Двустаен апартамент РУСЕ Парцел РУСЕ Гараж РУСЕ Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Производствен имот Крупник Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент Банско Двустаен апартамент Банско Етаж от къща РАЗЛОГ Други РАЗЛОГ Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Хотел в ДОБРИЧ Фабрика в ДОБРИЧ Търговски имот в ДОБРИЧ Тристаен апартамент в ДОБРИЧ Стая в ДОБРИЧ Склад в ДОБРИЧ Производствен имот в ДОБРИЧ Парцел в ДОБРИЧ Паркомясто в ДОБРИЧ Офис в ДОБРИЧ Многостаен апартамент в ДОБРИЧ Мезонет в ДОБРИЧ Магазин в ДОБРИЧ Къща в ДОБРИЧ Земеделски имот в ДОБРИЧ Земеделска земя в ДОБРИЧ Заведение в ДОБРИЧ Жилищна сграда в ДОБРИЧ Етаж от къща в ДОБРИЧ Едностаен апартамент в ДОБРИЧ Други в ДОБРИЧ Двустаен апартамент в ДОБРИЧ Гараж в ДОБРИЧ Газстанция в ДОБРИЧ Вила в ДОБРИЧ Бензиностанция в ДОБРИЧ Ателие, Таван в ДОБРИЧ Автомивка в ДОБРИЧ

Фабрика ДОБРИЧ

 • Начална цена
 • 140000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Добрич

 • Квадратура
 • 1675 кв.м.

 • Срок:
 • 15.01.2018 до 15.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-16

 • Адрес:
 • бул.”Трети март” №48

 • ЧСИ:
 • Николай Желязков Желев

 • Телефон:
 • 058 605294

 • Email:
 • si811@b-trust.org


Всички имоти на ЧСИ Николай Желязков Желев

НЕДВИЖИМ ИМОТ – находящ се в град Добрич, бул.”Трети март” №48 /четиридесет и осем/, промишлена зона „Запад”, представляващ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор №72624.603.7 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем/ съгласно скица №1879/04.02.2013 г. на СГКК-Добрич, стар идентификатор-няма, номер по предходен план: квартал: 277 /две, седем, седем/, парцел ІІ /две/, с площ 1675 /хиляда шестстотин седемдесет и пет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: „Урбанизирана” и начин на трайно ползване: „За друг вид производствен, складов обект”, ведно с построеният в този имот ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА МЕБЕЛИ със застроена площ 320 /триста и двадесет/ кв.м. и НАВЕС към него със застроена площ 64 /шестдесет и четири/ кв.м., които съгласно кадастралната карта са представени като еднофамилна СГРАДА с кадастрален идентификатор №72624.603.7.1 /седем, две, шест, две, четири, точка, шест, нула, три, точка, седем, точка, едно/, скица №1880/04.02.2013 г. на СГКК-Добрич, със застроена площ 389 /триста осемдесет и девет/ кв.м., с предназначение: „Промишлена сграда”, при граници и съседи за поземления имот: 72624.603.4; 72624.603.111; 72624.603.291; 72624.603.357Още Фабрика за продажба в ДОБРИЧ

Фабрика ДОБРИЧ- 140000.00лв.
Фабрика ДОБРИЧ- 153000.00лв.
Фабрика ДОБРИЧ- 255360.00лв.
Фабрика ДОБРИЧ- 319200.00лв.
Фабрика ДОБРИЧ- 319200.00лв.
5.5801739692688