Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в РУСЕ Фабрика в РУСЕ Търговски имот в РУСЕ Тристаен апартамент в РУСЕ Стая в РУСЕ Склад в РУСЕ Производствен имот в РУСЕ Парцел в РУСЕ Паркомясто в РУСЕ Офис в РУСЕ Многостаен апартамент в РУСЕ Мезонет в РУСЕ Магазин в РУСЕ Къща в РУСЕ Земеделски имот в РУСЕ Земеделска земя в РУСЕ Заведение в РУСЕ Жилищна сграда в РУСЕ Етаж от къща в РУСЕ Едностаен апартамент в РУСЕ Други в РУСЕ Двустаен апартамент в РУСЕ Гараж в РУСЕ Газстанция в РУСЕ Вила в РУСЕ Бензиностанция в РУСЕ Ателие, Таван в РУСЕ Автомивка в РУСЕ

Фабрика РУСЕ

 • Начална цена
 • 302871.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Русе

 • Квадратура
 • 1624 кв.м.

 • Срок:
 • 28.08.2017 до 28.09.2017

 • Обявяване:
 • 2017-09-29

 • Адрес:
 • л. Академик Михаил Арнаудов № 3

 • ЧСИ:
 • Иван Хаджииванов

 • Телефон:
 • 082 – 822498; 0 898 - 443 621

 • Email:
 • hadzhiivanov832@yahoo.com


Всички имоти на ЧСИ Иван Хаджииванов

ОТ СГРАДА с идентификатор 63427.8.1028.1/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем, точка, едно/, адрес на сградата: гр. Русе, Източна Промишлена Зона, ул. Академик Михаил Арнаудов № 3/три/, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1028/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/, застроена площ: 511 кв.м./петстотин и единадесет квадратни метра/; брои етажи: 6; предназначение: Административна, делова сграда; стар идентификатор: 63427.8.819.1; номер по предходен план: няма, САМО: 1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАТА с идентификатор 63427.8.1028.1.4/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем, точка, едно, точка, четири/, адрес на имота: гр. Русе, Източна Промишлена Зона, ул. Академик Михаил Арнаудов № 3/три/, ет. -1/минус едно/; самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1028 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/; предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/; прилежащи части: 6,508 % /шест цяло петстотин и осем хилядни процента/ идеални части от сградата; ниво: 1/едно/; съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, над обекта: няма; стар идентификатор: няма, а по акт за собственост: СУТЕРЕН НА СГРАДАТА, със застроена площ от 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/, при граници: над имота първи етаж /партер/, под имота: терен, ведно с припадащите се 6,508 %/шест цяло петстотин и осем хилядни процента/идеални части от общите части на сградата, 6,189 % /шест цяло сто осемдесет и девет хилядни процента/идеални части от правото на собственост върху поземления имот 63427.8.1028 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/ и 0.766 %/нула цяло седемстотин шестдесет и шест хилядни/ процента идеални части от правото на собственост върху обслужващия поземлен имот с идентификатор 63427.8.109 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и девет/ Начална цена – 41 268 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 4 944.72 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 36 323.28 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАТА с идентификатор 63427.8.1028.1.1/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем, точка, едно, точка, едно/, адрес на имота: гр. Русе, Източна Промишлена Зона, ул. Академик Михаил Арнаудов № 3/три/, ет. 4/четири/; самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1028/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/; предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/; прилежащи части: 16,596 %/шестнадесет цяло петстотин деветдесет и шест хилядни процента/идеални части от сградата; ниво: 1/едно/; съдени самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.8.1028.1.7, над обекта: 63427.8.1028.1.2; стар идентификатор: няма, а по акт за собственост: ЧЕТВЪРТИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА, със застроена площ от 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/, при граници: над имота пети етаж, под имота: трети етаж, ведно с припадащите се 16,596 %/шестнадесет цяло петстотин деветдесет и шест хилядни процента/идеални части от общите части на сградата, 15.782 %/петнадесет цяло седемстотин осемдесет и две хилядни процента/идеални части от правото на собственост върху поземления имот 63427.8.1028/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/ и 1.950 %/едно цяло деветстотин и петдесет хилядни/ процента идеални части от правото на собственост върху обслужващия поземлен имот с идентификатор 63427.8.109/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и девет/ Начална цена – 82 401.60 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 12 609.60 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 69 792 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. 3. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАТА с идентификатор 63427.8.1028.1.2 /шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем, точка, едно, точка, две/, адрес на имота: гр. Русе, Източна Промишлена Зона, ул. Академик Михаил Арнаудов № 3/три/, ет. 5/пети/; самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1028/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/; предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/; прилежащи части: 16,596 %/шестнадесет цяло петстотин деветдесет и шест хилядни процента/идеални части от сградата; ниво: 1/едно/; съдени самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.8.1028.1.1, над обекта: 63427.8.1028.1.3; стар идентификатор: няма, а по акт за собственост: ПЕТИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА, със застроена площ от 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/, при граници: над имота шести етаж, под имота: четвърти етаж, ведно с припадащите се 16,596 %/шестнадесет цяло петстотин деветдесет и шест хилядни процента/идеални части от общите части на сградата, 15.782 %/петнадесет цяло седемстотин осемдесет и две хилядни процента/идеални части от правото на собственост върху поземления имот 63427.8.1028/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/ и 1.950 %/едно цяло деветстотин и петдесет хилядни/ процента идеални части от правото на собственост върху обслужващия поземлен имот с идентификатор 63427.8.109/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и девет/ Начална цена – 89 601.60 лв., от която за терена без прилежащия терен на сградите – 12 336 лв., върху която сума на осн. чл. 45, ал. 5, т. 1 от ЗДДС се дължи ДДС и за сградите и прилежащият терен към тях – 77 265.60 лв., върху която на осн. чл. 45, ал. 3 от ЗДДС не се дължи ДДС. 4. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДАТА с идентификатор 63427.8.1028.1.3/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем, точка, едно, точка, три/, адрес на имота: гр. Русе, Източна Промишлена Зона, ул. Академик Михаил Арнаудов № 3 /три/, ет. 6/шести/; самостоятелния обект се намира в сграда № 1/едно/ разположена в поземлен имот с идентификатор 63427.8.1028/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/; предназначение на самостоятелния обект: Ателие за творческа дейност; брой нива на обекта: 1/едно/; посочена в документа площ: 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/; прилежащи части: 15.620 %/петнадесет цяло шестстотин и двадесет хилядни процента/идеални части от сградата; ниво: 1/едно/; съдени самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: 63427.8.1028.1.2, над обекта: няма; стар идентификатор: няма, а по акт за собственост: ШЕСТИ ЕТАЖ НА СГРАДАТА, със застроена площ от 406.55 кв.м. /четиристотин и шест квадратни метра и петдесет и пет квадратни дециметра/, при граници: над имота тавански етаж, под имота: пети етаж, ведно с припадащите се 15.620 %/петнадесет цяло шестстотин и двадесет хилядни процента/идеални части от общите части на сградата, 14.853 %/четиринадесет цяло осемстотин петдесет и три хилядни процента/идеални части от правото на собственост върху поземления имот 63427.8.1028/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и осем/ и 1.840 %/едно цяло осемстотин и четиридесет хилядни/ процента идеални части от правото на собственост върху обслужващия поземлен имот с идентификатор 63427.8.109/шестдесет и три хиляди четиристотин двадесет и седем, точка, осем, точка, хиляда двадесет и девет/Още Фабрика за продажба в РУСЕ

Фабрика РУСЕ- 2561400.00лв.
Фабрика РУСЕ- 32277554.25лв.
Фабрика РУСЕ- 3145500.00лв.
Фабрика РУСЕ- 302871.00лв.
Фабрика РУСЕ- 3145796.00лв.
0.40311408042908