Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в НОВИ ПАЗАР Фабрика в НОВИ ПАЗАР Търговски имот в НОВИ ПАЗАР Тристаен апартамент в НОВИ ПАЗАР Стая в НОВИ ПАЗАР Склад в НОВИ ПАЗАР Производствен имот в НОВИ ПАЗАР Парцел в НОВИ ПАЗАР Паркомясто в НОВИ ПАЗАР Офис в НОВИ ПАЗАР Многостаен апартамент в НОВИ ПАЗАР Мезонет в НОВИ ПАЗАР Магазин в НОВИ ПАЗАР Къща в НОВИ ПАЗАР Земеделски имот в НОВИ ПАЗАР Земеделска земя в НОВИ ПАЗАР Заведение в НОВИ ПАЗАР Жилищна сграда в НОВИ ПАЗАР Етаж от къща в НОВИ ПАЗАР Едностаен апартамент в НОВИ ПАЗАР Други в НОВИ ПАЗАР Двустаен апартамент в НОВИ ПАЗАР Гараж в НОВИ ПАЗАР Газстанция в НОВИ ПАЗАР Вила в НОВИ ПАЗАР Бензиностанция в НОВИ ПАЗАР Ателие, Таван в НОВИ ПАЗАР Автомивка в НОВИ ПАЗАР

Фабрика НОВИ ПАЗАР

 • Начална цена
 • 450000.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Шумен

 • Квадратура
 • 0 кв.м.

 • Срок:
 • 25.09.2017 до 25.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-26

 • Адрес:
 • Ул. Цар Освободител 39

 • ЧСИ:
 • Даниела Жечева Златева

 • Телефон:
 • 054 - 802125

 • Email:
 • dzlateva@dir.bg


Всички имоти на ЧСИ Даниела Жечева Златева

ФАБРИКА ЗА ПАРКЕТНИ НАСТИЛКИ ПАВИДЕРА, построена в държавен УПИ-VІ от КВАРТАЛ 161 по плана на гр. НОВИ ПАЗАР, общ. Нови Пазар, обл. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 39 видно от Акт за частна държавна собственост ( АКТ 186, ТОМ 12, РЕГ. 4182, ДЕЛО 1535/15.09.2015Г.) , състоящ се от Цех за паркетни настилки в северозападната част на парцела, разположен на уличнорегулационната линия от запад и дворищнорегулационната линия от север, като западното крило опира до административната сграда, в приземния етаж на която са разположени битови помещения, с обособени Парокотелно, Подготвително, Машинно, Лакозаливно и Опаковъчно помещения; заедно със сервизни помещения и следните обекти: Административна сграда № 2 поген плана; Трафопост № 16 по генплана; Сушилни № 12 – две пристройки по генплана; Стоманени възли № 13 и № 15 по генплана;Площадков водопровод; Парокотелно помещение № 14 по генплана; всички с обща застроена площ 2970кв.м., ведно с отстъпено право на строеж върху УПИ, целият с площ 10940кв.м., при граници и съседи: изток – ЖП район; запад – улица; север – УПИ ХІІІ-ДФ Селена; юг – път Шумен-Варна.; А съгласно КК на гр. Нови пазар ПИ с идентификатор № 52009.504.220, ведно с построените в него сгради с идентификатори: № 52009.504.220.1- промишлена сграда на един етаж, с площ 310кв.м.; № 52009.504.220.2 – промишлена сграда на един етаж с площ 553кв.м.; № 52009.504.220.3 – промишлена сграда на един етаж с площ 305кв.м.; № 52009.504.220.4 – промишлена сграда на един етаж с площ 585кв.м.; № 52009.504.220.5 – административна сграда на два етажа с площ 116кв.м. и № 52009.504.220.6 – сграда за енергопроизводство на един етаж с площ 50кв.м.; при съседи: № № 52009.504.241 – стопански двор на ОУ Шумен; № 52009.504.128 – лин. Метро на Държавата; № 52009.504.174 – стопански двор на ЕТ „Ели – Румяна Георгиева“; № 52009.504.170 – улица; № 52009.504.140 – улица, а по констатация на място: - Сграда 1 е със стоманобетонови колони и ферми, покрив - ЛТ ламарина, състояща се от три производствени помещения и технологичен коридор, с изградена аспирация, вентилация, ел. инсталация, в сградата няма санитарен възел, метална дограма, отоплителна инсталация с вътрешни отоплителни тела на пара; - Сграда 2 и Сграда 1 са функционално свързани вътрешно без разделяне между тях, сграда 2 е със стоманобетонови колони и ферми, покрив - ЛТ ламарина, състояща се от три производствени помещения и технологичен коридор, с изградена аспирация, вентилация, ел. инсталация, в сграда няма санитарен възел, метална дограма, отоплителна инсталация с вътрешни отоплителни тела на пара; - Сграда 3 - ст.бетонови колони и пояси, покрив - метални ферми, ламарина, окачен таван, в помещението са изградени девет броя сушилни камери за дървен материал, всяка камера е оборудвана с отоплителна инсталация на пара и два броя вентилатори, като пет броя от сушилните камери са в Сграда № 2, а четири броя сушилни камери - в Сграда 3; в сграда 3 функционално е обособена парокотелно помещение, в което е изградена котел за пара от тухлена зидария с камера за изгаряне на дървени опилки, в помещението е монтиран котел за пара тип ПКМ с тръбна разводка, и арматура, заедно с комплектовка към него; в сградата са монтирани и бункери за дървесните опилки; парокотелното е с тухлени стени, ст.бетонови колони, покрив - дървена конструкция, ламарина; - Сграда 4 е метална сглобяема конструкция от метални колони, монтирани върху ст.бетонови основи, метални ферми, стените са от тухлена зидария и стъклени профили; в сградата са обособени работилница, санитарни възли, битови помещения; сградата е под - бетон, окачен таван, с изградена аспирация, отоплителна инсталация на пара, метална дограма, с монтирани три броя метални врати, в сграда 4 са оформени и два броя офисни помещения с общ вход от запад; - Сграда 5 - административни сграда на два етажа, изградена по монолитен способ, с тухлени стени, вътрешна и външна мазилка, покрив - метални столици и ламарина, на първи етаж са разположени предверие, битови помещения, санитарни възли, вътрешно стълбище за втори етаж, на втори етаж са разположени коридор, пет броя стаи, санитарен възел, подове - настилка теракота, санитарен възел - теракота и фаянс, дограма - дървена; - Сграда 6 - трафопост, ниско и високо тяло, монолитна, тухлени стени, покрив - ст.бетонова плоча, вътрешна и външна мазилка, под -бетон, метална дограма. ПОЗЕМЛЕНИЯ ИМОТ (С ИДЕНТИФИКАТОР № 52009.504.220) НЕ Е ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН !!! ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН СА ПОСТРОЕНИТЕ В ИМОТА СГРАДИ, ВЕДНО С ОТСТЪПЕНОТО ПРАВО НА СТРОЕЖ!!!Още Фабрика за продажба в НОВИ ПАЗАР

Фабрика НОВИ ПАЗАР- 405000.00лв.
Фабрика НОВИ ПАЗАР- 450000.00лв.
Фабрика НОВИ ПАЗАР- 450000.00лв.
Фабрика НОВИ ПАЗАР- 472440.00лв.
Фабрика НОВИ ПАЗАР- 590550.00лв.
0.083233118057251