Парцел Добревци Многостаен апартамент Кранево Двустаен апартамент КАВАРНА Парцел Добревци Къща РАЗГРАД Къща РУСЕ Други РАЗГРАД Други РАЗГРАД Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Земеделска земя Пчеларово Земеделски имот Пчеларово Етаж от къща БЛАГОЕВГРАД Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Тристаен апартамент БЛАГОЕВГРАД Склад БЛАГОЕВГРАД Гараж СОФИЯ Двустаен апартамент СОФИЯ Тристаен апартамент СОФИЯ Офис СОФИЯ Хотел в СЕВЛИЕВО Фабрика в СЕВЛИЕВО Търговски имот в СЕВЛИЕВО Тристаен апартамент в СЕВЛИЕВО Стая в СЕВЛИЕВО Склад в СЕВЛИЕВО Производствен имот в СЕВЛИЕВО Парцел в СЕВЛИЕВО Паркомясто в СЕВЛИЕВО Офис в СЕВЛИЕВО Многостаен апартамент в СЕВЛИЕВО Мезонет в СЕВЛИЕВО Магазин в СЕВЛИЕВО Къща в СЕВЛИЕВО Земеделски имот в СЕВЛИЕВО Земеделска земя в СЕВЛИЕВО Заведение в СЕВЛИЕВО Жилищна сграда в СЕВЛИЕВО Етаж от къща в СЕВЛИЕВО Едностаен апартамент в СЕВЛИЕВО Други в СЕВЛИЕВО Двустаен апартамент в СЕВЛИЕВО Гараж в СЕВЛИЕВО Газстанция в СЕВЛИЕВО Вила в СЕВЛИЕВО Бензиностанция в СЕВЛИЕВО Ателие, Таван в СЕВЛИЕВО Автомивка в СЕВЛИЕВО

Фабрика СЕВЛИЕВО

 • Начална цена
 • 1080000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 76387 кв.м.

 • Срок:
 • 22.01.2018 до 22.02.2018

 • Обявяване:
 • 2018-02-23

 • Адрес:
 • ул."Стефан Пешев" 92 - фирма - Динамо ООД

 • ЧСИ:
 • Ивайло Илиев

 • Телефон:
 • 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54

 • Email:
 • ivayloiliev@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

- 72736/76387 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" №92, площ 76387 кв.м.Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост,при съседи: 65927.501.4284, 65927.501.4705,65927.501.4044,65927.501.4039, 65927.501.4038, 65927.501.4634, 65927.501.4633,65927.501.4017,65927.501.5145,65927.501.5144 ВЕДНО СЪС СГРАДИТЕ, които попадат върху имота: 1. Сграда 65927.501.15.1: застроена площ 457 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Административна, делова сграда 2. Сграда 65927.501.15.2: застроена площ 3079 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 3. Сграда 65927.501.15.3: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 4. Сграда 65927.501.15.4: застроена площ 67 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 5. Сграда 65927.501.15.5: застроена площ 399 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 6. Сграда 65927.501.15.6: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена сграда 7. Сграда 65927.501.15.7: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 8. Сграда 65927.501.15.8: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 9. Сграда 65927.501.15.9: застроена площ 27 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 10. Сграда 65927.501.15.10: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 11. Сграда 65927.501.15.11: застроена площ 40 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 12. Сграда 65927.501.15.12: застроена площ 95 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 13. Сграда 65927.501.15.13: застроена площ 746 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 14. Сграда 65927.501.15.14: застроена площ 747 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 15. Сграда 65927.501.15.15: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 16. Сграда 65927.501.15.17: застроена площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 17. Сграда 65927.501.15.19: застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена сграда 18. Сграда 65927.501.15.20: застроена площ 51 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 19. Сграда 65927.501.15.21: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 20. Сграда 65327.501.15.22: застроена площ 28 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 21. Сграда 65927.501.15.23: застроена площ 253 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 22. Сграда 65927.501.15.24: застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 23. Сграда 65927.501.15.25: застроена площ 156 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 24. Сграда 65927.501.15.26: застроена площ 478 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 25. Сграда 65927.501.15.27: застроена площ 509 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 26. Сграда 65927.501.15.28: застроена площ 174 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 27. Сграда 65927.501.15.29: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 28. Сграда 65927.501.15.30: застроена площ 146 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство 29. Сграда 65927.501.15.31: застроена площ 395 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 30. Сграда 65927.501.15.32: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 31. Сграда 65927.501.15.34: застроена площ 563 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 32. Сграда 65927.501.15.35: застроена площ 204 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 33. Сграда 65927.501.15.36: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване 34. Сграда 65927.501.15.37: застроена площ 332 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Административна, делова сграда 35. Сграда 65927.501.15.38: застроена площ 291 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Общежитие 36. Сграда 65927.501.15.39: застроена площ 241 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Общежитие 37. Сграда 65927.501.15.40: застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 38. Сграда 65927.501.15.41: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 39. Сграда 65927.501.15.42: застроена площ 83 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 40. Сграда 65927.501.15.43: застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги 41. Сграда 65927.501.15.44: застроена площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство 42. Сграда 65927.501.15.45: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 43. Сграда 65927.501.15.46: застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 44. Сграда 65927.501.15.47: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 45. Сграда 65927.501.15.48: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 46. Сграда 65927.501.15.49: застроена площ 25 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 47. Сграда 65927.501.15.50: застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 48. Сграда 65327.501.15.51: застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сградаОще Фабрика за продажба в СЕВЛИЕВО

Фабрика СЕВЛИЕВО- 1080000.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 1200000.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 636840.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 796050.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 1703200.00лв.
0.20387196540833