Фабрика в Дебнево за 1064325.60 лв.

Имоти > Имоти от чси Дебнево > Фабрика

Фабрика в Дебнево

Допълнителна информация

  Начална цена: 1064325.60 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 21141 кв.м.
  Срок: 18.11.2017 до 18.12.2017
  Обявяване: 2017-12-19
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за Дебнево
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20300.351.881 по КК и КР на с.Дебнево. одобрени със Заповед РД-18-113/29.12.2008 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-661/21.12.2010 год. на Началник СГКК Ловеч, с адрес на поземлен ...

Open Modal