Фабрика в СЕВЛИЕВО за 1200000.00 лв.

Имоти > Имоти от чси СЕВЛИЕВО > Фабрика

Фабрика в СЕВЛИЕВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 1200000.00 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 76387 кв.м.
  Срок: 23.10.2017 до 23.11.2017
  Обявяване: 2017-11-24
  Адрес: ул."Стефан Пешев" 92
  ЧСИ: Ивайло Илиев
  Телефон: 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54
  Email: ivayloiliev@abv.bg

Всички имоти за СЕВЛИЕВО
Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

- 72736/76387 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК. Ад ...