесет и едно цяло тридесет и шест стотни) квадратни метра, ведно с прилежащите на самостоятелният обект: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 14 (четиринадесет), с полезна площ от 7,00 (седем) кв.м., както и 1,30 % (едно цяло и тридесет стотни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, при съседни самостоятелни обекти в сградата на същия етаж: обект № 41112.504.4.2.22 и 41112.504.4.2.44, под обекта: обект № 41112.504.4.2.20 и над обект: няма, и при съседи на избеното помещение: от север - коридор, от юг - коридор, от изток - коридор и от запад – коридор

Продава Двустаен апартамент в КЮСТЕНДИЛ за 29530.00 лв. на търг от ЧСИ