Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в СЕВЛИЕВО Фабрика в СЕВЛИЕВО Търговски имот в СЕВЛИЕВО Тристаен апартамент в СЕВЛИЕВО Стая в СЕВЛИЕВО Склад в СЕВЛИЕВО Производствен имот в СЕВЛИЕВО Парцел в СЕВЛИЕВО Паркомясто в СЕВЛИЕВО Офис в СЕВЛИЕВО Многостаен апартамент в СЕВЛИЕВО Мезонет в СЕВЛИЕВО Магазин в СЕВЛИЕВО Къща в СЕВЛИЕВО Земеделски имот в СЕВЛИЕВО Земеделска земя в СЕВЛИЕВО Заведение в СЕВЛИЕВО Жилищна сграда в СЕВЛИЕВО Етаж от къща в СЕВЛИЕВО Едностаен апартамент в СЕВЛИЕВО Други в СЕВЛИЕВО Двустаен апартамент в СЕВЛИЕВО Гараж в СЕВЛИЕВО Газстанция в СЕВЛИЕВО Вила в СЕВЛИЕВО Бензиностанция в СЕВЛИЕВО Ателие, Таван в СЕВЛИЕВО Автомивка в СЕВЛИЕВО

Фабрика СЕВЛИЕВО

 • Начална цена
 • 1200000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 76387 кв.м.

 • Срок:
 • 23.10.2017 до 23.11.2017

 • Обявяване:
 • 2017-11-24

 • Адрес:
 • ул."Стефан Пешев" 92

 • ЧСИ:
 • Ивайло Илиев

 • Телефон:
 • 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54

 • Email:
 • ivayloiliev@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

- 72736/76387 кв.м. идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 65927.501.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-77/16.07.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК. Адрес на поземления имот: гр.Севлиево, ул."Стефан Пешев" №92, площ 76387 кв.м.Трайно предназначение на територията: Урбанизирана. Начин на трайно ползване: За машиностроителната и машинообработващата промишленост,при съседи: 65927.501.4284, 65927.501.4705,65927.501.4044,65927.501.4039, 65927.501.4038, 65927.501.4634, 65927.501.4633,65927.501.4017,65927.501.5145,65927.501.5144 ВЕДНО СЪС СГРАДИТЕ, които попадат върху имота: 1. Сграда 65927.501.15.1: застроена площ 457 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Административна, делова сграда 2. Сграда 65927.501.15.2: застроена площ 3079 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 3. Сграда 65927.501.15.3: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 4. Сграда 65927.501.15.4: застроена площ 67 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 5. Сграда 65927.501.15.5: застроена площ 399 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 6. Сграда 65927.501.15.6: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена сграда 7. Сграда 65927.501.15.7: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 8. Сграда 65927.501.15.8: застроена площ 13 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 9. Сграда 65927.501.15.9: застроена площ 27 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 10. Сграда 65927.501.15.10: застроена площ 39 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 11. Сграда 65927.501.15.11: застроена площ 40 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 12. Сграда 65927.501.15.12: застроена площ 95 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 13. Сграда 65927.501.15.13: застроена площ 746 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 14. Сграда 65927.501.15.14: застроена площ 747 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 15. Сграда 65927.501.15.15: застроена площ 18 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 16. Сграда 65927.501.15.17: застроена площ 22 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 17. Сграда 65927.501.15.19: застроена площ 49 кв.м., брой етажи 1, предназначение. Промишлена сграда 18. Сграда 65927.501.15.20: застроена площ 51 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 19. Сграда 65927.501.15.21: застроена площ 15 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 20. Сграда 65327.501.15.22: застроена площ 28 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 21. Сграда 65927.501.15.23: застроена площ 253 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 22. Сграда 65927.501.15.24: застроена площ 45 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 23. Сграда 65927.501.15.25: застроена площ 156 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 24. Сграда 65927.501.15.26: застроена площ 478 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 25. Сграда 65927.501.15.27: застроена площ 509 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 26. Сграда 65927.501.15.28: застроена площ 174 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 27. Сграда 65927.501.15.29: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 28. Сграда 65927.501.15.30: застроена площ 146 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство 29. Сграда 65927.501.15.31: застроена площ 395 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 30. Сграда 65927.501.15.32: застроена площ 10 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 31. Сграда 65927.501.15.34: застроена площ 563 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 32. Сграда 65927.501.15.35: застроена площ 204 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 33. Сграда 65927.501.15.36: застроена площ 21 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Постройка на допълващото застрояване 34. Сграда 65927.501.15.37: застроена площ 332 кв.м., брой етажи 2, предназначение: Административна, делова сграда 35. Сграда 65927.501.15.38: застроена площ 291 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Общежитие 36. Сграда 65927.501.15.39: застроена площ 241 кв.м., брой етажи 3, предназначение: Общежитие 37. Сграда 65927.501.15.40: застроена площ 7 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 38. Сграда 65927.501.15.41: застроена площ 23 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 39. Сграда 65927.501.15.42: застроена площ 83 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 40. Сграда 65927.501.15.43: застроена площ 12 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за битови услуги 41. Сграда 65927.501.15.44: застроена площ 19 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Сграда за енергопроизводство 42. Сграда 65927.501.15.45: застроена площ 8 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 43. Сграда 65927.501.15.46: застроена площ 53 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 44. Сграда 65927.501.15.47: застроена площ 11 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 45. Сграда 65927.501.15.48: застроена площ 20 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 46. Сграда 65927.501.15.49: застроена площ 25 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 47. Сграда 65927.501.15.50: застроена площ 6 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда 48. Сграда 65327.501.15.51: застроена площ 2 кв.м., брой етажи 1, предназначение: Промишлена сграда Н А Ч А Л Н А Ц Е Н А : 1 200 640 лв. /един милион двеста хиляди шестстотин и четиридесет лева/Още Фабрика за продажба в СЕВЛИЕВО

Фабрика СЕВЛИЕВО- 1080000.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 1200000.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 636840.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 796050.00лв.
Фабрика СЕВЛИЕВО- 1703200.00лв.
0.13252091407776