Къща БАЛЧИК Къща ТЕТЕВЕН Магазин РУСЕ Тристаен апартамент ЛОВЕЧ Офис РУСЕ Магазин РУСЕ Етаж от къща БЯЛА СЛАТИНА Тристаен апартамент ВАРНА Земеделски имот Дъбравино Земеделска земя Игнатиево Земеделска земя Пешаково Други Пешаково Производствен имот ЛОМ Склад Мокреш Двустаен апартамент ВИДИН Земеделски имот Станево Земеделски имот Станево Къща ВИДИН Парцел Сталийска махала Тристаен апартамент ВИДИН Хотел в Пампорово Фабрика в Пампорово Търговски имот в Пампорово Тристаен апартамент в Пампорово Стая в Пампорово Склад в Пампорово Производствен имот в Пампорово Парцел в Пампорово Паркомясто в Пампорово Офис в Пампорово Многостаен апартамент в Пампорово Мезонет в Пампорово Магазин в Пампорово Къща в Пампорово Земеделски имот в Пампорово Земеделска земя в Пампорово Заведение в Пампорово Жилищна сграда в Пампорово Етаж от къща в Пампорово Едностаен апартамент в Пампорово Други в Пампорово Двустаен апартамент в Пампорово Гараж в Пампорово Газстанция в Пампорово Вила в Пампорово Бензиностанция в Пампорово Ателие, Таван в Пампорово Автомивка в Пампорово

Хотел Пампорово

 • Начална цена
 • 766487.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Смолян

 • Квадратура
 • 921 кв.м.

