Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в ДРЯНОВО Фабрика в ДРЯНОВО Търговски имот в ДРЯНОВО Тристаен апартамент в ДРЯНОВО Стая в ДРЯНОВО Склад в ДРЯНОВО Производствен имот в ДРЯНОВО Парцел в ДРЯНОВО Паркомясто в ДРЯНОВО Офис в ДРЯНОВО Многостаен апартамент в ДРЯНОВО Мезонет в ДРЯНОВО Магазин в ДРЯНОВО Къща в ДРЯНОВО Земеделски имот в ДРЯНОВО Земеделска земя в ДРЯНОВО Заведение в ДРЯНОВО Жилищна сграда в ДРЯНОВО Етаж от къща в ДРЯНОВО Едностаен апартамент в ДРЯНОВО Други в ДРЯНОВО Двустаен апартамент в ДРЯНОВО Гараж в ДРЯНОВО Газстанция в ДРЯНОВО Вила в ДРЯНОВО Бензиностанция в ДРЯНОВО Ателие, Таван в ДРЯНОВО Автомивка в ДРЯНОВО

Фабрика ДРЯНОВО

 • Начална цена
 • 93358.50 лв.


 • Окръжен съд
 • Габрово

 • Квадратура
 • 3000 кв.м.

 • Срок:
 • 20.06.2017 до 20.07.2017

 • Обявяване:
 • 2017-07-21

 • Адрес:
 • ул."Бузлуджа" 13

 • ЧСИ:
 • Ивайло Илиев

 • Телефон:
 • 066-99 22 52, 066-99 08 88; 066-99 00 22; 066-99 25 25; GSM 0888-44 34 54

 • Email:
 • ivayloiliev@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ивайло Илиев

1. 1/2 /една втора/ идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 23947.501.1383 в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед : КД-14-07-54/24.02.2010г. /24.02.2010г. на Началник на СГКК-Габрово. Адрес на поземления имот: гр. Дряново, ул."Бузлуджа" №13, площ 2 807 кв.м. Трайно предназначение на територията : урбанизирана. Начин на трайно ползване: за хранително-вкусова промишленост. Стар идентификатор: няма. Номер по предходен план: 1383, кв.70, парцел III .Съседи: 23947.501.1385, 23947.501.9541, 23947.501.1384, 23947.501.1409, 23947.501.1408, 23947.501.9578, 23947.501.1386 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1383.1.2 , находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК. Последно изменение със заповед : КД-14-07-54/24.02.2010г./24.02.2010г. на началник на СГКК-Габрово. Адрес на имота: гр.Дряново, ул.''Бузлуджа" №13, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда №1 в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1383. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта:1, площ 292,00 кв.м.. Прилежащи части: съотв.ид.ч. от общ.ч. на сгр. Ниво:1. съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 23947.501.1383.1.1; под обекта: няма, над обекта: няма, ведно с прилежащо избено помещение, описано в експертиза към гр. Дело №104/2014 г. на ДРС. 3.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1383.2.1 , находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК. Последно изменение със заповед : КД-14-07-54/24.02.2010г./24.02.2010г. на началник на СГКК-Габрово.Адрес на имота: гр.Дряново, ул."Бузлуджа" №13, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда №2 в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1383. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта:1, площ 121,00 кв.м..Прилежащи части: съотв.ид.ч. от общ.ч. на сгр. Ниво:1.съседни самостоятелни обекти всградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, над обекта: 23947.501.1383.2.2, 23947.501.1383.2.3, ведно с прилежащо избено помещение, описано в експертиза към гр. Дело №104/2014 г. на ДРС. 4.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1383.2.2 ,находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК. Последно изменение със заповед : КД-14-07-54/24.02.2010г./24.02.2010г. на началник на СГКК-Габрово. Адрес на имота: гр.Дряново, ул."Бузлуджа" №13, ет.2. Самостоятелният обект се намира в сграда №2 в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1383. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта:1, площ 31,00 кв.м..Прилежащи части: съотв.ид.ч. от общ.ч. на сгр. Ниво:1, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 23947.501.1383.2.3; под обекта: 23947.501.1383.2.1, над обекта:няма 5.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1383.2.4 , находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК. Последно изменение със заповед : КД-14-07-54/24.02.2010г./24.02.2010г. на началник на СГКК-Габрово. Адрес на имота: гр.Дряново, ул."Бузлуджа" №13, ет.2. Самостоятелният обект се намира в сграда №2 в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1383. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта:1, площ 56,00 кв.м.. Прилежащи части: съотв.ид.ч. от общ.ч. на сгр. Ниво:1. съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: няма; под обекта: няма, над обекта: няма 6.САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 23947.501.1383.3.1 , находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК. Последно изменение със заповед : КД-14-07-54/24.02.2010г./24.02.2010г. на началник на СГКК-Габрово. Адрес на имота: гр.Дряново, ул."Бузлуджа" №13, ет.1. Самостоятелният обект се намира в сграда №3 в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1383. Предназначение на самостоятелния обект: Друг вид самостоятелен обект в сграда. Брой нива на обекта:1, площ 94,00 кв.м. Ниво:!, съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 23947.501.1383.3.2; под обекта: няма, над обекта:няма 7. СГРАДА с идентификатор 23947.501.1383.5 , находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед Р Д-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК. Последно изменение със заповед : КД-14-07-54/24.02.2010г./24.02.2010г. на началник на СГКК-Габрово. Адрес на имота: гр.Дряново, ул."Бузлуджа" №13. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1383. Предназначение на самостоятелния обект: Промишлена сграда. Брой етажи:1. Застроена площ 18 кв.м 8. 1 / 2 идеална част от СГРАДА с идентификатор 23947.501.1383.7 , находящ се в гр.Дряново, общ.Дряново, обл.Габрово по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със заповед РД-18-108/18.12.2008г./18.12.2008г. на ИД на АГКК. Последно изменение със заповед : Няма издадена заповед за изменение в КККР. Адрес на имота: гр.Дряново, ул."Бузлуджа" №13. Сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор 23947.501.1383. Предназначение на самостоятелния обект: Промишлена сграда. Брой етажи:1. Застроена площ 14 кв.м, ведно с прилежащо избено помещение, описано в експертиза към гр. Дело №104/2014 г. на ДРС.Още Фабрика за продажба в ДРЯНОВО

Фабрика ДРЯНОВО- 93358.50лв.
Фабрика ДРЯНОВО- 496982.00лв.
Фабрика ДРЯНОВО- 483308.00лв.
Фабрика ДРЯНОВО- 97546.40лв.
Фабрика ДРЯНОВО- 104840.60лв.
0.076015949249268