Фабрика в ДРЯНОВО за 93358.50 лв.

Имоти > Имоти от чси ДРЯНОВО > Фабрика

Фабрика в ДРЯНОВО

Допълнителна информация

  Начална цена: 93358.50 лв.
  Окръжен съд: Габрово
  Квадратура: 3000 кв.м.
  Срок: 20.06.2017 до 20.07.2017
  Обявяване: 2017-07-21
  Адрес: ул."Бузлуджа" 13
  ЧСИ: Ивайло Илиев
  Телефон: 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54
  Email: ivayloiliev@abv.bg

Всички имоти за ДРЯНОВО
Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

1. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.1383 в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2 ...