Всички имоти от категория Търговски имот на търг от ЧСИ

 • Търговски имот
  66 кв.м., ХАСКОВО
  ул. Добруджа 54, ет. 0
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.02.2016 до 09.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-10
  Виж повече
 • 61560.00 лв.
 • Търговски имот
  487 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Сан Стефано” № 4
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 17.02.2016 до 17.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-18
  Виж повече
 • 649071.00 лв.
 • Търговски имот
  105 кв.м., ВРАЦА
  бул. "Втори Юни" № 165
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-08
  Виж повече
 • 32720.00 лв.
 • Търговски имот
  2886 кв.м., Гърляно
  Община Кюстендил
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-17
  Виж повече
 • 241200.00 лв.
 • Търговски имот
  5526 кв.м., КАВАРНА
  ул. "България"
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-09
  Виж повече
 • 345675.00 лв.
 • Търговски имот
  94 кв.м., Банско
  ул. "Явор" №37
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 01.02.2016 до 01.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-02
  Виж повече
 • 40926.00 лв.
 • Търговски имот
  79 кв.м., ХАСКОВО
  ул. Банска 1, ет. 1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-08
  Виж повече
 • 43750.00 лв.
 • Търговски имот
  54 кв.м., ХАСКОВО
  ул. Банска 1, ет. 1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-08
  Виж повече
 • 29375.00 лв.
 • Търговски имот
  487 кв.м., ПАЗАРДЖИК
  ул. „Сан Стефано” № 4
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 17.02.2016 до 17.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-18
  Виж повече
 • 865428.00 лв.
 • Търговски имот
  412 кв.м., ЛОВЕЧ
  гр. Ловеч, ул. "Баховско шосе"
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 18.02.2016 до 18.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-21
  Виж повече
 • 73684.80 лв.
 • Търговски имот
  234 кв.м., Дебелт
  с.Дебелт, общ.Средец, обл.Бургас
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-08
  Виж повече
 • 25500.00 лв.
 • Търговски имот
  269 кв.м., ВРАЦА
  ул. "Река Лева", до Кауфланд
  Окръжен съд: Враца
  Срок: 07.02.2016 до 07.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-08
  Виж повече
 • 120000.00 лв.
 • Търговски имот
  810 кв.м., РАЗЛОГ
  Промишлена зона
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 60900.00 лв.
 • Търговски имот
  2850 кв.м., Дъбница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 46050.00 лв.
 • Търговски имот
  1423 кв.м., Дъбница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Търговски имот
  1046 кв.м., Дъбница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 17100.00 лв.
 • Търговски имот
  1428 кв.м., Дъбница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 24000.00 лв.
 • Търговски имот
  2376 кв.м., Дъбница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 32475.00 лв.
 • Търговски имот
  477 кв.м., Дъбница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 7575.00 лв.
 • Търговски имот
  1425 кв.м., Дъбница

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 21075.00 лв.
 • Търговски имот
  109 кв.м., ПЪРВОМАЙ
  гр. Първомай, ул.“Братя Миладинови-юг“ № 76 а.
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-09
  Виж повече
 • 149832.00 лв.
 • Търговски имот
  40 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Никола Карев № 9-б, ет. 1, обект 2
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 01.02.2016 до 01.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-02
  Виж повече
 • 22500.00 лв.
 • Търговски имот
  34 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Никола Карев № 9-б, ет. 1, обект 1
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 01.02.2016 до 01.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-02
  Виж повече
 • 30000.00 лв.
 • Търговски имот
  461 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул. "Даскал Димитрий" № 30
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 16.02.2016 до 16.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-17
  Виж повече
 • 103440.00 лв.
 • Търговски имот
  450 кв.м., ПЪРВОМАЙ
  УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ №XXIX- ХОТЕЛ И РЕСТОРАНТ , с площ застроена и незастроена от 1790 квадратни метра, в кв.60 по плана на кв.Дебър, град Първомай, утвърден със Заповед №626/1965 и изменен със Заповед № РД-15-617/04.09.2007Г, на Кмета на Община
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 01.02.2016 до 01.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-02
  Виж повече
 • 192691.20 лв.
 • Търговски имот
  630 кв.м., ЯМБОЛ
  С. СРЕМ
  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 08.02.2016 до 08.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-09
  Виж повече
 • 5500.00 лв.
 • Търговски имот
  275 кв.м., Якоруда

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-29
  Виж повече
 • 33744.00 лв.
 • Търговски имот
  366 кв.м., Якоруда