 • Срок:
 • 26.03.2018 до 26.04.2018

 • Обявяване:
 • 2018-04-27

 • Адрес:
 • БАЗА ЗА ОТДИХ РОДОПИ ДАЙМЪНД

 • ЧСИ:
 • Петко Иванов Мачкърски

 • Телефон:
 • 0301 81 230

 • Email:
 • petko.ma4karski@gmail.com


Всички имоти на ЧСИ Петко Иванов Мачкърски

Недвижими имоти - самостоятелни обекти, всички находящи се в изградената в груб строеж в сграда „База за отдих „Родопи Даймънд"" I цялостно за тела „А", „В" и „С", построена съгласно Разрешение за строеж № 18 от 27.03.200бг. и Разрешение за строеж № 22 от 27.03.2007г., находяща се в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, находящ се в с. Проглед, ЕКАТТЕ 58517, общ. Чепеларе, обл. Смолян по кадастралната карта, одобрена със заповед № РД - 18 - 1 / 20.01.2006г. на Изпълнителния директор на АК - Смолян, с административен адрес: с. Проглед, п.к. 4871 Пампорово с площ на поземления имот 11,997 дка кв. м. с трайно предназначение урбанизирана теротия, с начин на трайно ползване: за друг обществен обект, копмлекс, при съседи на имота: 102.29, 102.30, 102.31, 102.32, 102.34, 102.27, 102.65, 102.62, 102.65, който поземлен имот съгласно удостоверение № 606 / 05.02.2008г. на СГКК - гр. Смолян е стар идентификатор УПИ VII - 96 - База за отдих в кв. 1 по плана на к.к. Пампорово, з-ще с. Проглед, общ. Чепеларе с идентификатор на сградата, в която попадат самостоятелните обекти 58517.102.33.1, а именно: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.7, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, an. 1 А/едно буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,11 /шестдесет и четири цяло и единадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.8, под обекта:58517.102.33.1.6, над обекта: 58517.102.33.1.38 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № 1 А/едно буква „А"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,11 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса при граници на апартамента: коридор, апартамент 1 Б с идентификационен номер 58517.102.33.1.8, от три страни - двор и склад - домакин, заедно с припадащите се за апартамента 1,203 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,34 кв. м. и заедно с припадащите се 1,203 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.8, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, an. 1 Б /едно буква „Б'“, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 28,18 /двадесет и осем цяло и осемнадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.7, 58517.102.33.1.9, под обекта: 58517.102.33.1.6, над обекта: 58517.102.33.1.37 38 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № 1 Б /едно буква „Б"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 28,18 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна и тераса при граници на апартамента: коридор, апартамент 1 А с идентификационен номер 58517.102.33.1.7, двор и апартамент А 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.9, заедно с припадащите се за апартамента 0,519 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,20 кв. м. и заедно с припадащите се 0,519 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.9 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап. 2 /две/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,21 /шестдесет и четири цяло двадесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.8, 58517.102.33.1.10, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.36 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 2 /апартамент цифра „две"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,21 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, спалня, баня и тоалетна тераса и мокро помещение при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.10, двор и апартамент А 1 Б с идентификационен номер 58517.102.33.1.8, заедно с припадащите се за апартамента 1,182 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,96 кв. м. и заедно с припадащите се 1,182 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.10, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап.З /три/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 40,91 /четиридесет цяло деветдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.9, 58517.102.33.1.11, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.35 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 3 /апартамент цифра „три"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 40,S1 квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна тераса и мокро помещение при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 2 идентификационен номер 58517.102.33.1.9, двор и апартамент № А4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.11, заедно с припадащите се за апартамента 0,753 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,753 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 5. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.11, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. - 2, ап. 4 /четири/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 42,76 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.10, под обекта: 58517.102.33.1.5, над обекта: 58517.102.33.1.34 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 4 /апартамент цифра „четири"/, разположен във вход „А" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 42,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № А 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.10, двор и апартамент № В 1 с идентификационен номер 8517.102.33.1.12, заедно с припадащите се за апартамента 0,787 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,787 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 6. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.15 с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап. А /три буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 31,82 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.14, 58517.102.33.1.16, под обекта: 58517.102.33.1.2, над обекта:58517.102.33.1.30 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В З А /апартамент цифра „три" буква „А"/, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 31,82 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № В2в с идентификационен номер58517.102.33.1.14, двор и апартамент № В Зв с идентификационен номер 58517.102.33.1.16, заедно с припадащите се за апартамента 0,586 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 10,39 кв. м. и заедно с припадащите се 0,586 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 7. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.16 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап.З Б /три буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 37,43 /тридесет и седем цяло четиридесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.15, 58517.102.33.1.17, под обекта; 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.30, 58517.102.33.1.29 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 36 /апартамент цифра „три" буква „Б"7, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 37,43 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № ВЗа с идентификационен номер 58517.102.33.1.15, двор и апартамент № В 4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.17, заедно с припадащите се за апартамента 0,689 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 12,22 кв. м. и заедно с припадащите се 0,689 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 8. