Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Батак Фабрика в Батак Търговски имот в Батак Тристаен апартамент в Батак Стая в Батак Склад в Батак Производствен имот в Батак Парцел в Батак Паркомясто в Батак Офис в Батак Многостаен апартамент в Батак Мезонет в Батак Магазин в Батак Къща в Батак Земеделски имот в Батак Земеделска земя в Батак Заведение в Батак Жилищна сграда в Батак Етаж от къща в Батак Едностаен апартамент в Батак Други в Батак Двустаен апартамент в Батак Гараж в Батак Газстанция в Батак Вила в Батак Бензиностанция в Батак Ателие, Таван в Батак Автомивка в Батак

Фабрика Батак

 • Начална цена
 • 2218691.22 лв.


 • Окръжен съд
 • Пазарджик

 • Квадратура
 • 44690 кв.м.

 • Срок:
 • 28.08.2017 до 28.09.2017

 • Обявяване:
 • 2017-09-29

 • Адрес:
 • ул. Орфей 1

 • ЧСИ:
 • Васил Костадинов Бараков

 • Телефон:
 • 034 460 412

 • Email:
 • v_barakov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Васил Костадинов Бараков

УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, който по плана на гр. Батак е с номер III /три римско/ - завод 8 /осем/, в квартал 117 /сто и седемнадесет/, с адрес: улица „Орфей“ № 1, с площ на имота 44 690 /четиридесет и четири хиляди шестстотин и деветдесет/ квадратни метра, при граници и съседи на имота: от изток – земеделски земи по плана за земеразделяне, от запад – ПИ с номер 2091 /две хиляди деветдесет и едно/ и ПИ с номер 202 /двеста и две/, от север – ПИ с номер 2082 /две хиляди осемдесет и две/ и ПИ с номер 2083 /две хиляди осемдесет и три/ и от юг – земеделски земи по плана за замеразделяне, ведно със всички подобрения и приращения, заедно със следните построени в имота сгради: едноетажна масивна сграда - производствен корпус, със застроена площ от 6232кв.м. (шест хиляди двеста тридесет и два квадратни метри); двуетажна масивна сграда - инженерен корпус, със застроена площ от 509кв.м. (петстотин и девет квадратни метра-); триетажна масивна сграда административна сграда, със застроена площ от 890кв.м. (осемстотин и деветдесет квадратни метра-); едноетажна масивна сграда - парова централа, със застроена площ от 367.50кв.м. (триста шестдесет и седем цяло и петдесет стотни квадратни метра); двуетажна масивна сграда - административна сграда (ПУЦ) със застроена площ от 162.50кв.м. (сто шестдесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра); едноетажна масивна сграда - производствено хале, със застроена площ от 689кв.м. (шестстотин осемдесет и девет квадратни метра); едноетажна масивна сграда - противорадиационно укритие (ПРУ) със застроена площ от 652.50кв.м. (шестстотин петдесет и две цяло и петдесет стотни квадратни метра); едноетажна масивна сграда - портал, със застроена площ от 78кв.м. (седемдесет и осем квадратни метра)Още Фабрика за продажба в Батак

Фабрика Батак- 2753193.43лв.
Фабрика Батак- 2218691.22лв.
Фабрика Батак- 2773364.03лв.
Фабрика Батак- 2385311.26лв.
Фабрика Батак- 2981639.07лв.
0.018839120864868