  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-27
  Виж повече
 • 46944.00 лв.
 • Търговски имот
  194 кв.м., Руска Бела

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 766685.36 лв.
 • Търговски имот
  74 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Александър Стамболийски № 1, ет. 1, обект 8
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 01.02.2016 до 01.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-02
  Виж повече
 • 81315.00 лв.
 • Търговски имот
  41 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Цар Асен" N 62, партер
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 16000.00 лв.
 • Търговски имот
  131 кв.м., СЛИВЕН
  кв. Младост, бул. "Бургаско шосе" № 29, ет. 0, обект 1
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 01.02.2016 до 01.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-02
  Виж повече
 • 89250.00 лв.
 • Търговски имот
  154 кв.м., ШУМЕН
  ул. Калиакра № 21
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 04.03.2016 до 04.04.2016
  Обявяване на: 2016-04-05
  Виж повече
 • 111000.00 лв.
 • Търговски имот
  366 кв.м., Межден

  Окръжен съд: Силистра
  Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-29
  Виж повече
 • 25620.00 лв.
 • Търговски имот
  200 кв.м., Генерал Инзово

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 8960.00 лв.
 • Търговски имот
  4802 кв.м., Лесово

  Окръжен съд: Ямбол
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 32256.00 лв.
 • Търговски имот
  133 кв.м., НЕСЕБЪР
  гр. Несебър, ул. "Отец Паисий" № 50А
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-11
  Виж повече
 • 228180.00 лв.
 • Търговски имот
  63 кв.м., Златитрап
  УПИ ІХ-373 от квартал 35 по плана на с.Златитрап, общ.Родопи, обл.Пловдив
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 14250.00 лв.
 • Търговски имот
  955 кв.м., ОРЯХОВО

  Окръжен съд: Враца
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 67752.00 лв.
 • Търговски имот
  600 кв.м., ВЕЛИКО ТЪРНОВО
  ж.к. Чолаковци
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 26.01.2016 до 26.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-29
  Виж повече
 • 129000.00 лв.
 • Търговски имот
  101 кв.м., ВАРНА
  ГР.ВАРНА КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ, БЛ. 23, ПАРТЕР, СГРАДА 7
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-25
  Виж повече
 • 90321.00 лв.
 • Търговски имот
  76 кв.м., Мало Конаре
  ул.Сто и Осма №3
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 15.02.2016 до 15.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-16
  Виж повече
 • 60004.50 лв.
 • Търговски имот
  67 кв.м., ВАРНА
  УЛ. "РОДОПИ" 11
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-25
  Виж повече
 • 39200.00 лв.
 • Търговски имот
  399 кв.м., ВИДИН
  Западна складова зона
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-26
  Виж повече
 • 98250.00 лв.
 • Търговски имот
  96 кв.м., ВИДИН
  ул.Княз Борис I №28,вх.Б, партер
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-26
  Виж повече
 • 122250.00 лв.
 • Търговски имот
  115 кв.м., ВАРНА
  ул."Петко Стайнов"
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-25
  Виж повече
 • 74000.00 лв.
 • Търговски имот
  213 кв.м., ВИДИН

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-26
  Виж повече
 • 141000.00 лв.
 • Търговски имот
  283 кв.м., СОФИЯ
  ул. Детелин войвода № 25
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 240000.00 лв.
 • Търговски имот
  68 кв.м., Батак
  ул. "Априлци"№ 5
  Окръжен съд: Пазарджик
  Срок: 23.01.2016 до 23.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-24
  Виж повече
 • 50850.00 лв.
 • Търговски имот
  54 кв.м., СОФИЯ
  блок 516
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 72000.00 лв.
 • Търговски имот
  42 кв.м., ПОМОРИЕ
  гр.Поморие, ул."Поп Сава Катрафилов" N 2, бл.А, ет.0, обект 1
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-26
  Виж повече
 • 40725.00 лв.
 • Търговски имот
  74 кв.м., СОФИЯ
  ж.к. Младост 4, бл.429, вх.2, партер
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-26
  Виж повече
 • 108000.00 лв.
 • Търговски имот
  246 кв.м., Димово

  Окръжен съд: Видин
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 28000.00 лв.
 • Търговски имот
  112 кв.м., СЛИВЕН

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-25
  Виж повече
 • 57960.00 лв.
 • Търговски имот
  43 кв.м., СЛИВЕН