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.17 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 2, ап. 4 /четири/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и един цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.16, под обекта: 58517.102.33.1.2, над обекта: 58517.102.33.1.28 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 4 /апартамент цифра „четири"/, разположен във вход „В" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № ВЗ б с идентификационен номер 58517.102.33.1.16,двор и апартамент № С 1 с идентификационен номер 58517.102.33.1.18,заедно с припадащите се за апартамента 1,128 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,02 кв. м. и заедно с припадащите се 1,128 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 9. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.18 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, aп. 1 /едно/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 42,76 /четиридесет и две цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.19, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.27 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 1 /апартамент цифра „едно"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 42,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № В4 с идентификационен номер 58517.102.33.1.17,двор и апартамент № С 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.19, заедно с припадащите се за апартамента 0,878 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,96 кв. м. и заедно с припадащите се 0,878 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 10. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.19, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 2 /две/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 40,91 /четиридесет цяло деветдесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.18, 58517.102.33.1.20, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.26 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 2 /апартамент цифра „две"/; разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 40,91 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 1 с идентификационен номер 58517.102.33.1.18, двор и апартамент № С 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.20, заедно с припадащите се за апартамента 0,753 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,36 кв. м. и заедно с припадащите се 0,753 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 11. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.20, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 3, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,14 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.19, 58517.102.33.1.21, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.25 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 3 /апартамент цифра „три"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 64,14 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 2 с идентификационен номер 58517.102.33.1.19, двор и апартамент № С4а с идентификационен номер 58517.102.33.1.21, заедно с припадащите се за апартамента 1,181 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 20,94 кв. м. и заедно с припадащите се 1,181 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 12. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.21, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2, ап. 4 А /четири буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 28,69 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.20, 58517.102.33.1.22, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.24 и 58517.102.33.1.23 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 4а /апартамент четири буква „А"/, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 28,69 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, апартамент № С 3 с идентификационен номер 58517.102.33.1.20, двор и апартамент № С4б с идентификационен номер 58517.102.33.1.22, заедно с припадащите се за апартамента 0,528 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 9,37 кв. м. и заедно с припадащите се 0,528 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 13. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.22, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 2,'ап. 4 Б /четири буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 84,72 /осемдесет и четири цяло седемдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.21, под обекта: 58517.102.33.1, над обекта: 58517.102.33.1.23 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 46 /апартамент четири буква „Б'7, разположен във вход „С" на партерен етаж на кота -5,70 м с идентична по схема застроена площ от 84,72 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор, перално помещение и тераса, при граници на апартамента: коридор, от две страни двор и апартамент № С 4а с идентификационен номер 58517.102.33.1.21, заедно с припадащите се за апартамента 1,559 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 27,66 кв. м. и заедно с припадащите се 1,559 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 14. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.33, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 1, ап. 5 /пет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.32, под обекта: 58517.102.33.1.12, над обекта: 58517.102.33.1.44 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 5 /апартамент цифра пет/, разположен във вход „В" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А8 с идентификационен номер 58517.102.33.1.3, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 15. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.28, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. - 1, ап. 8 /осем/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.29, под обекта: 58517.102.33.1.17, над обекта: 58517.102.33.1.49 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 8 /апартамент цифра осем/, разположен във вход „В" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 /шестдесет и едно цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент В7б с идентификационен номер 58517.102.33.1.29 и апартамент С 5 с идентификационен номер 58517.102.33.1.27, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 16. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.26 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 6 /шест/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 36,10 /тридесет и шест цяло и десет стотни/ квадратни метра, пк съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.27, 58517.102.33.1.25, под обекта: 58517.102.33.1.19, над обекта: 58517.102.33.1.51 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 6 /апартамент цифра шест/, разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 36,10 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С5 с идентификационен номер 58517.102.33.1.27 и апартамент С 7 с идентификационен номер 58517.102.33.1.25, заедно с припадащите се за апартамента 0,743 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,18 кв. м. и заедно с припадащите се 0,743 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 17. