Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Дебнево Фабрика в Дебнево Търговски имот в Дебнево Тристаен апартамент в Дебнево Стая в Дебнево Склад в Дебнево Производствен имот в Дебнево Парцел в Дебнево Паркомясто в Дебнево Офис в Дебнево Многостаен апартамент в Дебнево Мезонет в Дебнево Магазин в Дебнево Къща в Дебнево Земеделски имот в Дебнево Земеделска земя в Дебнево Заведение в Дебнево Жилищна сграда в Дебнево Етаж от къща в Дебнево Едностаен апартамент в Дебнево Други в Дебнево Двустаен апартамент в Дебнево Гараж в Дебнево Газстанция в Дебнево Вила в Дебнево Бензиностанция в Дебнево Ателие, Таван в Дебнево Автомивка в Дебнево

Фабрика Дебнево

 • Начална цена
 • 1064325.60 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 21141 кв.м.

 • Срок:
 • 18.11.2017 до 18.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-19

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Румен Димитров

 • Телефон:
 • 068/601137

 • Email:
 • office@rumendimitrov.eu


Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 20300.351.881 по КК и КР на с.Дебнево. одобрени със Заповед РД-18-113/29.12.2008 год. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед КД-14-11-661/21.12.2010 год. на Началник СГКК Ловеч, с адрес на поземления имот с.Дебнево, п.к. 5657, ул. „Христо Ботев", с площ 22 141 кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: за производството на строителни материали, конструкции и И1делня. стар идентификатор: 20300.351.747, номер по предходен план: 747,20300.351.747, квартал 3, парцел 1, при съседни имоти с идентификатори: 20300.351.795, 20300.351.752, 20300.351.4003, 20300.351.882, 20300.260.54, ведно с построената в имота СГРАДА собственост на БАЛКАНИ ИНКО ЕООД, с идентификатор 20300.351.881.1, със застроена площ 5 148 кв.м., брой етажи 1, с предназначение: друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда, ведно с обособените в сградата самостоятелни обекти,а именно: 1.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20300.351.881.1.1 по КК и КР на с. Дебнево. одобрени със Заповед РД-18-113/29.12.2008 Г./29.12.2008 г на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД- 14-11-661/21.12.2010 г./21.12.2010 г на Началника на СГКК - Ловеч, с адрес с. Дебнево, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20300.351.881. Предназначение на самостоятелния обект: За склад. Брой нива на обекта: 1 с площ 5148.00 кв. м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма. Под обекта: няма. Над обекта: 20300.351.881.1.3, 20300.351.881.1.2. Стар идентификатор: 20300.351.747.10.1 ; 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20300.351.881.1.2 по КК и КР нас. Дебнево, одобрени със Заповед РД-18-113/29.12.2008 Г./29.12.2008 г на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-11-661/21.12.2010 Г./21.12.2010 г на Началника на СГКК - Ловеч, с адрес с. Дебнево, ет. 2. Самостоятелният обект се намира в тзада .V» 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20300.351.881. Предназначение на самостоятелния обект: За делова и ..дминистративна дейност. Брой нива на обекта: 1 с площ 310.00 кв. м. Ниво:1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма. Под обекта: 20300.351.881.1.1. Над обекта: няма. Стар идентификатор: 20300.351.747.10.2., З.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 20300.351.881.1.3 по КК и КР на с. Дебнево, одобрени със Заповед РД-18-113/29.12.2008 г./29.12.2008 г на Изпълнителен директор на АГКК. Последно изменение със заповед: КД-14-11-661/21.12.2010 Г./21.12.2010 г на Началника на СГКК - Ловеч, с адрес с. Дебнево, ет.2. Самостоятелният обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 20300.351.881. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта: 1 с площ 52.00 кв. м. Ниво: 1. Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма. Под обекта: 20300.351.881.1.1 Над обекта: няма Стар идентификатор: 20300.351.747.10.3, описан с протокол за опис от 16.04.2014 г.Още Фабрика за продажба в Дебнево

Фабрика Дебнево- 1064325.60лв.
Фабрика Дебнево- 92647.50лв.
Фабрика Дебнево- 206655.00лв.
0.02078104019165