Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в СТАРА ЗАГОРА Фабрика в СТАРА ЗАГОРА Търговски имот в СТАРА ЗАГОРА Тристаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Стая в СТАРА ЗАГОРА Склад в СТАРА ЗАГОРА Производствен имот в СТАРА ЗАГОРА Парцел в СТАРА ЗАГОРА Паркомясто в СТАРА ЗАГОРА Офис в СТАРА ЗАГОРА Многостаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Мезонет в СТАРА ЗАГОРА Магазин в СТАРА ЗАГОРА Къща в СТАРА ЗАГОРА Земеделски имот в СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя в СТАРА ЗАГОРА Заведение в СТАРА ЗАГОРА Жилищна сграда в СТАРА ЗАГОРА Етаж от къща в СТАРА ЗАГОРА Едностаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Други в СТАРА ЗАГОРА Двустаен апартамент в СТАРА ЗАГОРА Гараж в СТАРА ЗАГОРА Газстанция в СТАРА ЗАГОРА Вила в СТАРА ЗАГОРА Бензиностанция в СТАРА ЗАГОРА Ателие, Таван в СТАРА ЗАГОРА Автомивка в СТАРА ЗАГОРА

Хотел СТАРА ЗАГОРА

 • Начална цена
 • 340200.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Стара Загора

 • Квадратура
 • 486 кв.м.

 • Срок:
 • 27.02.2018 до 27.03.2018

 • Обявяване:
 • 2018-03-28

 • Адрес:
 • бул. "Никола Петков" № 20, ет. 4

 • ЧСИ:
 • Гергана Димитрова Илчева

 • Телефон:
 • 042 - 250113

 • Email:
 • g.ilcheva@ilcheva.com


Всички имоти на ЧСИ Гергана Димитрова Илчева

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 68850.242.20.1.6 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста четиридесет и две, точка, двадесет, точка, едно, точка, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора, одобрена със Заповед РД-18-43/25.05.2009 год. на Изпълнителния директор на АГКК, който имот съгласно копие от кадастрална карта от 24.10.2013 год. е с адрес на имота: гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков” № 20 (двадесет), ет. 4 (четвърти), като самостоятелният обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.242.20 (шестдесет и осем хиляди осемстотин и петдесет, точка, двеста четиридесет и две, точка, двадесет), с предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда, с брой нива на обекта: 1 (едно), с посочена в документа площ от 485,50 кв.м (четиристотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: 68850.242.20.1.5, над обекта: няма, представляващ по документ за собственост РЕАЛНО целият IV (четвърти) етаж от високото тяло на масивна административна сграда с ниско и високо тяло на 4-четири етажа и сутерен, построена с отстъпено право на строеж върху държавно дворно място в град Стара Загора, булевард „Никола Петков“ № 20 (двадесет) с обща разгъната застроена площ на сградата от 3263 кв.м. (три хиляди двеста шестдесет и три квадратни метра), със застроена площ на етажа от 485,50 кв.м. (четиристотин осемдесет и пет цяло и петдесет стотни квадратни метра), състоящ се от: ЧЕТИРИ УЧЕБНИ ЗАЛИ, ДВЕ КАНЦЕЛАРИИ, ДВА САНИТАРНИ ВЪЗЕЛА, ПОМЕЩЕНИЕ ЗА ЧИСТАЧЕН ИНВЕНТАР, ФОАЙЕ, КОРИДОР И СТЪЛБИЩЕ при граници: север - двор , изток - масивна сграда -ниско тяло, юг - масивна сграда - ниско тяло и запад – двор, ЗАЕДНО с 5,174 % (пет цяло , сто седемдесет и четири хилядни процента) идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавното дворно място, представляващо НУПИ 5099 (пет хиляди и деветдесет и девет) в квартал 488 (четиристотин осемдесет и осем) по плана на града при граници: оранжерии, главен път и паркинг. Съгласно Удостоверение за въвеждане в експлоатация № Уве – 38/17.06.2009 год., издадено от община Стара Загора, понастоящем имотът е въведен в експлоатация и се използва като „Семеен хотел”. Съгласно цитираното удостоверение, преустройството обхваща, както изнесения на продан IV – ти етаж от сградата, така и III – ти етаж, който не е предмет на продажбата по настоящото изпълнително дело. В застроената площ на етаж IV-ти се съдържат: - Три броя апартаменти, включващи: стая, холова част и санитарен възел; - Три броя студия, включващи стая, кухненска част и санитарен възел; - Шест броя стаи, включващи стая и санитарен възел;Още Хотел за продажба в СТАРА ЗАГОРА

Хотел СТАРА ЗАГОРА- 340200.00лв.
Хотел СТАРА ЗАГОРА- 836410.20лв.
Хотел СТАРА ЗАГОРА- 92678.00лв.
Хотел СТАРА ЗАГОРА- 378000.00лв.
Хотел СТАРА ЗАГОРА- 312292.80лв.
0.37987899780273