Фабрика в Орешак за 182424.00 лв.

Имоти > Имоти от чси Орешак > Фабрика

Фабрика в Орешак

Допълнителна информация

  Начална цена: 182424.00 лв.
  Окръжен съд: Ловеч
  Квадратура: 4797 кв.м.
  Срок: 12.05.2017 до 12.06.2017
  Обявяване: 2017-06-13
  Адрес:
  ЧСИ: Румен Димитров
  Телефон: 068/601137
  Email: office@rumendimitrov.eu

Всички имоти за Орешак
Всички имоти на ЧСИ Румен Димитров

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 53707.504.364 по КК и КР на с. Орешак, общ. Троян, област Ловеч, одобрени със Заповед РД-18-58/04.09.2006 Г./04.09.2006 г. на ИД на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-11-115/25.06.2008 г. на Нач ...