Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в Брезово Фабрика в Брезово Търговски имот в Брезово Тристаен апартамент в Брезово Стая в Брезово Склад в Брезово Производствен имот в Брезово Парцел в Брезово Паркомясто в Брезово Офис в Брезово Многостаен апартамент в Брезово Мезонет в Брезово Магазин в Брезово Къща в Брезово Земеделски имот в Брезово Земеделска земя в Брезово Заведение в Брезово Жилищна сграда в Брезово Етаж от къща в Брезово Едностаен апартамент в Брезово Други в Брезово Двустаен апартамент в Брезово Гараж в Брезово Газстанция в Брезово Вила в Брезово Бензиностанция в Брезово Ателие, Таван в Брезово Автомивка в Брезово

Фабрика Брезово

 • Начална цена
 • 666723.20 лв.


 • Окръжен съд
 • Пловдив

 • Квадратура
 • 28515 кв.м.

 • Срок:
 • 22.04.2017 до 22.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-23

 • Адрес:

 • ЧСИ:
 • Ангел Николов Ангелаков

 • Телефон:
 • 032 625 993

 • Email:
 • angelakov@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Ангел Николов Ангелаков

Място, находящо се в гр. Брезово,община Брезово, Пловдивска област, цялото с площ от 28 515 кв.м. /двадесет и осем хиляди петстотин и петнадесет кв.м./, състоящо се от поземлен имот в регулация № 1 в кв. 52 по ЗРП на гр. Брезово, при граници: улица; регулационна граница; стопански път и ГСМ - складова база и имоти извън регулация, а именно: имот № 000974 /деветстотин седемдесет и четвърти/, осма категория в местността “РЕАЛ. ГРАНИЦИ - 18Ж АЛ. 1”, при граници и съседи: № 000972 - стопански двор; №000978 – пасище, № 000975 - производствен терен и № 000973 – депо - инд.отпадъци; имот № 000975 (деветстотин седемдесет и пети), осма категория в местността “РЕАЛ. ГРАНИЦИ – 18 Ж АЛ. 1”, при граници и съседи: №000973 - депо-инд.отпадъци; 000974 депо - инд.отпадъци; № 000978 - пасище, мера; № 000725 - полски път; №000568 - път IV кл.; 000487 - населено място и № 000977 - др.селскост.т. и имот № 000973 (деветстотин седемдесет и трети), осма категория в местността “РЕАЛ. ГРАНИЦИ – 18 Ж АЛ. 1” при граници и съседи: № 000972 - стопански двор; № 000974 - - депо - инд.отпадъци; № 000975 - производствен терен и № 000977 - др.селскост.т., ВЕДНО с построените в описаното место: Производствен корпус № 1 /едно/, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 708 кв.м. /седемстотин и осем кв.м./, разположена в западната част на терена; Производствен корпус № 2 /две/, представляващ едноетажна масивна сграда, със застроена площ от 2 160 кв.м. /две хиляди сто и шестдесет кв.м./, разположена в централната част на терена; Административна сграда, представляваща двуетажна масивна постройка, със разгърната застроена площ от 1 700 кв.м. /хиляда и седемстотин кв.м./, разположена в западната част на терена; Парокотелно, представляващо едноетажна масивна сграда със застроена площ от 210 кв.м. /двеста и десет кв.м./, разположена в северната част на терена; Абонатна станция, представляваща едноетажна масивна сграда със застроена площ от 42 кв.м. /четиридесет и два кв.м./, разположена в североизточната част на терена; Трафопост, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 106 кв.м. /сто и шест кв.м./, разположена в западната част на терена; Пропуск, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 20 кв.м. /двадесет кв.м./, разположена в северозападната част на терена; Производствен корпус № 3 /три/, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 920 кв.м. /деветстотин и двадесет кв.м./, разположена в централната част на терена; Производствен корпус №4 /четири/, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 1 700 кв.м. /хиляда и седемстотин кв.м./, разположена в централната част на терена; Складове, представляващи едноетажна масивна сграда със застроена площ от 452 кв.м. /четиристотин петдесет и два кв.м./, разположена в югоизточната част на терена; Газостанция, разположена в южната част на терена състояща се от Управление, представляващо масивна сграда на един етаж със застроена площ от 46 кв.м. /четиридесет и шест кв.м./; Сграда за пълнене на бутилки, представляваща масивна сграда на един етаж със застроена площ от 120 кв.м. /сто и двадесет кв.м./; Абонатна, представляваща масивна сграда на един етаж със застроена площ от 80 кв.м. /осемдесет кв.м./; Навес за резервоари на площ от 67 кв.м. /шестдесет и седем кв.м./ и Навес за газови колонки с площ от 60 кв.м. /шестдесет кв.м./; Магазин, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет кв.м./, разположена в северозападната част на терена; Дробометна, представляваща едноетажна сграда (метална конструкция) със застроена площ от 78 кв.м. /седемдесет и осем кв.м./, разположена в източната част на терена и Склад за амбалаж, представляващ едноетажна масивна сграда със застроена площ от 60 кв.м. /шестдесет кв.м./, КАКТО и всички други подобрения в описаното място включително изпълнената вертикална планировка.



Още Фабрика за продажба в Брезово

Фабрика Брезово- 406000.00лв.
Фабрика Брезово- 426696.00лв.
Фабрика Брезово- 533370.00лв.
Фабрика Брезово- 666723.20лв.
Фабрика Брезово- 833404.00лв.
0.074099063873291