Други Бяла Ателие, Таван СОФИЯ Многостаен апартамент ВАРНА Етаж от къща Белослав Вила СЛИВЕН Заведение Белослав Други Игнатиево Парцел ВАРНА Ателие, Таван ВАРНА Къща Гулянци Къща СЛИВЕН Магазин СТАРА ЗАГОРА Земеделска земя Рибарица Парцел ТЕТЕВЕН Парцел БЕЛОГРАДЧИК Къща ВЕЛИНГРАД Заведение Щръклево Земеделски имот Искрец Земеделски имот Искрец Земеделска земя Камено Хотел в БЯЛА Фабрика в БЯЛА Търговски имот в БЯЛА Тристаен апартамент в БЯЛА Стая в БЯЛА Склад в БЯЛА Производствен имот в БЯЛА Парцел в БЯЛА Паркомясто в БЯЛА Офис в БЯЛА Многостаен апартамент в БЯЛА Мезонет в БЯЛА Магазин в БЯЛА Къща в БЯЛА Земеделски имот в БЯЛА Земеделска земя в БЯЛА Заведение в БЯЛА Жилищна сграда в БЯЛА Етаж от къща в БЯЛА Едностаен апартамент в БЯЛА Други в БЯЛА Двустаен апартамент в БЯЛА Гараж в БЯЛА Газстанция в БЯЛА Вила в БЯЛА Бензиностанция в БЯЛА Ателие, Таван в БЯЛА Автомивка в БЯЛА

Фабрика БЯЛА

 • Начална цена
 • 2489614.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 7420 кв.м.

 • Срок:
 • 13.08.2017 до 13.09.2017

 • Обявяване:
 • 2017-09-14

 • Адрес:

 • ЧСИ:

 • Телефон:

 • Email:


