Фабрика в Пиргово за 67500.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Пиргово > Фабрика

Фабрика в Пиргово

Допълнителна информация

  Начална цена: 67500.00 лв.
  Окръжен съд: Русе
  Квадратура: 562 кв.м.
  Срок: 25.04.2017 до 25.05.2017
  Обявяване: 2017-05-26
  Адрес:
  ЧСИ:
  Телефон:
  Email:

Всички имоти за Пиргово
Всички имоти на ЧСИ

УПИ XX /двадесет/, в квартал 37 /тридесет и седем/ по плана на с. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе, с площ от 1000 кв.м. /хиляда квадратни метра/, при граници на имота: от три страни – УПИ XV, улица, ЗАЕДНО с построената в имота ДВУЕТА ...