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.25, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 7 /седем/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,12 /шестдесет и четири цяло и дванадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.26, 58517.102.33.1.24, под обекта: 58517.102.33.1.20, над обекта: 58517.102.33.1.52 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 7 /апартамент цифра седем/, разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 64,12 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С6 с идентификационен номер 58517.102.33.1.26 и апартамент С 8а с идентификационен номер 58517.102.33.1.24, заедно с припадащите се за апартамента 1,320 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 23,41 кв. м. и заедно с припадащите се 1,320 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 18. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.23, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. - 1, ап. 8 Б /осем буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 86,14 /осемдесет и шест цяло и четиринадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.24, под обекта: 58517.102.33.1.21, 58517.102.33.1.22, над обекта: 58517.102.33.1.54 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 8 б /апартамент цифра осем буква Б/е разположен във вход „С" на първи етаж на кота - 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 86,14 квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани и тоалетна, коридор и тераса, при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент С8а с идентификационен номер 58517 102.33.1.24, заедно с припадащите се за апартамента 1,773 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 31,44 кв. м. и заедно с припадащите се 1,773 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 19. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.54, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 0, ап. 12 Б /дванадесет буква „Б"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 85,92 /осемдесет и пет цяло деветдесет и две стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.53, под обекта: 58517.102.33.1.23 и над обекта: 58517.102.33.1.55 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 12 б /апартамент цифра дванадесет буква Б/, разположен във вход „С" на втори етаж на кота +0,00 т с идентична по схема застроена площ от 89,52 /осемдесет и девет цяло петдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от две спални, дневна с кухненски бокс, две бани и тоалетна, коридор и две тераси, при граници на апартамента: коридор, от три страни двор и апартамент С12а с идентификационен номер 58517.102.33.1.53, заедно с припадащите се за апартамента 1,824 идеални части от общите части на сградата, представляващи 32,36 кв. м. и заедно с припадащите се 1,824 % идеални части V,!- правото на строеж върху поземления имот; 20. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.70, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 13 А /тринадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 71,03 /седемдесет и един цяло и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.69, под обекта: 58517.102.33.1.39 и над обекта: 58517.102.33.1.71 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 13 а /апартамент цифра тринадесет буква А/, разположен във вход „А" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 71,03 /седемдесет и един цяло и три стотни/ квадратни метра състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и две тераси, при граници на апартамента: коридор, от три страни двор и апартамент А136 с идентификационен номер 58517.102.33.1.69, заедно с припадащите се за апартамента 1,490 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 26,44 кв. м. и заедно с припадащите се 1,824 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 21. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.69, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 13 Б /тринадесет буква „Б'7, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 23,06 /двадесет и три цяло и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.70 и 58517.102.33.1.68, под обекта: 58517.102.33.1.40 и над обекта: 58517.102.33.1.72 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 13 б /апартамент цифра тринадесет буква Б/, разположен във вход „А" на трети етаж на кота + 2,85 м с идентична по схема застроена площ от 23,06 /двадесет и три цяло и шест стотни/ квадратни метра състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А13а с идентификационен номер 58517.102.33.1.70 и апартамент А14 с идентификационен номер 58517.102.33.1.68, заедно с припадащите се за апартамента 0,475 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 8,42 кв. м. и заедно с припадащите се 0,475 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 22. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.68, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 1, ап. 14 /четиринадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 64,16 /шестдесет и четири цяло и шестнадесет стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.69 и 58517.102.33.1.67, под обекта: 58517.102.33.1.41 и над обекта: 58517.102.33.1.73 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 14 /апартамент цифра четиринадесет /, разположен във вход „А" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 64,16 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор, перално помещение и тераса при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А136 с идентификационен номер 58517.102.33.1.67 и апартамент А15 с идентификационен номер 58517.102.33.1.69, заедно с припадащите се за апартамента 1,320 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 23,42 кв. м. и заедно с припадащите се 1,320 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 23. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.65, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 13 /тринадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и един цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.64, под обекта: 58517.102.33.1.44 и над обекта: 58517.102.33.1.76 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 13 /апартамент цифра тринадесет/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор и апартамент А16 с идентификационен номер 58517.102.33.1.66 и апартамент В 14а с идентификационен номер 58517.102.33.1.64, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 24. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.64, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 14 А /четиринадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 38,53 /тридесет и осем цяло петдесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.65 и 58517.102.33.1.63, под обекта: 58517.102.33.1.45 и над обекта: 58517.102.33.1.77 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 14а /апартамент цифра четиринадесет буква „А"/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 38,53 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В13 с идентификационен номер 58517.102.33.1.65 и апартамент В 146 с идентификационен номер 58517.102.33.1.63, заедно с припадащите се за апартамента 0,793 % идеални части от общите части на сграда представляващи 14,07 кв. м. и заедно с припадащите се 0,793 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 25. