Чси Имоти > Сталийска Махала >

ЧСИ Сталийска Махала

Всички имоти в Сталийска Махала от ЧСИ

Земеделски имот Сталийска махала

Цена: 8058.60 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 1390 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.08.2018 до 03.09.2018
Обявяване на: 2018-09-04
за повече информация - виж прикачения файл - Обявление № 40 ...

Парцел Сталийска махала

Парцел Сталийска махала

Цена: 8984.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 2780 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 26.03.2018 до 26.04.2018
Обявяване на: 2018-04-27
за повече информация - виж прикачения файл - Обявление № 13 ...

Земеделска земя Сталийска махала

Земеделска земя Сталийска махала

Цена: 58.46 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 609 кв.м.

местност ОРИЗАРНИКА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 2018-04-20
за повече информация - виж прикачения файл - Обявление № 11 ...

Земеделска земя Сталийска махала

Земеделска земя Сталийска махала

Цена: 1710.72 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 1782 кв.м.

местност ОРИЗАРНИКА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 2018-04-20
за повече информация - виж прикачения файл Обявление № 11 ...

Земеделски имот Сталийска махала

Земеделски имот Сталийска махала

Цена: 364.40 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 1822 кв.м.

местност БАГАЧИНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 2018-04-20
виж прикачения файл Обявление № 11 ...

Земеделска земя Сталийска махала

Земеделска земя Сталийска махала

Цена: 1018.56 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 1061 кв.м.

местност БАГАЧИНА
Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.03.2018 до 19.04.2018
Обявяване на: 2018-04-20
Виж прикачения файл - Обявление № 11 ...

Парцел Сталийска махала

Цена: 8984.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 1390 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 22.12.2017 до 22.01.2018
Обявяване на: 2018-01-23
1. ½ ид. ч. от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 2 780.00 кв. м., УПИ № VІ – 239, кв. 24 и УПИ № VІІ – 239, кв. 24 по действащия регулационен план на с. Сталийска махала, общ. Лом, при грани ...

Парцел Сталийска махала

Парцел Сталийска махала

Цена: 8422.50 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 1390 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 2017-10-20
1/2 идеална част от поземлен имот /незастроено дворно място/, целият с площ от 2780.00 кв. м, УПИ № VI - 239, кв. 24 и УПИ № VII - 239, кв. 24 по действащия регулационен план на с. Сталийс ...

Други Сталийска махала

Други Сталийска махала

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 2494 кв.м.

над ЖП линия
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
съгласно прикачен файл - Обявление № 5 ...

Други Сталийска махала

Цена: 12000.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 2494 кв.м.

над ЖП линия
Окръжен съд: Монтана
Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
Обявяване на: 2016-03-01
съгласно прикачен файл - Обявление № 5 ...

Други Сталийска махала

Други Сталийска махала

Цена: 28400.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 4313 кв.м.

над жп линия- Стопански двор
Окръжен съд: Монтана
Срок: 03.08.2015 до 03.09.2015
Обявяване на: 2015-09-04
Съгласно прикачен файл - Обявление №30 ...

Земеделски имот Сталийска махала

Земеделски имот Сталийска махала

Цена: 26400.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 2 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 10.10.2014 до 10.11.2014
Обявяване на: 2014-11-11
1. Поземлен имот № 000107 с плащ от 2,494 дка, образуван от имот № 000016 в землището на с. Сталийска махала, ЕКАТТЕ 68672 в местността „Над ж.п. линия” с начин на трайно ползване – сто ...

Други Сталийска махала

Други Сталийска махала

Цена: 33000.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 2494 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 01.08.2014 до 01.09.2014
Обявяване на: 2014-09-02
1. Поземлен имот № 000107 с плащ от 2,494 дка, образуван от имот № 000016 в землището на с. Сталийска махала, ЕКАТТЕ 68672 в местността „Над ж.п. линия” с начин на трайно ползване – сто ...

Земеделски имот Сталийска махала

Земеделски имот Сталийска махала

Цена: 33600.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 2 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 28.10.2013 до 28.11.2013
Обявяване на: 2013-11-29
1. Поземлен имот № 000107 с плащ от 2,494 дка, образуван от имот № 000016 в землището на с. Сталийска махала, ЕКАТТЕ 68672 в местността „Над ж.п. линия” с начин на трайно ползване – с ...

Други Сталийска махала

Други Сталийска махала

Цена: 42000.00 лв.

Населено място: Сталийска махала
Квадратура 2 кв.м.


Окръжен съд: Монтана
Срок: 30.07.2012 до 30.08.2012
Обявяване на: 2012-08-31
Стопански двор с построена в него сграда- краварник. Няма канализация и ел. инсталация, ползва се сондажна падпочвена вода. ...

Евтини имоти от ЧСИ?

Вече е възможно да купите евтин имот от ЧСИ като следите обявленията на всички съдебни изпълнители