Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Двустаен апартамент Свети Влас Гараж СЛИВЕН Едностаен апартамент Равда Земеделски имот Искрец Тристаен апартамент Равда Двустаен апартамент Равда Земеделски имот Брезе Хотел МАЛКО ТЪРНОВО Офис БУРГАС Заведение Приморско Парцел СОФИЯ Парцел Рудник Търговски имот СОФИЯ Парцел БУРГАС Гараж СОФИЯ Земеделска земя Ломец Земеделска земя Момино Хотел в Чифлик Фабрика в Чифлик Търговски имот в Чифлик Тристаен апартамент в Чифлик Стая в Чифлик Склад в Чифлик Производствен имот в Чифлик Парцел в Чифлик Паркомясто в Чифлик Офис в Чифлик Многостаен апартамент в Чифлик Мезонет в Чифлик Магазин в Чифлик Къща в Чифлик Земеделски имот в Чифлик Земеделска земя в Чифлик Заведение в Чифлик Жилищна сграда в Чифлик Етаж от къща в Чифлик Едностаен апартамент в Чифлик Други в Чифлик Двустаен апартамент в Чифлик Гараж в Чифлик Газстанция в Чифлик Вила в Чифлик Бензиностанция в Чифлик Ателие, Таван в Чифлик Автомивка в Чифлик

Хотел Чифлик

 • Начална цена
 • 3057897.24 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 4880 кв.м.

 • Срок:
 • 19.01.2018 до 19.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-20

 • Адрес:
 • с. Чифлик, община Троян, улица „Вилна зона“ № 17

 • ЧСИ:
 • Велислав Петров

 • Телефон:
 • 068 699 460; 0875 308 460

 • Email:
 • raev_a@velislavpetrov.com


Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

ПОЧИВНА СТАНЦИЯ, представляваща ТЕРЕН с площ от 4 880 (четири хиляди осемстотин и осемдесет) кв.м., образуващ УПИ, парцел I – 17 (едно римско за седемнадесет арабско), в кв. 5 (пет) по план на вилна зона с. Чифлик, община Троян, с адрес съгласно скица: улица „Вилна зона“ № 17, при граници за УПИ: път, брега на р. Козещица и земеделски земи, ВЕДНО с изградените в него полуподземен паркинг, разположен в северната част на имота, битова сграда и басейн, разположени в задната част на имота, ВЕДНО с построената МОНОЛИТНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА, разположена в централната част на имота, състояща се от 27 (двадесет и седем) броя стаи, кухненски бокс, складови помещения, абонатни станция за отопление, разпределени така: сутерен – лоби бар, рехабилитационен център с фитнес зала, сервизни помещения; приземен етаж от 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв. м.; първи етаж от 948 (деветстотин четиридесет и осем) кв. м.; втори етаж от 270 (двеста и седемдесет) кв. м., трети етаж от 243 (двеста четиридесет и три) кв. м., ВЕДНО с построената втора МОНОЛИТНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА, разположена в южната част на горепосочения имот, със следното разположение по етажи: партер – с разположение пералня, състояща се от производствен и стопански сектор и зимна градина с покрита тераса; втори и трети етаж – с разположени по 7 (седем) броя стаи, всяка със самостоятелен санитарен възел, четвърти етаж – с 3 (три) апартамента, два от който мезонети, която сграда е свързана с първата сграда чрез МОНОЛИТНА ТРИЕТАЖНА СГРАДА – топла връзка, с разпределение по етажи: приземен етаж – конферентна зала с 90 (деветдесет) места, и втори и трети етаж – оформени като дневен кът към етажите, като застроената площ на трите сгради е 1 182 (хиляда сто осемдесет и два) кв. м., а РЗП е 3 822 (три хиляди осемстотин двадесет и два) кв. м., ВЕДНО с ДВА ГАРАЖА с монолитна конструкция, със застроена площ 49 (четиридесет и девет) кв. м.; АГРЕГАТНО ПОМЕЩЕНИЕ, монолитно, със застроена площ 50 (петдесет) кв. м.; ТРИ БУНГАЛА тип „Чайка“, със застроена площ 24 (двадесет и четири) кв. м. всяко едно, ЗАЕДНО с всички останали подобрения и насаждения в имота, ЗАЕДНО с ВОДЕН ТЕРЕН, обслужващ водоснабдяването на почивната станция в местността „Козещица“, в землището на с. Чифлик с ЕКНМ 81476 (осемдесет и една хиляди четиристотин осемдесет и шест), община Троян, обл. Ловеч, представляващ имот № 027016 (двадесет и седем хиляди и шестнадесет), с площ от 0.300 (нула цяло и три десети) декара, категория осма при неполивни условия, ЗАЕДНО с подобренията в него, при съседи: от три страни имот № 027001 и имот № 027019, ЗАЕДНО с вещното право на преминаване през съседния имот № 027001, върху място с ширина 2 (два) метра покрай границата му с имот № 027019, като ивицата за преминаване започва от вътрешната река и свършва до границата на гореописания имот, а по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със Заповед РД – 18 – 34/08.04.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81476.512.17, с площ от 4 878 /четири хиляди осемстотин седемдесет и осем/ кв. м., находящ се в с. Чифлик, общ. Троян, обл. Ловеч, вилна зона Чифлик № 17, при съседи: 81476.27.414, 81476.512.59, 81476.27.421, 81476.168.17, 81476.512.64, 81476.512.55, 81476.512.22, 81476.512.75, 81476.512.74, 81476.512.71 ЗАЕДНО с построените в имота: Сграда с идентификатор 81476.512.17.1, със застроена площ от 769 кв. м., брой етажи: 4 /четири/, с предназначение: Хотел; Сграда с идентификатор 81476.512.17.2, със застроена площ от 618 кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение: Хангар, депо, гараж; Сграда с идентификатор 81476.512.17.3, със застроена площ от 44 кв. м., брой етажи: 2 /два/, с предназначение на сградата: спортна сграда, база; Сграда с идентификатор 81476.512.17.4, със застроена площ от 355 кв. м., брой етажи: 4 /четири/, с предназначение на сградата: Хотел; Сграда с идентификатор 81476.512.17.5, със застроена площ от 96 кв. м., брой етажи: 1 /един/, с предназначение на сградата: Сграда с специално предназначение; Сграда с идентификатор 81476.512.17.6, със застроена площ от 8 кв. м., брой етажи: 1 /един/, предназначение на сградата: Постройка на допълващото застрояване и ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 81476.27.16, с площ от 300 /триста/ кв. м., находящ се в местност „КОЗЕЩИЦА“, при съседи: 81476.27.2, 81476.27.19, 81476.27.607.Още Хотел за продажба в Чифлик

Хотел Чифлик- 3057897.24лв.
Хотел Чифлик- 213520.00лв.
Хотел Чифлик- 2399216.00лв.
Хотел Чифлик- 170772.00лв.
Хотел Чифлик- 192000.00лв.
0.018538951873779