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.60, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 1, ап. 16/шестнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,31 /шестдесет и едно цяло тридесет и една стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.61, под обекта: 58517.102.33.1.49 и над обекта: 58517.102.33.1.81 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 16 /апартамент цифра шестнадесет/, разположен във вход „В" на трети етаж на кота +2,85 м с идентична по схема застроена площ от 61,31 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В156 с идентификационен номер 58517.102.33.1.61 и апартамент С 13 с идентификационен номер 58517.102.33.1.59, заедно с припадащите се за апартамента 1,262 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 22,38 кв. м. и заедно с припадащите се 1,262 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 26. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.73, с адрес: с. Проглед, п.к, 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 18 /осемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102,1 предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 58,06 /петдесет и осем цяло и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.72 и 58517.102.33.1.74, под обекта: 58517.102.33.1.68 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 18 /апартамент цифра осемнадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 58,06 /петдесет и осем цяло и шест стотни/ квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А176 с идентификационен номер 58517.102.33.1.72 и апартамент А 19 с идентификационен номер 58517.102.33.1.74, заедно с припадащите се за апартамента 1,125 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 19,96 кв. м. и заедно с припадащите се 1,125 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 27. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.74 , с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 19 /деветнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 33,77 /тридесет и три цяло седемдесет и седем стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.73 и 58517.102.33.1.75, под обекта: 58517.102.33.1.67 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ Ш А 19 /апартамент цифра деветнадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 33,77 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А18 с идентификационен номер 58517.102.33.1.73 и апартамент А 20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.75, заедно с припадащите се за апартамента 0,654 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 11,61 кв. м. и заедно с припадащите се 0,654 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 28. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.75, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. А, ет. 2, ап. 20 /двадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 39,76 /тридесет и девет цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.74, под обекта: 58517.102.33.1.66 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № А 20 /апартамент цифра двадесет/, разположен във вход „А" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 39,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А19 с идентификационен номер 58517.102.33.1.74 и апартамент В 17 с идентификационен номер 58517.102.33.1.76, заедно с припадащите се за апартамента 0,771 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,67 кв. м. и заедно с припадащите се 0,771 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 29. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.76, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 17 /седемнадесет/, който обект се намира Б сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,33 /шестдесет и един цяло тридесет и три стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.77, под обекта: 58517.102.33.1.65 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 17а /апартамент цифра седемнадесет, буква „А"/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,33 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент А 20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.75 и апартамент В 18а с идентификационен номер 58517.102.33.1.77, заедно с припадащите се за апартамента 1,189 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,08 кв. м. и заедно с припадащите се 1,189 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 30. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.77, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 18 А /осемнадесет буква „А"/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 38,53 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.76 и 58517.102.33.1.78, под обекта: 58517.102.33.1.64 и над обекта: 58517.102.33.1.87 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 18а /апартамент цифра осемнадесет, буква „А"/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 38,53 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 186 с идентификационен номер 58517.102.33.1.78 и апартамент В 17 с идентификационен номер ЗР517.102.33.1.76, заедно с припадащите се за апартамента 0,793 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 14,07 кв. м. и заедно с припадащите се 0,793 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 31. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.81, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. Б, ет. 2, ап. 20 /двадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение ша самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 61,33 квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.80, под обекта: 58517.102.33.1.60 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № В 20 /апартамент цифра двадесет/, разположен във вход „В" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 61,33 квадратни метра, състоящ се от спалня, дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В 196 с идентификационен номер 58517.102.33.1.80 и апартамент С 17 с идентификационен номер 58517.102.33.1.82, заедно с припадащите се за апартамента 1,189 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 21,08 кв. м. и заедно с припадащите се 1,189 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 32.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.82, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 17 /седемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 58517.102.33, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ от 39,76 /тридесет и девет цяло седемдесет и шест стотни/ квадратни метра, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 58517.102.33.1.83, под обекта: 58517.102.33.1.59 и с описание съгласно архитектурни проекти: АПАРТАМЕНТ № С 17 /апартамент цифра седемнадесет/, разположен във вход „С" на четвърти етаж на кота + 5,70 м с идентична по схема застроена площ от 39,76 квадратни метра, състоящ се от дневна с кухненски бокс, баня и тоалетна, коридор и тераса при граници на апартамента: коридор, двор, апартамент В20 с идентификационен номер 58517.102.33.1.8 и апартамент С 18 с идентификационен номер 58517.102.33.1.83, заедно с припадащите се за апартамента 0,771 % идеални части от общите части на сградата, представляващи 13,68 кв. м. и заедно с припадащите се 0,771 % идеални части от правото на строеж върху поземления имот; 33. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идентификатор 58517.102.33.1.83, с адрес: с. Проглед, п.к. 4871, к.к. Пампорово, вх. С, ет. 2, ап. 18 /осемнадесет/, който обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с иОще Хотел за продажба в Пампорово

Хотел Пампорово- 766487.20лв.
Хотел Пампорово- 1202519.20лв.
Хотел Пампорово- 3871800.00лв.
Хотел Пампорово- 3871800.00лв.
Хотел Пампорово- 3969000.00лв.
0.93707418441772