Фабрика в Батак за 2218691.22 лв.

Имоти > Имоти от чси Батак > Фабрика

Фабрика в Батак

Допълнителна информация

  Начална цена: 2218691.22 лв.
  Окръжен съд: Пазарджик
  Квадратура: 44690 кв.м.
  Срок: 28.08.2017 до 28.09.2017
  Обявяване: 2017-09-29
  Адрес: ул. Орфей 1
  ЧСИ: Васил Костадинов Бараков
  Телефон: 034 460 412
  Email: v_barakov@abv.bg

Всички имоти за Батак
Всички имоти на ЧСИ Васил Костадинов Бараков

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който по плана на гр. Батак е с номер III /три римско/ - завод 8 /осем/, в квартал 117 /сто и седемнадесет/, с адрес: улица „Орфей“ № 1, с площ на имота 44 690 /четиридесет и четири хиляди шестстотин и деветде ...