Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в РУСЕ Фабрика в РУСЕ Търговски имот в РУСЕ Тристаен апартамент в РУСЕ Стая в РУСЕ Склад в РУСЕ Производствен имот в РУСЕ Парцел в РУСЕ Паркомясто в РУСЕ Офис в РУСЕ Многостаен апартамент в РУСЕ Мезонет в РУСЕ Магазин в РУСЕ Къща в РУСЕ Земеделски имот в РУСЕ Земеделска земя в РУСЕ Заведение в РУСЕ Жилищна сграда в РУСЕ Етаж от къща в РУСЕ Едностаен апартамент в РУСЕ Други в РУСЕ Двустаен апартамент в РУСЕ Гараж в РУСЕ Газстанция в РУСЕ Вила в РУСЕ Бензиностанция в РУСЕ Ателие, Таван в РУСЕ Автомивка в РУСЕ

Фабрика РУСЕ

 • Начална цена
 • 3145500.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 9674 кв.м.

 • Срок:
 • 05.09.2017 до 05.10.2017

 • Обявяване:
 • 2017-10-06

 • Адрес:
 • бул. Трети март № 58

 • ЧСИ:
 • Иван Хаджииванов

 • Телефон:
 • 082 – 822498; 0 898 - 443 621

 • Email:
 • hadzhiivanov832@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

І. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 63427.3.491 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно/, адрес на имота: гр. Русе, бул. Трети март № 58 /петдесет и осем/ с площ: 9674 кв.м. /девет хиляди шестстотин седемдесет и четири квадратни метра/; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект; Стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: ЗПЗ, парцел V–184; при съседи: 63427.3.492, 63427.3.502, 63427.3.490, А по акт за собственост: Урегулиран поземлен имот V – 184 /пет римско тире сто осемдесет и четири арабско/ по плана на местността „Западна промишлена зона” в гр.Русе, бул. „Трети март” № 58 /петдесет и осем/, с площ 9 621 кв.м. /девет хиляди шестстотин двадесет и един квадратни метра/, при граници на ПИ : път, УПИ Х – 184 и УПИ VІІІ – 184, заедно със сградите, които попадат върху имота: 1. Сграда 63427.3.491.1 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, едно/, със застроена площ 150 кв.м. /сто и петдесет квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ със застроена площ от 122 кв.м. /сто двадесет и два квадратни метра/ и със застроен обем от 488 /четиристотин осемдесет и осем/ куб.м. 2. Сграда 63427.3.491.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, две/, със застроена площ 223 кв.м. /двеста двадесет и три квадратни метра/, брой етажи 1 /един/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: СГРАДА – СВОДЕСТ СКЛАД, покрит с ламарина, със застроена площ от 240 кв.м. /двеста и четиридесет квадратни метра/, разделен на три помещения 3. Сграда 63427.3.491.3 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, три/, със застроена площ 5199 кв.м. /пет хиляди сто деветдесет и девет квадратни метра/, брой етажи 3 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ТРИЕТАЖНА СГРАДА – ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС И ПРЕХОД със застроена площ от 5 014 кв.м. /пет хиляди и четиринадесет квадратни метра/ и със застроен обем от 44 492 куб.м., състоящ се от: подвал /сутерен/, на нивото на който са разположени: помещения за аспирационни уредби, складове, две стълбища към първия етаж, асансьор към трети етаж, първи етаж на нивото на който са разположени: производствени цехове, отделени с метална дограма и стъкло, четири склада, помещение за подстанция, помещение „котелна станция”, три стълбища към втори етаж, два асансьора към трети етаж, втори етаж, на нивото на който са разположени: четиринадесет канцеларии, два склада, стая за радиоуредба е телефонна централа, две съблекални, две бани, пет тоалетни, едно стълбище към трети етаж, трети етаж, на нивото на който са разположени: единадесет производствени помещения, отделени с метална дограма и стъкло, тоалетна, заедно с всички съоръжения, трайно прикрепени към сградата, представляващи” Котелна /абонатна станция/, Аспираторна уредба, както и 90 % от заводска подстанция 4. Сграда 63427.3.491.4 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, четири/, със застроена площ 44 кв.м. /четиридесет и четири квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ГАЗОСТАНЦИЯ с плаващ таван, със застроена площ от 33 /тридесет и три/ кв.м. и със застроен обем от 165 /сто шестдесет и пет/ куб.м., състоящ се от помещението за кислород, помещение за газ, склад за бутилки и работно помещение. 5. Сграда 63427.3.491.5 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, пет/, със застроена площ 17 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: „ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – СКЛАД КИСЕЛИНИ с резервоар и пречиствателна” със застроена площ от 22 /двадесет и два/ кв.м. и със застроен обем от 56 /петдесет и шест/ куб.м. 6. Сграда 63427.3.491.6 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, шест/, със застроена площ 58 кв.м. /седемнадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: Пристройка към ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – КОМПРЕСОРНА СТАНЦИЯ с площ от 28 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/ и със застроен обем от 106 /сто и шест/ куб.м., заедно с всички съоръжения, трайно прикрепени към сградата 7. Сграда 63427.3.491.7 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, три, точка, четиристотин деветдесет и едно, точка, седем/, със застроена площ 12 кв.м. /дванадесет квадратни метра/, брой етажи 1 /три/, предназначение: Промишлена сграда, а по акт за собственост: ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА – ВЕНТИЛАЦИОННА КЪМ ГАЗСТАНЦИЯТА със застроена площ от 4 /четири/ кв.м. и със застроен обем от 8 /осем/ куб.м. Начална цена, от която ще започне проданта – 3 145 500 лв.Още Фабрика за продажба в РУСЕ

Фабрика РУСЕ- 2561400.00лв.
Фабрика РУСЕ- 32277554.25лв.
Фабрика РУСЕ- 3145500.00лв.
Фабрика РУСЕ- 302871.00лв.
Фабрика РУСЕ- 3145796.00лв.
0.47538590431213