Всички имоти на ЧСИ

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 973, по кадастралният план на град Бяла, община Бяла, област Русе, с адрес: ул. „Любен Каравелов” №1, с площ по документи за собственост от 7 420 кв.м., а по скица с площ от 7 333.70 кв.м. , трайно предназначение: фонд населени места, начин на трайно ползване: хранително вкусова промишленост, идентичен с УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ I /едно римско/ - озеленяване, в квартал 87 по регулационния план на град Бяла, община Бяла, област Русе, с адес: ул. „Любен Каравелов” № 1, ведно с построените в него: 1. ВИНАРСКА ИЗБА на един етаж със застроена площ от 716 кв.м. включително канцеларии, лаборатория и ресторант с обща застроена площ от 300 кв.м. Сградата е масивна, с височина от 4м., с ограждащи тухлени стени с дебелина от 38 см. и дървен двускатен покрив с носещи дървени ферми, покрит с керемиди. В началото на сграда – към улицата от южната страна са обособени помещения за управител, секретарка, дегустационно помещение (ресторант) коридор и лаборатория. След тях в сградата са изградени избените помещения за тиха ферментация с 23 броя стоманено бетонови резервоари, всеки от тях със средна вместимост от 35,5т. От западната страна на сградата в пристройка към винарската изба са обособени четири броя административни помещения- счетоводство, каса и други. В северната част на сградата е обособено помещение – изба 2 /две/ за копаж на вина с 8 броя стоманено бетонови резервоари и допълнително 6 броя резервоара за ферментация със средна вместимост от 35т.. 2. СИЛОЗИ ЗА ДЖИБРИ със застроена площ от 430 кв.м. и РАКИДЖИЙНИЦА – монолитна сграда със застроена площ от 94 кв.м. Това е изба за първична ферментация, представляваща масивна сграда с височина от 8м., изграждащи тухлени стени и дървена покривна конструкция, с изградени в нея 18 броя стоманобетонови резервоари с вместимост по 38т. всеки. Над резервоарите има телферен път. В сградата е обособено помещение – склад за захар с плосък бетонов покрив. 3. СПИРТОВАРНА – монолитна сграда със застроена площ от 125 кв.м. . Сградата е в североизточния край на имота /долепена до сградите на избите/. Сградата е масивна, монолитна със стоманобетонни плочи – на две нива. В сградата е обособено помещение, в което е монтиран парен котел. 4. СКЛАД ЗА СПОМАГАТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ със застроена площ 197 кв.м. , СКЛАД ЗА ВЪГЛИЩА със застроена площ от 80 кв.м., РЕМОНТНА БЪЧВАРСКА РАБОТИЛНИЦА със застроена площ 89 кв.м. . Сградите са масивни, с ограждащи тухлени стени и дървена покривна конструкция, покрити с керемиди. В сградата бивш склад за въглища има монтиран резервоар за нафта и има допълнително излети стоманобетонни колони и греди. 5. ТЪРГОВСКИ СКЛАД С ГАРАЖ – монолитна сграда със застроена площ от 615 кв.м. Сградата е със стоманобетонна конструкция, с двускатен покрив от пп панели с хидроизолация. Сградата е с метална дограма, разделена на три склада с двойни метални врати. До нея от изток е изградена сграда за гараж, портиерна, градировачно и навес с коблиен кантар. 6. ФУНДАМЕНТИ И СТОМАНОБЕТОНОВИ РЕЗЕРВОАРИ. На площадката са изградени стоманобетонови фундаменти под 2 /два/ броя вертикални 100 тонни резервоари по 20т. с по 3 броя стоманобетонови фундаменти. 4 броя вертикални 200 тонни резервоари и 5 броя хоризонтални 20 тонни резервоара с по 3 броя стоманобетонни фундаменти. 