Производствен имот Яхиново Стая ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща Червен брег Етаж от къща ДУПНИЦА Етаж от къща ДУПНИЦА Къща ДУПНИЦА Други ДУПНИЦА Търговски имот ДУПНИЦА Други ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Тристаен апартамент ВИДИН Други Рупци Земеделски имот ВИДИН Двустаен апартамент ВИДИН Производствен имот ВИДИН Двустаен апартамент КАВАРНА Къща Синаговци Търговски имот ВИДИН Хотел в СЛИВНИЦА Фабрика в СЛИВНИЦА Търговски имот в СЛИВНИЦА Тристаен апартамент в СЛИВНИЦА Стая в СЛИВНИЦА Склад в СЛИВНИЦА Производствен имот в СЛИВНИЦА Парцел в СЛИВНИЦА Паркомясто в СЛИВНИЦА Офис в СЛИВНИЦА Многостаен апартамент в СЛИВНИЦА Мезонет в СЛИВНИЦА Магазин в СЛИВНИЦА Къща в СЛИВНИЦА Земеделски имот в СЛИВНИЦА Земеделска земя в СЛИВНИЦА Заведение в СЛИВНИЦА Жилищна сграда в СЛИВНИЦА Етаж от къща в СЛИВНИЦА Едностаен апартамент в СЛИВНИЦА Други в СЛИВНИЦА Двустаен апартамент в СЛИВНИЦА Гараж в СЛИВНИЦА Газстанция в СЛИВНИЦА Вила в СЛИВНИЦА Бензиностанция в СЛИВНИЦА Ателие, Таван в СЛИВНИЦА Автомивка в СЛИВНИЦА

Фабрика СЛИВНИЦА

 • Начална цена
 • 1589900.00 лв.


 • Окръжен съд
 • Софийски градски

 • Квадратура
 • 49000 кв.м.

 • Срок:
 • 29.04.2017 до 29.05.2017

 • Обявяване:
 • 2017-05-30

 • Адрес:
 • гр.Сливница, община Сливница, област Софийска

 • ЧСИ:
 • Васил Недялков

 • Телефон:
 • 0721 – 66041

 • Email:
 • vnedyalkov_71@abv.bg


Всички имоти на ЧСИ Васил Недялков

Урегулиран поземлен имот – I „Хладилна мебел”, целият с площ 49 (четиридесет и девет) дка., съгласно скица №16/23.01.2004г. на общинска администрация, в кв.91 (деветдесет и едно) по действащия план на гр.Сливница, находящ се в гр.Сливница, област София, съгласно акт за държавна собственост №863/04.01.1996г. на кмета на Община Сливница и заповед №Д-26/04.02.2004г. на Областния управител на Софийска област, при съседи: улица с ок. ок. 285-286-287-341, улица с ок. ок. 286а-286б, улица с ок. ок. 287а-287б, улица с ок. ок. 465-452-450-451, заедно с построените върху него сгради, както следва: 1. Главен корпус с пет броя ел.Подстанции с обща застроена площ 12 113.60 (дванадесет хиляди сто и тринадесет цяло и шестдесет) кв.м. на един етаж; 2. Спомагателен корпус с пречиствателна станция, главна ел.подстанция и ацетиленова станция с обща застроена площ от 955 (деветстотин петдесет и пет) кв.м.; 3. Парокотелна централа със застроена площ от 353 (триста петдесет и три) кв.м.; 4. Склад за дървен материал и стиропор със застроена площ от 1099.30 (хиляди деветдесет и девет цяло и тридесет) кв.м.; 5. Битова сграда със столова със застроена площ от 1 112.40 (хиляда сто и дванадесет цяло и четиридесет) кв.м.; 6. Административна сграда със застроена площ от 280 (двеста и осемдесет) кв.м.; 7. Пропуск със застроена площ от 15.50 (петнадесет цяло и петдесет) кв.м.; 8. Канцелария на началник складове със застроена площ от 54.60 (петдесет и четири цяло и шестдесет) кв.м. ( разрушена); 9. Склад №1 и №2 с обща застроена площ от 1 027.30 (хиляда двадесет и седем цяло и четиридесет) кв.м.; 10. Склад №3 със застроена площ от 440 (четиристотин и четиридесет) кв.м.; 11. Склад кооперирани доставки със застроена площ от 504 (петстотин и четири) кв.м.;12. Склад №4 и №5 с обща площ от 722.90 (седемстотин двадесет и две цяло и деветдесет) кв.м.; 13. Навес за дървен материал със застроена площ от 690 (шестстотин и деветдесет) кв.м. ( разрушен );14. Преходна кула със застроена площ от 13 (тринадесет) кв.м.; 15. Будка за пазач със застроена площ от 4 (четири) кв.м.;16. Склад метали със застроена площ от 250 (двеста и петдесет) кв.м. На основание чл.494 ал.2 ГПК определената начална цена на описания имот, от която да започне наддаването, e 1 589 900 лв. /един милион петстотин осемдесет и девет хиляди и деветстотин лева/. Всички желаещи да огледат продавания недвижим имот могат да сторят това всеки ден, през времетраенето на публичната продан, по посоченото по-горе местонахождение в гр.Сливница, община Сливница, област Софийска, след предварително обаждане на тел: 0895 33 12 17.Още Фабрика за продажба в СЛИВНИЦА

Фабрика СЛИВНИЦА- 1537650.00лв.
Фабрика СЛИВНИЦА- 1708500.00лв.
Фабрика СЛИВНИЦА- 343495.00лв.
Фабрика СЛИВНИЦА- 1589900.00лв.
Фабрика СЛИВНИЦА- 1987375.00лв.
0.029547929763794