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-25
  Виж повече
 • 19080.00 лв.
 • Търговски имот
  57 кв.м., СЛИВЕН

  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-25
  Виж повече
 • 20880.00 лв.
 • Търговски имот
  2450 кв.м., КЮСТЕНДИЛ
  ул. "Николичевски път" № 21
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 29.01.2016 до 29.02.2016
  Обявяване на: 2016-03-01
  Виж повече
 • 112320.00 лв.
 • Търговски имот
  151 кв.м., ВАРНА
  ул. "Острава" 19
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-18
  Виж повече
 • 99000.00 лв.
 • Търговски имот
  273 кв.м., ВАРНА
  УЛ."ОПЪЛЧЕНСКА"10
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-18
  Виж повече
 • 102000.00 лв.
 • Търговски имот
  5021 кв.м., Близнаци
  с.Близнаци, общ.Аврен, обл.Варна
  Окръжен съд: Варна
  Срок: 17.01.2016 до 17.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-18
  Виж повече
 • 231000.00 лв.
 • Търговски имот
  59 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Преображенска" N 6
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 24.01.2016 до 24.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-25
  Виж повече
 • 29239.68 лв.
 • Търговски имот
  85 кв.м., СВИЩОВ
  ул.Цар Борис № 9
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-16
  Виж повече
 • 66096.00 лв.
 • Търговски имот
  1408 кв.м., ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ
  местността „Тунесец“
  Окръжен съд: Шумен
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 68760.00 лв.
 • Търговски имот
  162 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Митрополит Серафим № 19, ет.0, обект 4
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 16.01.2016 до 16.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-17
  Виж повече
 • 75970.00 лв.
 • Търговски имот
  96 кв.м., СЛИВЕН
  ул. Митрополит Серафим № 19, ет. 0, обект 3
  Окръжен съд: Сливен
  Срок: 16.01.2016 до 16.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-17
  Виж повече
 • 68569.00 лв.
 • Търговски имот
  472 кв.м., СОФИЯ
  ул. Казбек № 62
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.01.2016 до 18.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-19
  Виж повече
 • 648600.00 лв.
 • Търговски имот
  1580 кв.м., СОФИЯ
  гр.София,кв. Горубляне, ул. Стадион 3
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-16
  Виж повече
 • 512652.00 лв.
 • Търговски имот
  44 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Момин кладенец" 5
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-16
  Виж повече
 • 130432.00 лв.
 • Търговски имот
  103 кв.м., СОФИЯ
  ул. "Момин кладенец" 3
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-16
  Виж повече
 • 84320.00 лв.
 • Търговски имот
  2924 кв.м., БОТЕВГРАД
  ул."ЦАР ИВАН ШИШМАН" №22
  Окръжен съд: Софийски окръжен
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 210750.00 лв.
 • Търговски имот
  150 кв.м., Злогош
  община Трекляно
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 21.12.2015 до 21.01.2016
  Обявяване на: 2016-01-22
  Виж повече
 • 10860.00 лв.
 • Търговски имот
  76 кв.м., ПЕРНИК
  ГР. ПЕРНИК, УЛ. "НАЙЧО ЦАНОВ" № 17
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 58200.00 лв.
 • Търговски имот
  71 кв.м., АЙТОС
  гр.Айтос, ул."Гарова" N 34 А
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 16.01.2016 до 16.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-17
  Виж повече
 • 16920.00 лв.
 • Търговски имот
  64 кв.м., Гложене
  с. Гложене, общ. Тетевен, обл. Ловеч
  Окръжен съд: Ловеч
  Срок: 15.02.2016 до 15.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-16
  Виж повече
 • 14580.00 лв.
 • Търговски имот
  253 кв.м., Болярци