7. ТЕЛФЕР СЪС СТОМАНОБЕТОННИ БУНКЕРИ – две приемни стоманобетонни корита и естакада с телфери. Над бункерите има метална конструкция, на която са окачени два броя телфери с товароподемност 3.2т. всеки. Към всеки телфер има метална площадка за обслужване. 8. БЕТОНОВИ И АСФАЛТОВИ ПЪТИЩА И ПЛОЩАДКИ между сградите в имота, с обща площ около 3 150 кв.м., Граници и съседи на поземления имот: изток – река; запад – ПДИ № 2344, север – река „Беленска река”, юг – улица „Любен Каравелов”, а по кадастрална карта: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 07603.501.973; адрес на поземления имот: гр. Бяла, п.к. 7100, ул. „Любен Каравелов” № 1, площ: 7 387 кв.м.; трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За хранително-вкусовата промишленост; стар идентификатор: няма; номер по предходен план: квартал: 87; съседи: 07603.501.2806, 07603.501.2810, 07603.501.3192, 07603.501.3019, 07603.501.3018, 07603.501.2372, 07603.501.2344, ВЕДНО със сградите, които попадат върху имат: 1. Сграда с идентификатор 07603.501.973.1; застроена площ: 123.00 кв.м.; брои етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; 2. Сграда с идентификатор 07603.501.973.2; застроена площ: 792.00 кв.м.; брои етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; 3. Сграда с идентификатор 07603.501.973.3; застроена площ: 558.00 кв.м.; брои етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; 4. Сграда с идентификатор 07603.501.973.4; застроена площ: 282.00 кв.м.; брои етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; 5. Сграда с идентификатор 07603.501.973.5; застроена площ: 382.00 кв.м.; брои етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; 6. Сграда с идентификатор 07603.501.973.7; застроена площ: 1045.00 кв.м.; брои етажи: 1, предназначение: Промишлена сграда; движими вещи: 1. ЕЛКТРОННА БЕЗШАХТОВА АВТОМОБИЛНА ВЕЗНА – 1 бр., сериен № Y 070356 2. ПРИЕМНО КОРИТО 8.0 куб. м. – 2 бр., сериен № 305/1; 3050/2 3. ГРОЗДОМЕЛАЧКА МОДЕЛ „АНТАРЕС 250” – 2 бр. сериен № 104, 141 4. ПОМПА-МОНО, 2 бр., сериен № 120, 143 5. ПОМПА-МОНО НА КОЛЕЛА С КОМАНДНО ЕЛ. ТАБЛО – 2 бр., сериен № 144, 145 6. ТРАНСПОРТЬОР ЗА ЧЕПКИ, ХОРИЗОНТАЛЕН L = 1 200 – 1 бр., сериен № 3051 7. ТРАНСПОРТЬОР ЗА ЧЕПКИ, НАКЛОВЕ L = 9 000 – 1 бр., сериен № 3052 8. ТРЪБОПРОВОД ЗА ГРОЗДОВА КАША Ф 125 х 2,5 – 90 бр., сериен № 3053 9. ОХЛАДИТЕЛ НЕРЪЖДАЕМ ЗА ГРОЗДОВА КАША Ф 129,10 ЕЛЕМЕНТА – 1 бр., сериен № 3054 10. ПНЕВМАТИЧНА ПРЕСА РЕС 160 – 1 бр., сериен № 883448 11. ТРАНСПОРТЬОР ЗА ДЖИБРИ ХОРИЗОНТАЛЕН + НАКЛОНЕН – 1 бр., сериен № 3055 12. РОТОВИНИФИКАТОР 500 hl – 2 бр., сериен № 3056/1; 3056/2 13. РОТОВИНИФИКАТОР 350 hl – 4 бр., сериен № 3057/1; 3057/2; 3057/3; 3057/4 14. ВЕРТИКАЛЕН ФЕРМЕРТАТОР 600 hl – 6 бр., сериен № 3058/1; 3058/2; 3058/3; 3058/4; 3058/5; 3058/6 15. РЕЗЕРВОАР ЗА ТИХА ФЕРМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ 600 hl – 6 бр., сериен № 3059/1; 3059/2; 3059/3; 3059/4; 3059/5; 3059/6 16. РЕЗЕРВОАР ЗА ТИХА ФЕРМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ 300 hl – 20 бр., сериен № 3060/1; 3060/2; 3060/3; 3060/4; 3060/5; 3060/6; 3060/7; 3060/8; 3060/9; 3060/10; 3060/11; 3060/12; 3060/13; 3060/14; 3060/15; 3060/16; 3060/17; 3060/18; 3060/19; 3060/20 17. ФЕРМЕНТАТОР ЗА БЯЛО ВИНО 600 hl – 2 бр., сериен № 3061/1; 3061/2 18. ФЕРМЕНТАТОР ЗА БЯЛО ВИНО 300 hl – 6 бр., сериен № 3062/1; 3062/2; 3062/3; 3062/4; 3062/5; 3062/6 19. ФЕРМЕНТАТОР ЗА БЯЛО ВИНО 150 hl – 2 бр., сериен № 3063/1; 3063/2 20. РЕЗЕРВОАР ЗА ТИХА ФЕРМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ 