Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Любимец Фабрика в Любимец Търговски имот в Любимец Тристаен апартамент в Любимец Стая в Любимец Склад в Любимец Производствен имот в Любимец Парцел в Любимец Паркомясто в Любимец Офис в Любимец Многостаен апартамент в Любимец Мезонет в Любимец Магазин в Любимец Къща в Любимец Земеделски имот в Любимец Земеделска земя в Любимец Заведение в Любимец Жилищна сграда в Любимец Етаж от къща в Любимец Едностаен апартамент в Любимец Други в Любимец Двустаен апартамент в Любимец Гараж в Любимец Газстанция в Любимец Вила в Любимец Бензиностанция в Любимец Ателие, Таван в Любимец Автомивка в Любимец

Фабрика Любимец

 • Начална цена
 • 1018800.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Хасково

 • Квадратура
 • 17085 кв.м.

 • Срок:
 • 06.11.2017 до 06.12.2017

 • Обявяване:
 • 2017-12-07

 • Адрес:

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ III (три римско) - за "Фабрика Детелина" в квартал 180 (сто и осемдесет), по действащия план на град Любимец, община Любимец, област Хасково, одобрен с Решение № 101 на Общински съвет с пр. № 12 / 24.02.2005 г., с площ на имота от 17 085,00 кв.м. (седемнадесет хиляди и осемдесет квадратни метра), при граници и съседи: улица, УПИ II - за спортни площадки, улица, ВЕДНО с изградените в урегулирания поземлен имот: 1.) Производствена сграда, на един етаж, с масивна конструкция, със застроена площ от 1560,00 кв. (хиляда петстотин и шестдесет квадратни метра), находяща се в югозападната част на поземления имот, при граници: североизток - производствена сграда, югоизток, югозапад и северозапад - външен зид; 2.) Портална столова, масивна конструкция, на един етаж, със застроена площ от 140,00 кв.м. (сто и четиридесет квадратни метра), находяща се в северозападната част на поземления имот, при граници: североизток - външен зид, югоизток - Производствена сграда, югозапад и северозапад - Сграда на два етажа с административна и жилищна част; 3.) Производствена сграда, на един етаж, масивна конструкция, със застроена площ от 5 630,00 кв.м. (пет хиляди шестстотин и тридесет квадратни метра), ВЕДНО с МАЗЕ с площ от 810,00 кв.м. (осемстотин и десет квадратни метра), находяща се в североизточната част на поземления имот, при граници: североизток и югоизток - външен зид, югозапад - Производствена сграда, северозапад - Сграда на два етажа с административна и жилищна част и Портална столова; 4.) Сграда на два етажа, масивна конструкция, със застроена площ от 425,00 кв.м. (четиристотин двадесет и пет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 1 195,00 кв.м. (хиляда сто деветдесет и пет квадратни метра), находяща се в северозападната част на поземления имот, състояща се от административна част на първи етаж, целия с площ от 425,00 кв.м. (четиристотин двадесет и пет квадратни метра) и жилищна част на втори етаж, състояща се от три броя жилища - апартаменти, както следва: 4.1.) Жилище-апартамент, находящо се на втори етаж, над административна част, и столова в производствена сграда със застроена площ от 260,00 кв.м. (двеста и шестдесет квадратни метра); 4.2.) Жилище-апартамент, находящо се на втори етаж, над административна част, и столова в производствена сграда със застроена площ от 230,00 кв.м. (двеста и тридесет квадратни метра); 4.3.) Жилище-апартамент, находящо се на втори етаж, над административна част, и столова в производствена сграда със застроена площ от 280,00 кв.м. (двеста и осемдесет квадратни метра), при границина сградата: североизток - външен зид и Портална столова, югоизток - Производствена сграда, югозапад и северозапад - външен зид, ВЕДНО с всички други настоящи и бъдещи трайни подобрения, приращения и насаждения в имота.Още Фабрика за продажба в Любимец

Фабрика Любимец- 916920.00лв.
Фабрика Любимец- 1018800.00лв.
0.062041997909546