  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 16.01.2016 до 16.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-17
  Виж повече
 • 47250.00 лв.
 • Търговски имот
  70 кв.м., ДОБРИЧ
  жк "Изгрев" , ул. " Детелина" №2
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 23025.00 лв.
 • Търговски имот
  290 кв.м., СЕВЛИЕВО
  с. Петко Славейково
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 18.01.2016 до 18.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-19
  Виж повече
 • 58800.00 лв.
 • Търговски имот
  28 кв.м., РУСЕ
  УЛ. РИГА 11 - ИД 742/2011
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-26
  Виж повече
 • 20087.00 лв.
 • Търговски имот
  239 кв.м., РУСЕ
  УЛ. ДОЙРАН 4 - ИД 527/2015
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 25.01.2016 до 25.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-26
  Виж повече
 • 123225.00 лв.
 • Търговски имот
  394 кв.м., Сопот
  гр. Сопот, п.к. 4330, ул.“Иван Вазов“ № 20
  Окръжен съд: Пловдив
  Срок: 22.01.2016 до 22.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-23
  Виж повече
 • 124200.00 лв.
 • Търговски имот
  0 кв.м., ПЕТРИЧ
  УЛ. "ДОНЧО ЛАЗАРОВ" № 9, БЛ. 5, ЕТ. 0
  Окръжен съд: Благоевград
  Срок: 12.01.2016 до 12.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-15
  Виж повече
 • 31592.88 лв.
 • Търговски имот
  52 кв.м., БУРГАС
  бл.71
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 12.01.2016 до 12.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-13
  Виж повече
 • 7392.00 лв.
 • Търговски имот
  72 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ул."Гладстон"№36, ет.0
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 19200.00 лв.
 • Търговски имот
  86 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ул."Гладстон"№36, ет.1
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 16800.00 лв.
 • Търговски имот
  96 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к "Панония",бл.6, вх.Г, ет.0
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 21600.00 лв.
 • Търговски имот
  129 кв.м., ВИДИН
  гр.Видин, ж.к "Панония", бл.6, вх.Г, ет.0
  Окръжен съд: Видин
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 30400.00 лв.
 • Търговски имот
  284 кв.м., БУРГАС
  гр.Бургас, ул."Гладстон" N 27, ет.0
  Окръжен съд: Бургас
  Срок: 15.01.2016 до 15.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-16
  Виж повече
 • 701460.00 лв.
 • Търговски имот
  319 кв.м., СВИЩОВ
  ул. 33-ти Свищовски полк 10
  Окръжен съд: Велико Търново
  Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-09
  Виж повече
 • 33750.00 лв.
 • Търговски имот
  13 кв.м., СОФИЯ
  гр. София, ж.к. Люлин, бул. "Джавахарлал Неру" № 28, търговски комплекс "Силвър център", ет.2, ТОБ 72
  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 18.01.2016 до 18.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-19
  Виж повече
 • 10800.00 лв.
 • Търговски имот
  345 кв.м., РУСЕ
  ИД 960-2014 УЛ. ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ 11, БЛ. ЕЛИЦА
  Окръжен съд: Русе
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 298015.90 лв.
 • Търговски имот
  7449 кв.м., ДОБРИЧ
  местност„Пр.зона Север“, ул.„Ангел Стоянов“ №6
  Окръжен съд: Добрич
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 1926648.00 лв.
 • Търговски имот
  2494 кв.м., ДУПНИЦА
  ул. "Отец Паисий" № 42
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 458468.00 лв.
 • Търговски имот
  2283 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-09
  Виж повече
 • 3147240.00 лв.
 • Търговски имот
  2283 кв.м., СОФИЯ

  Окръжен съд: Софийски градски
  Срок: 08.01.2016 до 08.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-09
  Виж повече
 • 3147240.00 лв.
 • Търговски имот
  376 кв.м., ДУПНИЦА
  ул. "Отовица" № 22 вх.А и вх.Б
  Окръжен съд: Кюстендил
  Срок: 11.01.2016 до 11.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-12
  Виж повече
 • 64640.00 лв.
 • Търговски имот
  589 кв.м., ГАБРОВО
  ул."Орехите"
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 10.02.2016 до 10.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-11
  Виж повече
 • 39450.00 лв.
 • Търговски имот
  164 кв.м., ДРЯНОВО
  ул."Шипка" 209
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 18.01.2016 до 18.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-19
  Виж повече
 • 42900.00 лв.
 • Търговски имот
  745 кв.м., ДРЯНОВО
  ул."Капитан Райчо" № 25
  Окръжен съд: Габрово
  Срок: 18.01.2016 до 18.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-19
  Виж повече
 • 109200.00 лв.
 • Търговски имот
  163 кв.м., ДИМИТРОВГРАД
  бул. Христо Ботев 34, ет. 1
  Окръжен съд: Хасково
  Срок: 09.01.2016 до 09.02.2016
  Обявяване на: 2016-02-10
  Виж повече
 • 129540.00 лв.
 • Търговски имот
  525 кв.м., ПЕРНИК
  ул. "Брегалница " 13
  Окръжен съд: Перник
  Срок: 24.02.2016 до 24.03.2016
  Обявяване на: 2016-03-25
  Виж повече
 • 657621.00 лв.