Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Априлци Фабрика в Априлци Търговски имот в Априлци Тристаен апартамент в Априлци Стая в Априлци Склад в Априлци Производствен имот в Априлци Парцел в Априлци Паркомясто в Априлци Офис в Априлци Многостаен апартамент в Априлци Мезонет в Априлци Магазин в Априлци Къща в Априлци Земеделски имот в Априлци Земеделска земя в Априлци Заведение в Априлци Жилищна сграда в Априлци Етаж от къща в Априлци Едностаен апартамент в Априлци Други в Априлци Двустаен апартамент в Априлци Гараж в Априлци Газстанция в Априлци Вила в Априлци Бензиностанция в Априлци Ателие, Таван в Априлци Автомивка в Априлци

Фабрика Априлци

 • Начална цена
 • 88710.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Ловеч

 • Квадратура
 • 3000 кв.м.

 • Срок:
 • 03.06.2017 до 03.07.2017

 • Обявяване:
 • 2017-07-04

 • Адрес:
 • гр. Априлци, квартал Острец

 • ЧСИ:
 • Велислав Петров

 • Телефон:
 • 068 699 460; 0875 308 460

 • Email:
 • raev_a@velislavpetrov.com


Всички имоти на ЧСИ Велислав Петров

Поземлен имот с идентификатор 52218.546.464 / петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и шест, точка, четиристотин шестдесет и четири/, по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Априлци, одобрени със заповед № РД- 18- 49 от 31.08.2007г. на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с адрес: град Априлци, п.к. 5641, квартал „Острец“, с площ 3000 /три хиляди/ кв.м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10м. до 15.), стар идентификатор: няма, номер по предходен план: няма, при съседен имот с идентификатор: 52218.546.57 / петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и шест, точка, петдесет и седем/, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 52218.546.464.1 / петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и шест, точка, четиристотин шестдесет и четири, точка, едно/, с предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1 /един/, със застроена площ 150 /сто и петдесет/ кв.м. и СГРАДА с идентификатор 52218.546.464.2 / петдесет и две хиляди двеста и осемнадесет, точка, петстотин четиридесет и шест, точка, четиристотин шестдесет и четири, точка, две/ с предназначение: промишлена сграда, брой етажи: 1 /един/, със застроена площ 435 /четиристотин тридесет и пет/ кв.м., ведно с всички трайни подобрения, съоръжения и приращения в имота, който имот по нотариален акт № 32, том 1, дело № 47 от 2002г. на РС Троян е описан като: 3 000/29 950 /три хиляди върху двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет/ идеални части от урегулиран ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ 29 950 /двадесет и девет хиляди деветстотин и петдесет/ кв.м., намиращ се в урбанизираната територия на града, който по ЗРП от 1981г. представлява парцел 1 /първи/ в квартал 1 /първи/, при граници: път и от три страни- общинска мера, ведно с построените в него: ЦЕХ ЗА МЕСОДОБИВ И МЕСОПРЕРАБОТКА с разгъната застроена площ от 950 /деветстотин и петдесет/ кв.м., СЕПТИЧНА ЯМА с разгърната застроена площ от 200 /двеста/кв.м. и ЦЕХ ЗА ПРЕРАБОТКА НА ОТПАДЪЧНИ ПРОДУКТИ, с разгъната застроена площ от 200 /двеста/ кв.м..
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1770/16

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Мартин Ковачев, тел. 0877 318 730,
email: [email protected]Още Фабрика за продажба в Априлци

Фабрика Априлци- 88710.00лв.
Фабрика Априлци- 48198.00лв.
Фабрика Априлци- 26886.00лв.
Фабрика Априлци- 18810.00лв.
Фабрика Априлци- 125370.00лв.
0.051158905029297