600 hl – 4 бр., сериен № 3059/7; 3059/8; 3059/9; 3059/10 21. РЕЗЕРВОАР ЗА ТИХА ФЕРМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ 300 hl – 6 бр., сериен № 3060/21; 3060/22; 3060/23; 3060/24; 3060/25; 3060/26 22. . РЕЗЕРВОАР ЗА ТИХА ФЕРМЕНТАЦИЯ И СЪХРАНЕНИЕ 150 hl – 4 бр., сериен № 3064/1; 3064/2; 3064/3; 3064/4 23. РЕЗЕРВОАР ЗА БИСТРИТЕЛИ 15 hl – 1 бр., сериен № 3065 24. РЕЗЕРВОАР ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ДРОЖДИ 6 hl – 2 бр., сериен № 3066/1; 3066/2 25. ХЛАДИЛНА ЦЕНТРАЛА kcat/h 347.000 модел RA1992V – 1 бр., сериен № 885552 26. РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕРМООБРАБОТКА 350 hl – 4 бр., сериен № 3067/1м; 3067/2м; 3067/3м; 3067/4 27. РЕЗЕРВОАР ЗА ТЕРМООБРАБОТКА 150 hl – 2 бр., сериен № 3068/1; 3068/2 28. РЕЗЕРВОАР ЗА ДНЕВНО ПРОИЗВОДСТВО 100 hl – 2 бр., сериен № 3069/1; 3069/2 29. ФИЛТЪР ПАТРОНЕН ЗА МИКРОФИЛТЪР FS03 x 30 – 1 бр., сериен № 885561 30. ФРИЗЕР С РАЗГЪРНАТ КОРПУС CRA 40000 – 1 бр., сериен № 885556 31. ФИЛТЪР ШИХТОВ С ПОМПА 40*40*40 МОДЕЛ А/4 – 1 бр., сериен № 885557 32. ЛИНИЯ ЗА БУТИЛИРАНЕ, ВКЛЮЧВАЩА: 1 бр. 32.1. АВТОМАТИЧЕН ТРИБЛОК АЛФАТЕК МОДЕЛ 12/12/1 – сериен № 070157/2007 32.2. ЗАТАПВАЩА МАШИНА С ЕДНА ГЛАВА МОДЕЛ EAGLE/PF - сериен № A 21772007 32.3. АВТОМАТИЧЕН ДИСТРИБУТОР UNICAP 35 - сериен № 352.017/2007 32.4. ЕТИКИРАЩА МАШИНА CG80/2 XPS4 SELD ADWSIVE - сериен № C5347/2007 32.5. МТ.6 КОНВЕЙРНА СИСТЕМА 33. ФИЛТЪР ШИХТОВ С ПОМПА А/6 – 1 бр., сериен № 885558 34. ВАКУУМ ФИЛТЪР TAYTO LUX 6 – 1 бр., сериен № 90125145-0/001 35. СЕПАРАТОРЕН МОДУЛ CLARA200GтипVNX810SGV-34CGL – 1 бр., сериен № 4151293 М 36. ПОМПА ЦЕНТРОБЕЖНА ЗА ВИНО G120 – 2 бр., сериен № 885559; 885559/1 37. БУТАЛНА ПОМПА SMERALDO 250 MXT – 2 бр., сериен № 885560; 885581 38. КОЛИЧКА ЗА КАЛ – 2 бр., сериен № 3070/1; 3070/2 39. РЕЗЕРВОАР КУПАЖЕН 900 hl – 4 бр., сериен № 3071/1; 3071/2; 3071/3; 3071/4 40. ОХЛАДИТЕЛ ЗА ВИНО Ф 88 L=6000 с 8 елемента – 1 бр., сериен № 3072 41. СТЪЛБА ВИТА Ф 1450 мм, Н=5500 мм – 6 бр., сериен № 3073/1м; 3073/2м; 3073/3м; 3073/4м; 3073/5м; 3073/6м 42. ВОДООМЕКОТИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ, ТИП SM-82-CSD – 1 бр. 42.1. ФИЛТРИРАЩ С 5-ПОЗ. УПРАВЛЯВАЩА ГЛАВА - сериен № ОN 033453-5 42.2. ФИЛТРИРАЩ С 5-ПОЗ. УПРАВЛЯВАЩА ГЛАВА - сериен № ОN 033453-6 42.3. ПЪЛНЕЖ ОТ ЙОНООБМЕННА СМОЛА „DOEWEX” 42.4. ФИТИНГ ВХОД – ИЗХОД, КОМПЛ. 42.5. СОЛЕРАЗТВОРИТЕЛ ТИП „С”, КОМПЛ. СЪС СМУКАТЕЛИ О.Т. 42.6. ВОДОМЕР С ПУЛСОВ ИЗХОД ОN-6 42.7. ЕЛЕКТРОНЕН УПРАВЛЯВАЩ ПАНЕЛ ТИП CSD 42.8. ТРАНСФОРМАТОР 220/12V, 80VA 42.9. СВЪРЗВАЩА ТРЪБНА С-МА СЪС СПИРАТЕЛНИ КРАНОВЕ Оценявания обект е действащ винпром/винарна с капацитет за преработка 1 200 т. бяло грозде и 3 200 т червено грозде или общо 4 400 тона грозде годишно/, представляващ: недвижим имот и наличното в имота технологично оборудване/описаните движими вещи/, като същите са функционално и фактически свързани поради което, ще се реализират и продават като един обект на: Начална цена, от която ще започне публичната продан: 2 489 614.20 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 85 686.60 лв. върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 1 127 755.20 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. ДДС се дължи и върху продажната цена на движимите вещи. ИЗП. Д. № 20179140400076Още Фабрика за продажба в БЯЛА

Фабрика БЯЛА- 194400.00лв.
Фабрика БЯЛА- 2925000.00лв.
Фабрика БЯЛА- 276000.00лв.
Фабрика БЯЛА- 243000.00лв.
Фабрика БЯЛА- 2489614.20лв.
0.091647148132324